B-15/03/2015 - 4e zondag in de veertig dagen

 

“ De Mensenzoon moet omhoog worden geheven,

zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de 

woestijn....opdat ieder die gelooft in Hem eeuwig

leven zal hebben”

( Joh.3:14--15 )

 

 

Uitdrukkelijk zeggen we na de lezingen...heel nadrukkelijk: Woord van God, en we beamen het met een kort dankgebed, op zondag zelfs liefst gezongen.

Ja, een van de nieuwe dingen na het Vaticaans Concilie.... wordt het uitdrukkelijk gesteld....God spreekt NU tot ons via deze woorden, en degene, priester of diaken moet zich, dat bewust, voorbereiden op wat er klinken moet temidden van de nu zittende gelovigen om het Woord voor ons, en voor ieder te beluisteren.

Zo spreekt de Heer, ja in het gesprek dat Jezus heeft in de nacht met Nikodemus, ...

Je moet dat tot je laten doordringen, ook al hebben we nu de tekst niet vóór ons..... En het is simpel eigenlijk..zo dicht bij het moment dat midden onder ons in de goede week het kruis van Jezus uitdrukkelijk wordt opgeheven!

We zijn in deze dagen vervuld van het woord: Gaudium...vreugde ...... het kan nu  nog niet uitbundig klinken, als straks met pasen,maar in de woorden van evangelie, spreekt Hij tot ons, zoals we hier nu bij elkaar zijn ......

Hij haalt het beeld van lang geleden in de woestijn, waar het volk luid klaagt en moppert over hun gebrek aan brood en water..... en giftige slangen kwamen hen aanvallen, tot ze Mozes vragen om terug te mogen naar God, Hem te aanvaarden....en Mozes komt met de bronzen slang..... en wie ernaar opziet wordt genezen.

Jezus geeft ons het kruis,.... De Mensenzoon moet omhoog worden gegeven, maar telkens ook NIEUW, anders dan de vorige keer, dat we die woorden hoorden.... ....en wij die van Hem zijn in en door onze doop.....we zijn ook begenadigd, omdat we hier samen zijn, ook op grond van aan elkaar gegeven  in de Emmanuel , onze Gemeenschap. En vlak voor het gedeelte van de evangelielezing heeft Jezus tegen Nikodemus  al gezegd: 

“Als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het rijk Gods niet binnen gaan.”

U hebt de tekst van Johannes 3 niet voor je, en nu we het Woord dat de Heer vandaag tot ons spreekt, zijn we het voor straks gauw kwijt, dat is menselijk.

Ik zou zeggen: laten we vasthouden...de persoon Nikodemus...en herinneren we ons zijn komst in de nacht, en tegelijk het verhaal van toen wordt NU voor ons ...... De tijd is ingehouden, paars, ingekeerd....en zo wordt Gods Woord vandaag, dat Jezus tot ons spreekt, hier samen , en niet te vergeten ieder van ons.

Wij alleen, zoals die man in de nacht. Hij geeft aandacht aan ieder, zonder dat de andere eronder lijden en tekort komen. 

Hij geeft Zich voor jou, straks in de voltooiing bij de H.Communie.

Nu, spreekt Hij ons aan. 

En Hij noemt  als bij alle roepingen je bij je naam.....denk maar aan Samuel, Jesaja, Daniel, Paulus....nu jij, en ik....

En Hij zegt gezien het stukje uit het evangelie ....De Mensenzoon moet worden omhoog geheven,....opdat ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben....

Nieuw op weg naar Pasen....het kruis zien, nog meer het heilig Aangezicht....

En wellicht denken we....dat moeten we uit gaan dragen de straat op, evangeliseren...maar wacht... Hij zegt ons deze keer....je bent geboren uit water, en de Geest.

Dat laatste wil Hij bij ons gaan invullen, passend bij je aanleg.... 

Jezus, de Naam voor je leven, je rijkdom, maar zijn gezicht kleurt zich naar het jouwe om zo te zeggen....Het is met Nikodemus in de nacht, en wij nu even ook stil...

Ja maar, ik ga met de lieve Heer al zo lang om, dat kennen we wel...maar Hij wil het telkens opnieuw, zoals de kus tussen geliefde geen herhaling is maar nieuw.

En let op je gedoopt zijn maar ook de Geest....

In de geschiedenis van Nikodemus heeft zijn gesprek met de heer vruchten voortgebracht, en we komen hem nog tegen als degene die hem verdedigt in de hoge raad van de Joden, en als Jezus naar het graf wordt gebracht.

Zijn Woord in ons, Hij spreekt ons aan....en ik kan het niet invullen, en ik denk dan aan wat Pierre Goursat nog al eens zei: naar Jezus gaan, maar je hoeft niet zelf aan het woord te blijven en zoeken naar woorden, neen laat Hem nu eens even.... stil...en hij kan met de Geest alles dan in je binnen gieten.

Merkwaardig hoe Hij nu aan het Woord is.....als toen ....en nu veel dieper bij ons....en gaan we eens kijken....en speuren naar welke taak die Geest van hem in ons heeft neergelegd....kijk bij wat Paulus allemaal noemt.....Er moet iets levends in ons zijn neergelegd....Och Heer, wijs het ons aan, doe met ons, op weg naar Pasen.