C-06/12/2015 - 2e zondag van de Advent
 
“ Want God leidt het joelend Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen 
omgeven, én met zijn gerechtigheid.”
 
WELKOM
 
Ja, de dagen zijn kostbaar, de weken naar kerstmis toe. We moeten niet tot het laatste wachten tot op 24 december ’s avonds  naar de viering ervan te komen….. Het is zonde van de dagen nu….misschien zet je boom al op, of de kerststal……Het is zo maar gauw weer voorbij, en juist in de lange dagen voor kerstmis hoorde ik iemand zeggen: dat heb ik eerst nooit gedaan, maar nu heb ik tijd om nu al te gaan kijken naar dat simpel stalletje, met dat Kind en die moeder en sint jozef.
Er is geen feest, dat we zo dicht bij ons hebben, dank zij de heilige Franciscus die met mensen van zijn tijd, de eerste Kerststal bouwde.
Welkom dus, en we gaan wat nadenken over wat de goede God ons nu te zeggen heeft, toen Hij zo dichtbij kwam , mens werd, en zo maar kwam in een baby….en die kan iedereen in de armen nemen.
Beginnen we met God te vragen om vergeving, dat we het mooie niet genoeg hebben gezien, en samen gedeeld…..
 
HOMILIE
 
Ja, net in het evangelie werd het door Lucas in zijn evangelie precies aangegeven: wanneer het grote avontuur van God met de mensen begon:
Hij geeft precies aan wie er de keizer van Rome was: TIBERIUS, en in Israël waren er twee onderkoningen, Herodes, en zijn broer Filippus, en de hogepriesters van de Joden waren: Annas en Kajafas……
En dan staat de neef van Jezus: Johannes de doper in dit verhaal tussen die grote mannen….Hij is een bescheiden man, naar de woestijn getrokken, om te bidden en om de mensen van die tijd te komen zeggen, dat er van als veranderd, neen niet met die grote mannen, maar gewoon onder het volk. God begint met mensen aan te spreken, te helpen, denken….Wie zal er Komen?
 
Beste mensen, als we deze woorden lezen NU, dan zouden we het kerstfeest aan kunnen in deze dagen ook wij de mensen van deze tijd.
In het jaar 2015, terwijl in Rusland en andere landen dictatoren het voor het zeggen hebben, mensen op de vlucht gejaagd, en overal oorlogen, en mensen  , kinderen al die mishandeld worden omdat ze in Hem geloven, die met kerstmis als kind verborgen kwam…. En terwijl paus Franciscus ons vanuit Rome over God aanspreekt….
En ………terwijl ik deze gedachten opschreef komt er een berichtje op de computer binnen van een zekere Tom met dit bericht: 
‘Weet u pastoor, wat het probleem is? Dat ik hier met een vrind verslaafd zit te zijn aan het bier….Wilt u bidden dat ik rust krijg?’
Daar komt die God naar ons toe in Jezus….en voor ik verhalen voor u op zou gaan noemen, hier dat simpele woorden….ik zit vast aan de verslaving….Bid dat ik rust krijg…..
Kerstmis is niet alleen maar wat oppoetsen, een mooie versiering, gezellig diner met elkaar, zoals u dat verlangt en zou willen….. Dat is ieder gegund….. van harte.
Bij alles wat er over de wereld gebeurt, zijn er zoveel mensen, die maar aan leven, aan doen, en maar leven….tot alles op houdt te bestaan…. 
En toch die boodschap die komt…..En bij de profeet Jesaja lazen we het over de wegen netjes maken en goed aanleggen …….
En heel de mensheid van NU zal Gods redding zien….
Ja daar zitten wij ook tussen met ons genieten van het leven met kinderen en kleinkinderen, maar ook met zorgen, verdriet ……
en bij die Tom zijn verslaving aan bier, en hij wil ervan af….
God heeft alle eeuwen door met al die Kerstfeesten en dingen tegenover elkaar gezet voor de mensen van elke tijd, van ons ook elk jaar dat we mee mochten maken.
Heel de mensheid zal Gods redden zien….en we ontdekken dat we kunnen bidden, voor wie het niet goed gaat, die heersen en onderdrukken, en Jezus riep aan het eind van zijn leven, dit kind van kerstmis: God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
Nog een tijdje, tot kerstmis er is…..kijk maar naar het kindje in je kribje thuis, haal het maar voor de
dag, nog voor de kerstboom, en God zal mensen Zijn Redding laten zien!