C-11/08/2019 - 19e zondag door het jaar

 

“ Weest niet bang, kleine kudde;

het heeft uw Vader behaagd u het

koninkrijk te schenken…….

Want waar je schat is, daar zal ook je

hart zijn.”

( Lc. 12: 32-35 )

 

 

Dierbare gelovigen, 

 

Ja ook vandaag wordt ons Gods Woord aangeboden, en het is dan de taak van de priester of diaken, in gebed te gaan , en de woorden die ons voorgelezen worden te overwegen….

En deze keer ben ik op woensdag meteen geraak door wat Jezus ons vandaag zegt….  Kleine kudde, weest niet bang….God de Vader in de hemel heeft jullie behaagd je het koninkrijk te schenken….

Weer moet ik er eerst bij zeggen: we moeten dan niet blijven steken in de woorden ZOALS JEZUS ze hier aan de mensen van toen uitsprak…nee, Jezus’ woorden zegt Hij OOK NU TEGEN ONS.

En dan heb ik lang over dat KONINKRIJK  gepiekerd….als we blijven steken bij Koninkrijk, denken, aan de KONING zoals wij die in ons land aan de leiding hebben……

Wat wil God de lieve God ons nu zeggen met dat koninkrijk? Jezus zegt dat we een kleine kudde zijn….Hij kiest ons hier een kleine groep, en het stel van de apostelen 12 ook niet groot…en wij hier nu zien vele lege plaatsen……Wat weten wij,  wat verstaan wij als God tegen ons spreekt?

Op een gegeven moment dacht ik aan wat Paulus in een van zijn brieven schreef ( 1 Kor.4:20 )

“het KONINKRIJK van God bestaat  niet in woorden maar daden !

Jezus noemt  veel dingen op, dat Hij ons geven wil van de Vader, maar daar maken we woorden van: met wat goede wil van alles: klaar staan voor wat de Heer van ons vraagt dat we doen voor anderen….waakzaam zijn, en als je als knecht over dingen bent aangesteld  kan het zijn, dat de knecht zit te denken, hoe hij de kas van de “kerk” - om het zo maar te vertalen -het beste naar zichzelf kan beheren en rijk ervan te worden….

En toch wil ik proberen vandaag na te denken over IETS ANDERS nadenkend om dat KONINKRIJK hier nog eens neer te leggen….Als Jezus hier spreekt, spreekt Hij van uit GOD, die is de Heilige DRIE-EENHEID: Vader Zoon en Heilige Geest…..Jezus noemt hier alleen de Vader op, de Schepper, en op andere plaatsen heeft Hij het over Zichzelf, de Zoon en niet te vergeten ook de Heilige Geest!

EN …als de lieve God ons het koninkrijk geeft, heeft hier elke Persoon om zo te zeggen zijn eigen Inbreng !

Ja, ons nadenken,  ons gewetensonderzoek : zijn we goed bezig ?…, lief voor anderen, kijkend naar wat Jezus van ons vraagt….misschien zonder woorden, als we iemand in nood zien, of als we iemand een goed woordje moeten zeggen om die mens wat moed te geven.?

En ineens dacht ik…als Jezus tot ons spreekt dat de Vader in de hemel ons het Koninkrijk wil schenken, dan moeten we ….ik zou het maar zó zeggen:

NAAR BOVEN KIJKEN…….dat Koninkrijk, is GELUK, dat DAAR EEUWIG en altijd is…. een rijk van liefde, van Licht,  van Blijheid, dat wil God ons schenken, en dat leeft en beleeft Hij in zich als Vader, Zoon en Heilige Geest……

Ja, zo zijn we, met goede wil bezield, op zoek naar God, en we willen HEM woorden zeggen, en dingen gaan doen, en voor mensen, ja, en dat moet….

Maar om een voorbeeld te noemen: als we gaan GELOVEN, als we gaan BIDDEN, dan doen we de ogen dicht, we concentreren ons,…..we vragen ons af: wat te moeten of te kunnen doen…

Ja maar dat Koninkrijk LEEFT ALLEREERST IN GOD ZELF…..Jezus spreekt over De Vader, en over Zichzelf, die daar tastbaar voor de mensen staat, Hij praat ons: als ik naar de HEMEL ben gegaan dan zend ik de Heilige Geest, de Geest van liefde en Licht, van warmte ….

En op vele plaatsten is dat licht in de jaren zestig, zeventig begonnen, …Ineens voelde ze, WISTEN ze….we moeten eerst gaan bidden om die Geest om Zijn Licht en Vuur, zoals bij de apostelen dat eerste Pasen…..

WE hebben het beleefd, toen ik een jaar geleden het dankfeest mocht vieren met jullie. dat ik 65 jaar priester was…..

En ik keek rond bij de preek, en keek bij sommigen recht in de ogen, en ik zag allemaal goede mensen die willen doen wat vandaag in het evangelie staat, wat we moeten doen met en voor elkaar…..

Maar ergens blijven we steken in goede wil, en er gebeurt niet veel…en we weten niet hoe…en waar zijn de kinderen en de jongeren, ook voor HEN wil God zijn KONINKRIJK van geluk en liefde geven…..?

 

Waar is het….en ik zag jullie kijken en toen voelde ik ineens, : NU KOMT er IETS NIEUWS….het is er al in de doop van ieder hier…En ik ben gaan bidden, en wel zingend…Zend uw Geest o Heer kom bij ons…..makkelijk lied, en ertussen gevraagd om dit en dat en voor die en die…en we gingen door, en vuur kwam er, en het KONINKRIJK deed de lieve God, de Vader en Jezus, zien en VOELEN in de Geest…..Ja, en dan komen die goede dingen waar Jezus over spreekt…Gods Rijk onder ons echt levend. Kom o Geest o Heer kom bij ons, en dat moeten we doen en blijven doen, en dan komen de tekens ook van enthousiasme, van nieuwe dingen…van blijheid, vreugde, en mensen gaan bidden om genezing, en om vriendschap en om wat liefde is tussen die al  verliefd zijn, en ontdekken,  dat  dat ook nog warmer en mooier kan zelfs bij jullie al….

Kom o Geest van God, Vader, Schepper, Zoon Jezus, Verlosser, kom en vernieuw ons. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb