Heilig verklaring ouders Theresia van Lisieux

 
 
B-18/10/2015 - 29e zondag door het jaar
 
 
“ Maar Jezus zei hun: Gij weet niet wat
ge vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken
die Ik drink en met het doopsel  gedoopt te
worden, waarmee Ik gedoopt wordt? “
( Mc.10:38 )
 
 
 
Soms zeggen we bij ons WELKOM…..ja want vandaag is het een bijzondere dag!…. Maar ik heb geleerd dat het altijd bijzonder is, elke dag die we krijgen. Er zijn jarigen, er zijn er die met pijn denken aan die we missen, …wat we voelen in ons lijf….en toch dat we mooie dingen hebben ….en dat we VANDAAG elkaar ontmoeten, elkaar sterkend in het geloof, het omgaan en zoeken van de lieve Heer.
Het is bijzonder omdat ik iets wil zeggen over twee mensen, man en vrouw, een echtpaar, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux, die morgen op de lijst van de heiligen worden geschreven door onze paus.
Ik zeg het maar vast, als we horen : HEILIG…dan denken we aan verre ,mensen, in ieder geval mij niet…..en toch je hebt er al wat van in je  sinds je gedoopt bent…….
Dat we het mogen begrijpen, en er door gesterkt te worden in deze viering. Beginnen we met ons gebed om vergeving aan God en elkaar !
 
HOMILIE
 
Ja, Ik zou vandaag met U willen nadenken over het Woord: heilig….Als ik het zo zou zeggen: we zijn allemaal door God geroepen om heilig te worden, dan kunnen we daar niet zo veel mee, want heilige mensen, dat zijn mensen die zo boven ons staan, dat halen we nooit, en dikwijls hoor je mensen erop zeggen….Ik Heilige, ik ga me daar niet door het leven met een schuin scheef hoofd, of iemand die niet mee kan doen met ook de leuke dingen, enzovoort…..
We hebben in het evangelie vandaag gehoord, dat er twee broers naar Jezus gaan, opgestoken door de moeder, blijkt in een ander evangelie …..en ze vragen om een  gunst….en Jezus zegt: wat kan ik voor jullie doen….?
En dan komen ze met de vraag: ja, geef het in uw rijk, uw glorie, dat een van ons aan uw rechterhand mag zitten en een aan uw linkerkant…..
Dat zijn apostelen, uitgezocht door Jezus om zijn verhaal aan de mensen  te  brengen ….. Je hoort uit dit verhaal, dat Johannes en Jacobus van Jezus denken, dat Hij een nieuw Joods rijk komt stichten, en een goede baan dat lijkt dan wel iets: bovenaan….het voor het zeggen hebben, een goede uitkijk over de andere mensen die onder ons zullen staan……….
Maar Jezus hoor het aan en zegt: jongens jullie weten niet wat je vraagt, want het is heel iets anders dat Ik met jullie wil gaan doen onder de mensen: liefde, eenheid, vrede, gezondheid……Kunnen jullie het opbrengen wat Mij te wachten staat…? EN ze zeggen  gauw : ja! Maar Jezus neemt een tip op van de sluier…..ja dan zul je mijn beker moeten willen drinken, je zult er aan moeten sterven, je lijden geven voor Mij., voor de Liefde…..Neen , geen macht, maar klein zijn, of zeg gewoon goed proberen te zijn en daar elkaar in helpen ….
En hier zitten wij die dat aanhoren….ik ben dan priester mogen woorden, om mensen te vertellen over God en Jezus, en over hoe je Gods wil kun gaan doen in je gewone leven, dat we geroepen zijn tot liefde en tot trouw aan elkaar!
Dat is het verhaal voor ons….en ik ben maar 'n gewoon mens, geroepen om priester te zijn, weet dat je alles van de lieve Heer moet krijgen…. dat ik woorden mag uitspreken bijvoorbeeld in de Mis…..en dat God  dan onder ons tastbaar komt……ik sta hier, en jullie daar, maar jullie hebben ieder de roeping die je gekregen hebt en gegaan bent……
 
Vandaag komt het Woord van God tot ons en worden onze blikken getrokken naar ROME…heel merkwaardig worden een man en een vrouw, nog uit de negentiende eeuw, die als echtpaar worden HEILIG VERKLAARD……mensen die het zo goed hebben gedaan, juist in dat gewone van een relatie van man en vrouw, van liefde voor en naar elkaar, intimiteit, samen werken, samen dus door alle gewone dingen ook God dienen. Het zijn mensen van toen, maar dicht toch bij ons met hun werken, en bestaan, en wat zij hoorden dat geloof was!
Hun jongste dochter de laatste van de negen is na Maria de meeste bekende vrouw in de kerk: Theresia Martin, Theresia van Lisieux….
En dan komt het woord: HEILIG….. En ik denk dat als we een beetje onwennig dat woord horen, dan zegt God…..Ik was en ben in jullie leven, allemaal die getrouwd zijn,…..
Ik kan geen lang verhaal over deze mensen vertellen…er zijn foto’s….en een verhaal….alle twee zochten ze iemand om verliefd te worden en samen een gezin te stichten. En de vrouw Zélie Guérin komt dan op de brug in Alençon, de man tegen, wat verlegen en bescheiden, horlogemaker, en zij heeft een bedrijf van kant-klossen…en zij zegt een tijd na de eerste kennismaking: Ik ben je vrouw, die van je houdt, meer dan van mezelf…Ik omhels je zoals je bent…..
ZE krijgen negen kinderen, maar twee jongens en twee meisjes sterven jong…. Stel je voor dat mee te maken, en zij de moeder: sterft aan borstkanker als de kleine Theresia nog maar vier jaar is…..
De paus bezig met een grote vergadering over het huwelijk, over man en vrouw, hun geheim , over trouw…..geeft ons hun voorbeeld, en zegt we bidden met hen Zélie en Louis, dat de moderne mens de liefde mag vinden en trouw aan en met elkaar en met hun kinderen…Heilige Louis en Zélie bidt voor ons!