B-24/06/2018 - 12e zondag door het jaar
 
“ Jezus sprak tot het water:
‘Zwijg stil !'
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Hij sprak tot hen: 
waarom zijt gij zo bang?
Hoe is het mogelijk, dat ge nog geen geloof hebt? “
                                                                                         ( Mc. 4,35-41 )
WELKOM
 
 
Net als anders heb ik de woorden mogen uitspreken, die geladen misschien zwaar klinkende woorden: de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen……
En we hebben geleerd om wat die woorden betekenen door dat ene woord: WELKOM……goed dat we elkaar zien, begroeten, en tegelijk dat ieder een eigen beleefde aanraking mee draagt van de goede God in ieders eigen IK , persoon.
Het gaat onderstreept worden vandaag door Jezus zelf, dat Hij voor ons de Redder geworden is. Hij laat ons vandaag het bekende verhaal zien, waarin Hij ons leven deelt in alles….en tegelijk leert Hij ons, dat juist: als, en omdat, Hij bij ons is, ons niets over komen kan….Ook nu we Hem met deze ogen niet zien, al lijkt Hij te slapen…Hij komt voor ons op.
Mogen we tot onze Heer Jezus bidden, dat ons GELOOF nog meer mag worden, en dat we dit  BEMOEDIGEND WOORD van God delen met mensen om ons heen, DE REDDER IS ER VOOR JOU EN OM JOU OOK!
Keren we dan eerst tot Hem met ons tekort in ons geloof
 
HOMILIE
 
Beste mensen, ons leven…..als we naar het JOURNAAL kijken, naar wat mensen aan rampen overkomt, in de natuur, en in het geweld dat mensen elkaar aandoen……we kijken heel vaak naar hun angst, naar bijvoorbeeld mensen die op wankele bootjes dreigen te verdrinken …… 
Zo lang we nog veilig op onze stoel zitten, kunnen we met verbazing toekijken, ontroerd worden…ja en we zien mensen die hen proberen te redden, mannen en vrouwen en vooral die kindjes ! Maar we kunnen het zelf ervaren, dat dingen op je afkomen, dat je ineens lijden moet, op je af voelt komen, …iets waar je niet op gerekend had….ziekte van iemand je heel dierbaar. Het kan van alles zijn…..
Het merkwaardige is, in het verhaal dat Marcus opschreef….Jezus heeft een dag opgetrokken met veel mensen, en met de vissers, die later zijn Verhaal zouden moeten gaan vertellen over heel de wereld…..Ze  sturen het volk naar huis en nemen Jezus mee, in een van de boten, en Jezus zegt nog, wat als een GOED WOORD VANDAAG  HIJ TEGEN ONS ZEGT:
‘Laten we naar de overkant varen!”.
Ja, ik denk dat het goed is er vandaag over na te denken…..
Ja, het leven is , ook dat in Geloof, een tocht van hier naar het doel….soms gaat het snel vinden we, en is een week maand of jaar zo gauw voorbij….We geven ergens voor op, we stappen in en vooral bijvoorbeeld als het gaat over dingen die we graag doen, zoals eens op vakantie gaan, met dierbaren of zomaar met anderen op stap…..we gaan er voor, kopen een kaart, hebben een plaatsbewijs, maar waar we ook voor in schrijven…..het is een tocht die anders gaat dan we dachten. We kennen om maar een duidelijk voorbeeld nog te noemen, dat mensen instappen en nooit in dit leven dat doel bereiken, waar iedereen in het vliegtuig op weg is.
Bij het laatste ongeluk, waar nog veel over gesproken wordt door nabestaanden en niet te vergeten de politiek, kunnen wij ons inleven bij de laatste momenten als die mensen voelden dat ze gingen verongelukken……
 
Wij mensen staan er liever niet bij stil dat we niet aan de overkant komen. We kennen teveel gevallen van mensen die hun doel niet bereikten.
Vandaag komt er iets heel anders bij……dat wij mensen zijn in deze tijd, aan wie de boodschap is gebracht door Jezus….Dat dit leven het einde niet is, dat wat er met mensen verkeerd kan gaan, en dat het leven van ons mensen eens hier afloopt….en toch komt Jezus door zijn leven, zijn meedoen in ons bestaan…..en die Jezus zelf, is op de meest vreselijke manier, die mensen ooit hebben uitgevonden, iemand het leven afnemen, op de meest wrede manier.
En Jezus die we vandaag in dat bootje tegen komen, waar Hij van vermoeidheid in slaap is geraakt…..Als ze hem wakker maken in de paniek van de storm….geeft Hij een eerste teken van het nieuwe leven dat altijd met Hem, met de Vader en de Geest ons overkomt: eeuwig leven, de hemel, het paradijs.
We zijn omringd door mensen, die niet meer geloven, en alles wat ons verteld wordt in het boek van en over God, over Jezus….een mythe is, onwerkelijk.
Dezer dagen kreeg ik een mooi boekje in handen van een schrijfster, die op ontdekking is en op de kaft staat als titel: ONGELOFELIJK….En aan het eind zegt ze: het is een groot gemis  als je niet weet wat Pinksteren is……
Ja, van dat bootje kijk je op naar Jezus, zoals mensen van toen…Hij leeft vanuit de Vader, Hij trok ons lichaam aan, handen en voeten en ons hart…Hij werd gedood en stond op….en vandaag zegt Hij NU TEGEN IEDER: met de aangeduide schrijfster: Yvonne Zonderop:
Het is een groot gemis, als je niet weet wat PINKSTEREN is….
Opstaan, elkaar vasthouden, warmen aan elkaar, biddend die Naam : Pinksteren !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb