Kunst of Kitsch
 
Het is tot nu toe helemaal geen bijzonder verhaal. Iemand die jong sterft krijgt altijd méér aandacht. En  is het niet ‘normaal’ dat een kloosterzuster, ook al sterft ze jong, vol overgave en geloof kan roepen: ”Ik heb U lief”?
 
Het is  bovendien honderd jaar geleden!  Velen zullen al bij voorbaat zeggen: ’Wat zegt ons iemand van een eeuw terug? Wat kan een meisje uit de negentiende eeuw ons te zeggen hebben? Uit een periode die op ons een muffe en duffe indruk maakt?’ We moeten daarom gewoon weten, dat veel ouderen de schouders ophalen als ze van Theresia van Lisieux horen, of nog ‘erger’ van de kleine heilige Theresia, of ‘klein Treesje’.
 
Dat zij  in ons  land zo weinig bekend is, komt door de verkleinwoordjes, de zoetsappigheid, waarmee haar heiligheid tot in de jaren veertig dikwijls werd aangeprezen. Wie de plaatjes zou zien, waarmee de eerste editie van haar teksten werd ‘opgesierd’, zou waarschijnlijk zichzelf niet meer zo ver kunnen krijgen om haar teksten te gaan lezen. Die plaatjes werden nota bene geschilderd en getekend door haar bloedeigen zus, Céline, die toch haar geestelijke formaat moet hebben begrepen.
 
Op een van die ‘vrome’ afbeeldingen staat Theresia afgebeeld: bloemen strooiend voor het kind Jezus, met Maria en Jozef op de achtergrond in een soort huisje van Nazareth. ”Bloemen strooien” had voor haar een heel bijzondere betekenis. Maar wat hier geschilderd werd, is daarvan niet alleen een karikatuur, maar ook een miskenning. En dit terwijl dezelfde zus zoveel foto’s van de heilige heeft gemaakt!
 
Theresia heeft een nieuwe weg naar heiligheid gewezen, en doorbrak daarmee juist de benepen en bekrompen kijk op de vroomheid van die tijd. Die werd bovendien gekenmerkt door een diepe angst voor de confrontatie met God, die vooral als streng werd ervaren.
Zij verkondigt haar ontdekken: God is Liefde. God is barmhartig. Bij Hem is voor ieder plaats. En ze vertaalt tot op deze dag de woorden van Jezus: Ik ben niet gekomen om te veroordelen maar om te redden!
Ik zal elders nog graag op deze boodschap voor deze tijd terugkomen.