Advent 1e zondag C jaar

“ Dan zullen ze de Mensenzoon zien komen
op een wolk, met macht en grote heerlijk-
heid. “  ( Lc.21: 27 )
 
Ja, beste mensen we beginnen vandaag zoals dat heet het KERKELIJK JAAR.
Buiten weten en begrijpen dat veel mensen niet ... Het heeft niets te maken met verjaardagen, maanden en weken.
Een kerkelijk jaar, is eigenlijk: ALLES op een rijtje weer SAMEN gaan zetten, met elkaar de geschiedenis nalopen met wat God en HOE hij met de mensen van alle tijden meeleeft.
NU vandaag nog net in 2012 starten we met de Advent, gewoon een woord voor KOMST ... God is met ons doende en bezig en dat vanaf het begin , vanaf de eerste mens TOT NU ONS MENSEN van DEZE TIJD!
 
God weet, en Jezus vertelt het vandaag in het evangelie, dat het kwade op de wereld steeds weer de kop op steekt, mensen zeer doet en mensen doodt en vernietigt. En God laat ons zien: Ik zie en weet alles ... IK kom en Hij komt als mens, als kind zoals iedere mens.
 
Preek
 
Je hoort het vandaag ook, wat Jezus zegt in het evangelie: ‘DE mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen”  .... Je kunt dat invullen: kijk naar het nieuws, wat er aan oorlog is, aardbevingen, overstroming, en niet te te vergeten ziektes, vreselijke pijn, honger en dorst.
 
Maar boven al die berichten zien we ook de woorden: Dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.
En Hij zegt ook: “ als je van alles zelf ook mee voelt en ziet gebeuren aan mensen, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij”!
 
De woorden zijn dus niet om mensen , om ons  bang te maken. Jezus laat zich al aan ons zien. En dat is de eerste opgave voor ons naar Kerstmis toe, naar de komst van het kind in de stal: god op deze wereld van Zijn mensen...
En het is ook een opgave, om ervan te leven.
Als je kijkt naar reclame en muziek en lichtjes, betoverend, leuk voor velen. Eerst zijn we volop bezig met de grote inkoop van Sinterklaas, en overal wordt bekend gemaakt, dat er koopavonden zijn en koopzondagen, lichtjes, die bepaalde muziek, waar je in de straten alleen vage liedjes gaat over Kerst, en men heeft het niet meer over Kerstmis ... en als je zou vragen aan mensen  wat het nu allemaal betekent ..... 
DE BOODSCHAP van God die is gekomen, men weet er niet of amper wat van.
Ik zeg dat niet om te mopperen of te zegge: ZE  WETEN NIETS MEER,  en/of ZE doen nergens meer aan.
 
Daarom gaan in vele plaatsen, en dat begint ook ins ons land, mensen de straat op en het verhaal van God en de mensen uit te dragen ... Het is wat uitzaaien, strooien, ..... want God wil zo graag dat de mensen zijn liefde leren kennen.
 
Weer dus Advent ... Wij zullen niet meer gezien de leeftijd de straat op kunnen om het verhaal van het Kind in de kribbe te vertellen aan wie het maar horen wil.
 
MAAR .... wat wel kan  is Bidden, dat God zijn Geest opnieuw  geeft aan de kinderen en de volwassenen van deze tijd, die het best zouden willen horen, maar nu staat de muziek van deze wereld te hard ... en ook negatief over geloof ...
Bidden, je hoeft eigenlijk alleen de Naam van Jezus uit te spreken ... Dat werkt, dat verandert, dat haalt  zoveel dat in je hart is naar boven. Zalige Advent, en dank dat je hier komt om ons ook met jouw beleven goed te doen. !!!