B-11/11/2018 - 32e zondag door het jaar
 
 
“ Jezus riep zijn leerlingen bij zich en sprak:
Voorwaar, Ik zeg u, die arme weduwe heeft
het meest geofferd van allen die in de offerkist wierpen…..”
( Mc. 12,43 )
 
 
INLEIDING
 
Dierbaren, we krijgen vandaag de kans om met de ogen van Jezus eens om ons heen te kijken. Het verhaal van Marcus zegt erbij, dat Jezus in de Joodse tempel is gaan zitten juist tegenover het offerblok, waarin de mensen hun - wij zouden zeggen: kerkbijdrage - komen storten. Jezus reageert op een kennelijk arme weduwe, die ondanks haar armoe, komt  brengen wat ze eigenlijk niet missen kan: twee koperen centen.
We willen ontdekken waar de Heer ons op deze dag bij laat stilstaan in ons leven , samen als kerk van nu, en ook bij ieder van ons.
Jezus was op een druk punt in de kerk van toen: de TEMPEL, en Hij kijkt naar de mensen, die komen bidden en zoals we zien: offeren……, 
Goede God, help ons met U te kijken naar mensen,….sommigen hebben ons nodig anderen kunnen ons wat leren, en dat we in U één mogen zijn.
Vergeef ons nu we eerst willen bidden om uw erbarmen; Heer ontferm U.
 
 
HOMILIE
 
Dierbaren mede gelovigen, we hebben Gods Woord aanhoort, ontvangen, en wij die zoveel tekst  onder ogen krijgen in krant en bladen en visueel, …ik zou daarom willen beginnen, ook naar mezelf toe, met de vraag: wat heeft ons geraakt en geboeid….om nog even verder over na te denken?
Zoals ik hier als priester mag staan, kan ieder van jullie ervan op aan, dat ik zo’n beetje de hele week met dat Woord van God voor Nu bezig ben.
Ik ben begonnen met nog eens de tweede lezing ….even laten doordringen, waar in de brief  aan de Hebreeën,…en daar raakte mij iets wat ons anders kan nadenken over het stukje verhaal vandaag uit de tempel in het evangelie.
Jezus zit daar in de tempel van toen, en de schrijver van de tweede brief onderstreept al voor ons…Jezus zit daar wel als deze Verlosser, deze Zoon van God, deze wonderdoener, deze lieve Persoon, die liefde voor elke mens uitstraalt. En de tweede lezing zegt dan ook…Hij is daar in de tempel, maar niet als een priester die net als de menselijke priesters daar de offers opdragen,ook voor zichzelf….Maar van Jezus wordt gezegd: Hij is niet een teken van het heiligdom, nee, Hij is zelf de hemel binnen gegaan om- en dat onderstreep ik- OM IN DE HEMEL VOOR ONZE ZAAK BIJ GOD PRESENT TE ZIJN.
Daarom wil ik als het ware met u en jullie naar het PLAATJE KIJKEN…..Jezus is tussen allerlei mensen gaan zitten die komen en gaan, en wat bidden, en zoals we horen van die arme weduwvrouw, die niks heeft en toch uit haar niks alles geeft wat ze eigenlijk niet missen kan, twee koperen centen.
JEZUS ziet haar en Hij is er weg van, van zo iemand die kan GEVEN……
Ik zou zeggen: blijven we even daar bij stil staan…..niet alleen bij de vrouw, hoe ze voor ons al als een heilige lijkt.
We kijken met de andere mensen zoals we hier met ANDEREN bij elkaar zijn:
IK denk, dat we daardoor dichter bij Jezus komen,……IK zat nog al eens in de Mariakapel in de Sint jan van den Bosch…..Achteraan…kijken naar de mensen die binnen komen….Wat ouderen die ervoor gaan zitten, jongeren komen beladen met uitpuilende tassen met inkopen, MAAR TOCH EVEN bij de MOEDER BINNEN…..En ZIJ  brengt ze wel bij JEZUS.
Misschien was je daar nog nooit, maar hier ook, ….kijk maar rond…..Net als JEZUS kunnen we even proberen te denken aan wat al die mensen denken of doen of meemaken…..
Ja de lezing houdt ons bij JEZUS in de tempel…..en we leren van Hem die ieder liefdevol aankijkt, en ik sla de eerste lezing zie ik eigenlijk over….maar ik bid met u en jullie: Lieve Heer, dank, dat U hier kwam, en laat zien dat U er bent, vooral ook bij mensen die iets willen doen voor GOD de Vader…..die ene vrouw, ….en al die andere mensen  , sommigen met veel kaarsjes om te ontsteken, of rinkelend offeren, toch iets van zichzelf…..Och Lieve Heer, dat komen we tekort…naar U kijken, en WETEN DAT U er bent NU HIER…..En wat U ONS terug geeft als we denken aan anderen….zoals de vrouw uit uw WOORD vandaag. Amen