Zeventiende zondag 2014

Ook lijkt het Rijk der hemelen
op een koopman, opzoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde 
had gevonden, ging hij alles verkopen
wat hij bezat en kocht hem.”
( Mt. 13:44en 45 )
 
Beste mensen, op deze zondag kan het niet anders nu we hier rond de Heer bij elkaar zijn, dan ook te praten waar we allemaal mee bezig zijn geweest en dat zal voorlopig nog wel doorgaan.
Een klap, overdonderd waren we,....mensen gaan praten, de premier, de minister  van buitenlandse zaken die in een paar dagen op en neer gevlogen is naar waar het maar kon, om van alles te bespreken en te regelen...
Dan een perfecte organisatie van het terugbrengen van de kostbare schatten van wat die mensen voor ieder blijken te zijn.
Jezus spreekt ons aan over een schat....een parel...en we vullen maar in.
 
Want het is veel praten, met elkaar , met mensen die je nooit iets zeggen, of zeiden....
En eigenlijk hebben we geen antwoord....koning noch koningin, minister of militairen .... niet te vergeten de mannen en vrouwen die alle zorg, namens allen, zorg dragen voor het identificeren van de mensen die uit de hemel gevallen zijn!
Geen woorden, een gelukkig moment, dat heel die middag in Eindhoven niets werd gezegd.... en onderweg niet.....hier en daar zwol een applaus aan, goed bedoeld,....en wat denkt en voelt ieder van al die mensen, wat denk je zelf, hier nu ?
Bij dood en afscheid hebben we toch al niet veel in te brengen.....
Ja, en dan lazen we in de eerste lezing, dat God in een droom aan koning Salomo vroeg: Wat wil je dat ik je nu geef?
 
Ik denk, dat wij als antwoord in de hand gestopt krijgen van de goede God en van Jezus: een parel.....aan iedereen, eigen families, vrienden ,collegae, maar wij hier nu ook.
 
Het rijk der hemelen, waar ze nu zijn, heen gegaan, is daar een HIER voor ons....
Nadenken....huilen, ontroerd durven toelaten, ....nu de andere zien...en aankijken .....
Ja heel dicht bij ons, nu heel dicht bij jou halen....en de parel zit in je gedachten, en nog veel schitterender in ons hart..
Noem het liefde....ja, God vraagt, wat zal ik jullie nu geven?
En we zeggen. geef ons liefde....geef ons Uw liefde zoals we die van Jezus in ons binnen laten....gewoon, Heer kijk nou eens wat we mee maken en die mensen met hun dierbaren nog veel meer.
Kijk naar ons...en we horen misschien nu weer: wat u ons kan geven....de parel, in jezelf, de schat van God die je bent, die elke mens is, zomaar uit de hemel gevallen, plots gestorven en nu in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
U alleen kunt ons troosten, en het laatste antwoord geven.
U alleen kunt ons bij elkaar brengen en dat we bewuster elkaar mogen zien en meeleven, en met alles wat we hebben en wat we zijn.
Kom Heer Jezus , KOM !