A-Kersttijd - 29/12/2019 -  Feest van de H.Familie

“ Broeders en zusters:

bekleedt u als Gods heilige en en geliefde uitverkorenen,

met tedere ontferming, goedheid, zachtheid en geduld;

verdraagt elkaar…”

(Kol. 3:12-14 )

HOMILIE

 

Dierbare mede gelovigen,

 

Het kerstfeest,…2019….als we het al wat vergeten zouden zijn en als de kerststal weer ingepakt zou zijn en de kalende kerstboom buiten staat, 

is het sinds de jaren 1921 als ik het goed onthouden heb, op de zondag na Kerstmis het feest te vieren van het HEILIG gezin, feest van de ouders Jozef en Maria en hun kind Jezus….

Vandaag hebben we het verhaal gehoord, dat Mattheus over dit gezin heeft opgeschreven, zo kort na Jezus’ komst op aarde….En ik denk dat het toch goed is om bij dat kleine gezin stil te staan: ons in te denken, hoe, om het zo maar te zeggen: godsdienstige mensen met elkaar optrekken, binnen thuis met opvoeding, school. en wat er gebeuren , wat van buiten af op gezinnen af kan komen, toen en NU.

We hebben gelezen, wat Mattheüs ervan heeft opgeschreven, dat we bij de anderen niet tegen komen.

We zeggen altijd na het voorlezen: Dit is het WOORD VAN DE HEER.

En we kunnen er allemaal iets van verstaan, wij mensen van deze tijd met verhalen over vluchtelingen en vervolgingen …

Jozef krijgt in een droom, dat hij met het kind en zijn moeder moet vluchten naar Egypte, omdat koning Herodes geruchten had gehoord van de drie Wijzen, die niet meer bij hem langs kwamen…dus alle jongens van Jezus ‘ leeftijd  moesten gedood worden…..

Hoe ze het doorgestaan hebben, tot ze weer naar Nazareth veilig thuis konden gaan wonen, weten we eigenlijk niet.

Maar wel WORDT NU AL GETEKEND, dat God die ons MENS-ZIJN is komen ‘aantrekken’ ook vervolging, bedreiging, al in het begin, ook door zijn ouders vooral gevoeld werd.

Een heilig gezin…we komen allemaal uit een gezin…Ja, hoe ging het, en hoe gaat het, en als we groter worden of werden ?

Ja, even erbij stil staan ….Wat ik van gezinnen heb meegemaakt? Ja, thuis. wij met negen, ik was vroeg de deur al uit naar school voor dag en nacht….Ja, daar ligt wel een pijnlijke herinnering met misschien als het gemis van allemaal maar vooral van mijn moeder.

Ik ben in vele parochies geweest…. en ja, het vraagt veel van ouders en van elkaar , samen op te trekken…Er is niemand die kan zeggen: het ging allemaal goed, al bleef het bij wat botsingen en ruzies….Overal….en wat en taak, slikken, van ouders die hun eigen kind of kinderen niet kunnen volgen om hoe ze zijn of hoe ze deden.

Heel wat tranen…en verdergaand in de tijd….leek het mij, dat het voor de meesten moeilijker is geworden. Dezer dagen dacht ik er aan toen ik in de krant las dat enkele vijftienjarige jongens een oudere man hebben doodgestoken…..

En dan, arme ouders, en die jongens, dat ze zo zijn opgegroeid….En ik heb me een keer laten opsluiten op een tweede Pinksterzondag, in een politiecel met een jongen die zijn oudere broer had vermoord, en de pastoor zat uren thuis bij de ouders die er nu twee kwijt waren, een dood en de andere gevangene……

Rechtspraak moet er natuurlijk zijn, maar als het nog zulke jonge mensen zijn, hoe moeten we daar dan mee omgaan .... 

Met veroordelen komen we niet ver, en als we kunnen helpen, dan doe je het , doe je iets…

Ja, hier komt Jezus ons tegemoet, zo klein al gevlucht, maar ook later niet goed verstaan, en zelfs door zijn moeder niet goed begrepen: MAAR die MOEDER bewaarde alles in haar hart en dacht er veel over na.

Beste mensen,  bidden, bij het feest van de FAMILIE van GOD NU, houd elkaar vast, ook in gebed….en dat lijk ik zomaar te zeggen…bidden samen, hoeft geen saaie lange lezing te zijn…

Jezus , toen Hij als volwassene onder de mensen ging…..Hij deed wat Hij kon , denk aan het meisje van 13 jaar die Hij aan haar ouders levend teruggaf, 

Een vader kwam met een zieken zoon…  Jezus gaat praten en Hij zegt: hoe lang heeft dat jongetje dit al? En Hij genas hem en zo zijn  er vele voorbeelden…..We doen het tekort. ik heb nog pas gezegd tegen mensen, die klagen: er komen zo weinig mensen hier binnen….

DE KERKDEUR open, een priester of helpster en helper aanwezig om te LUISTEREN, en niet zo maar even….Open de deuren… en niet eerst vergaderen alleen, moet ook, maar vooral de zorg om kinderen en om ouders die elkaar moeten kunnen verdragen en verstaan. Ga vandaag nog iets doen, hou die deuren open? samen bidden, een kaarsje aansteken en die niet weet wat te doen….maar....daar kan ik binnen en daar is Iemand, die ik niet kan zien en er is iemand om met me mee te Bidden,

Een goede zondag na het verhaal van JEZUS DE REDDER