A-12/02/2017 - 6e zondag door het jaar
 
 
“ Maar aan ons heeft God het geopenbaard
door de Geest,
want de Geest van God doorgrondt alles,
zelfs de diepste geheimen van God.”
( 1 Kor. 2:10 )
 
INLEIDING
 
 
We komen, beste mensen, om zo te zeggen: ons warmen…..Welkom, want we zien elkaar, we zijn ieder op eigen wijze zoekend naar de goede God….We proberen het goed te doen, en tegelijk kijken we toch af en toe raar op om wat gelovige mensen elkaar aan woorden zeggen over elkaar…oordelen…die mensen deugen niet……
Het zijn misschien niet zo uitnodigende woorden, maar tegelijk zeg ik: weest welkom, we zijn allemaal van goede wil, we zoeken samen naar wat God ons vraagt, en we proberen te doen wat we kunnen om zijn geboden te aanvaarden.
Het zal dadelijk een klus lijken te zijn, met het het lange stuk wat Jezus ons moderne mensen voorhoudt, hoe God ons graag zou willen zien, en vooral ook…..wat niet past bij mensen, die op zoek zijn om met elkaar en voor God in liefde te leven.!
Beginnen we maar met eerst God te vragen om wat vergeving…dadelijk komen we wel dingen tegen die beter zouden kunnen.
 
HOMILIE
 
 
Ja, het is een hele klus om hier samen de woorden van Jezus te overwegen. Om te beginnen: Hij is er voor iedereen, die iets of veel niet begrijpt dat Jezus zulke moeilijke dingen lijkt te vragen aan ieder van ons…..Kunnen we er niet in mee, ook als we zien hoe mensen om ons heen in deze tijd, maar hun eigen wegen gaan, om maar een voorbeeld te noemen in het beleven van de eenheid van een echtpaar….Nog nooit gaan zo velen uit elkaar?
In de krant Trouw staat in het weekend dikwijls een interview met een bekende Nederlander, en dan vooral een, die niets meer om de geboden nog geeft…. sommigen lachen erom, maken belachelijk wat hij of zij als kind heeft aangenomen over de tien geboden.
Trouw is een van huis uit protestante krant……en je zou dus verwachten: iemand te horen spreken over wat zij of hij er mee kan doen  in juist deze tijd, met de TIEN GEBODEN….
Het lijkt meer aandacht te trekken van de modernen die  er een streep door zetten.
Maar WIJ ZITTEN OOK met AL DIE ANDEREN DIE HET NIET GELOVEN….en je zou als je dit bij elkaar hoort van Jezus kunnen zeggen: dat is toch geen BLIJDE BOODSCHAP.
 
Daarom heb ik dankbaar de eerste woorden opgeschreven uit de brief die Paulus destijds schreef aan de parochianen van de stad Korinthe….. De stad bestaat nog, er wonen nog mensen, ook Christenen….en hij zegt; God heeft het aan ONS geopenbaard door de Geest…… Ook in de woorden van Paulus aan die parochie, spreekt God tot ons hier en nu zijn WOORD……
Beste mensen;  het komt goed,  en dat moet duidelijk worden gezegd: Ook als we niet zo maar meteen eigen woorden kunnen geven op wat nu nog allemaal ter discussie staat……..
 
Je zou de woorden van Jezus van VANDAAG  kunnen tegemoet gaan met een paar vragen  die wij in krantenberichten, nieuws, of in eigen familie tegen kunnen komen…. waarin gevloerd wordt wat Hij ons als de Weg, mensen gaat veranderen.
Bijvoorbeeld: 
Waarom maken mensen, die met elkaar getrouwd zijn het leven elkaar zuur? ….en dat vergezeld met de woorden die Jezus erbij geeft van schelden en vloeken, en vloekwoorden?
Waarom laat een moeder, een vrouw, waarom laat ze alles op het werk  in de soep lopen, en waarom denkt ze niet aan de collega’s die het moeten oplossen, haar last erbij? 
Waarom zijn mensen verslaafd aan porno kijken?
Waarom gaan mensen bij problemen naar de kast om aan de FLES denken te kunnen vergeten?
Waarom verslaafd aan snoep, ……afleiding, ….vergeten….
 
Jezus zegt over die verslavingen….beter je oog uit te rukken…..weg met die verslaving….. en weg met een vrouw verstoten….en het bij een ander zoeken.
Bij al deze menselijke problemen…..mogen we Jezus zien opkomen, die dit achter gelaten heeft en overwonnen, en die klaar staat om bekering, om weg van verslaving en weg van gehechtheid te genezen bij ons mensen.
Ik heb vee mensenl ontmoet, die door veel worstellngen zijn gegaan, en zij hebben hun verhaal uitgesproken, uit gebraakt, en gesmeekt om opnieuw vergeving te krijgen en verzoening met mensen …..
Bij Hem is altijd HOOP, Vergeving…die gezegd heeft: Ik kom niet voor de rechtvaardigen maar voor zondaars……Buigen we het hoofd, wij die geluk hebben gehad en dat ergste misschien niet begaan hebben, maar dat had ook mij en ieder kunnen gebeuren. Kom Redder, Verlosser, met uw Wonderlijke Naam, die onze vervulling en bevrijding is…..ook voor NU. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb