B-Allerheiligen- 01/11/2015
 
Van harte welkom, u allen, bij de viering van het Hoogfeest van Allerheiligen.
Het klinkt zo vanzelfsprekend, en de vraag mag al opkomen, voor we echt beginnen: wat denken we bij Allerheiligen….? Veel mensen, en in de eerste lezing horen we uit een visioen…iemand vraagt: “Wie zijn zij, in die witte gewaden? En waar komen zij vandaan?”
 
Mogen we ons open laten maken voor een grote werkelijkheid door de Heilige Geest, …….Dat het geen vage droom mag worden, maar dat Wij er al bij horen.
 
Preek
 
Even stilstaan bij de woorden uit de lezingen op deze dag. Het is waardevol dat ieder uit die woorden  iets op kan pikken van een grootse WERKELIJKHEID, noem het HEMEL…..Maar  toch nog goed om  over Gods Woord  samen te delen !
De herdenking van Allerheiligen bestond al o.a. in het beleven van de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en later ook Lodewijk de Vrome als een gedachtenis van ALLE HEMELBEWONERS.
 
We eren dus vandaag allen die voor eeuwig leven bij God, of ze nu heilig verklaard  zijn of niet.
We zien  ‘de ontelbare menigte die niemand tellen kon!’
Een week of wat geleden belde iemand op: er komt vanavond een mooi programma over zon.maan en sterren…..Ze had niet teveel gezegd. Het programma begint met ons te laten zien: de sterrenhemel zoals we die bij het donker kunnen zien. In de stad is het meestal niet donker genoeg, maar het beeld op de TV was indrukwekkend een hemel vol van sterren, duidelijker stralend, of doffer, ver weg, en hoe ver….En toen dacht ik, ja zo mogen we ons de hemel voorstellen, met al die mensen die er ooit geweest zijn, een schitterende wereld van een God, die dicht bij ieder van de grote wereld wil zijn, aandacht hebbend voor elke kleine of grote, alsof die alleen bestaat!
 
Ik denk dat het goed is, om natuurlijk God dankbaar te zijn voor allen die we ‘de’ Heiligen noemen, in wat ze deden, hoe ze ons idealen hebben voorgeleefd.
Als je tegenwoordig  sterrenkundige hoort praten, zijn ze vol van wat ze ontdekken of pas ontdekt hebben,en hoe ver een ster staat, en hoe groot….maar dat die grote  wereld af zou stammen van een grote Scheppende Kracht, daar wordt niet over gepraat. Maar bij hun interessante ontdekking kunnen wij die geloven gerust aanschuiven, en dat grote van de wereld zien als komend van de enige grote God, over wie Jezus is komen spreken, en die we Vader mogen noemen!
Ja, dat is een goed gevoel om onze aandacht te laten gaan naar al die ander sterren, die grote en kleinen schepselen van mensen….en het is goed dat we ook namen van hen noemen, om wat meer aan te wijzen,
 
Daarom  denk ik,  dat we dit feest ook eens mogen voelen als  ‘iets van ons’. Ja juist ook in deze moderne tijd…..
Een voorbeeld:
Paus Pius X , al weer lang geleden voor ons gevoel, maakte nog net kennis met het leven van Theresia van Lisieux, van wie een door haar geschreven boek werd verspreid vlak na haar dood….. en Pius X liet meteen aan de tijdgenoten weten ; dit is de heilige die God ons geeft aan het BEGIN  VAN DEZE MODERNE TIJD !
Haar beeld en foto zijn in onze kerk in Aalst
Zij heeft, zoals sommigen het noemen, de heiligheid gedemocratiseerd, toegankelijk voor ieder die gelooft. Ja, jij en ik, al zijn we dan nog zo'n kleine gelovige mensen….. 
In haar autobiografie vergelijkt ze zichzelf met een klein vogeltje, dat niets is vergelijkbaar met de  grote sterke , hoog vliegende Arend.
Ze zegt van zichzelf: ik werd en was niet tot grote dingen in staat, grote verstervingen, geen heldhaftig martelaarschap, geen grote daden ... ik heb geen lichaam mee gekregen  voor grote dingen  .... God vindt het genoeg, ziet de waarde van de kleine mens, die probeert, zelfs met vallen en opstaan ..... de waarde ligt niet in wat mensen benoemen  als groot en hoog, maar in de liefde van de kleine mens.Ik schrijf, maar ik schrijf nogal wat taalfouten.....
God wil jou. Hij is met je begonnen. Hij heeft je lief!
 
Daarom is het vandaag het grote feest van ons allen met onze taak, met onze levensloop, met onze misschien klein gevoelde aanleg, de kleine daden, de kleine letters die wij ook  misschien kunnen schrijven..... 
We horen en zeggen het na: Zalig de armen van geest, de vrede brengers, .... we denken in de grote menigte ook aan onze ouders, familie leden en vrienden, die we nog zo missen…….Morgen worden hun namen genoemd onder ons….God gaf ze een voor een…en we steken licht aan , een sterretje….och en laten we even durven dromen over Hemel, en over het geluk dat ze hebben , want de tranen uit hun ogen zijn uitgewist….Heilige Geest verlicht ons die op weg zijn, in hoop, naar de volle liefde van u Goede God.
 
God wil dat ook in onze tijd we ontwaren en beleven opnieuw: dat de hemel hier al de aarde raakt, op grond omwille van Jezus onze Heer.
Morgen Allerzielen is vooral het bidden voor hen die gestorven zijn , en nog op weg naar het paradijs, de laatste stappen, en is Allerzielen de pijn om afscheid van onze dierbaren, dat we nog steeds voelen.
Gedoopt als we zijn, de Hemel is de Onze werkelijkheid, hoop en een eeuwig gelukkig einde!