Vijfentwintigste zondag 23-09-2012

Mc.9:30-37
 
“ Zij kwamen in Kafarnüm, en eenmaal thuis
ondervroeg Hij hen:
‘Waar hebt je onderweg over gediscussieerd ?’
Maar zij zwegen want ze hadden onderweg een
woordenwisseling gehad over de vraag: wie de 
grootste was.”   Mc. 9:33-35
 
Ja, beste mensen, na de lezingen van vandaag, wil ik met u samen nadenken over maar één zinnetje , een vraag van Jezus aan mannen met wie hij optrok: “ Waar hebben jullie het over gehad?”
Let wel, als we samen luisteren naar Gods Woord is dat niet alleen zo maar  wat vroom voorlezen.
Nee, als dit verhaal van lang geleden over wat Jezus tegen die leerlingen zei,
“ Waar hebben jullie het over,  onderweg? “ ... Zij zijn het Woord van God NU AAN ONS VAN 2012 !
Waar hebben jullie het over?
 
Als ik met u hier woorden van Jezus wat wil uitleggen, voel ik dat ik er nog méér aan moet denken:  .... Jezus praat hier tegen ons , tegen mij .... 
We hebben te theoretisch ons geloof beleefd, hoe moet je het nog meer zeggen? : te  "ver" weg van de rest van je lijf , je hart? Wel praten over hoe het moet, over wat verkeerd is,  .... 
En dat komen we nu in deze moderne tijd van 2012, voel ik, heel duidelijk tegen.
Ik trek maar even een la open van HOE en WAT wij als praatstof hebben.
Begin maar eens over politiek .... of luister ernaar, en je hoort mensen zich de hoogte in steken want zij hebben gelijk, en ze proberen anderen ook zo vanuit de hoogte op anderen neer te kijken, die zo dom zijn of kortzichtig.
 
Waar hebben jullie het over, zegt Jezus......
 
Bij die leerlingen ging het onder elkaar over: wie nou eigenlijk het dichtste bij Jezus zou mogen zitten, links, rechts ...... Want ze dachten dat Hij een politieke  partij zou oprichten om aan de macht te komen in het land.....En ze waren de posten aan het verdelen: wie eerste minister vooral, en financiën !Maar ook mensen van nu,bij ons vele praten over b.v mensen.....Waar hebben we het over?    Als we eigenlijk neerkijken op wat anderen niet hebben: ze geloven toch niks meer.....
En dat gepraat doet vergeten waar geloof, waar kerk zijn eigenlijk eerst om draait.....
 
Jezus praat NU tegen ons.’’’”Waar hebben jullie het over? Wat houd je bezig ? Maar de vraag van Jezus is niet om ons AF TE KEUREN....” je bent fout”..! Nee, God wil je laten voelen dat je bij Hem mee telt, geliefd bent, en dat je echt wel wat kunt, dat je echt wat betekent als jij, jij mens! Het is door van alles bedekt door goeie dingen....
 
Het hangt niet af van diploma, studies, politieke leider,  of kapitaal hebben. Jezus neemt een klein kind en zet dat jongetje of meisje in de kring .....
En nou moeten we even goed luisteren wat Hij zegt:‘Wie een kind opneemt als dit, neemt MIJ op!”
In die woorden zien we Jezus, en misschien moeten we Hem dichterbij ons willen leren voelen.
Kerk, geloof, heeft Hem nodig, IEMAND vasthouden zoals je een kind vasthoudt!
Jezus is er hier , en Hij laat zich zien in tekens , maar ook in mensen, in kinderen:
 
Ik heb dat hier ook zo vele keren beleefd bij de doop van kinderen. En de ouders en familie , al die mensen er om heen worden toch geraakt ... om dat moment van wat water over ie kleine mens in ZIJN NAAM..... Jezus is er!
EN dikwijls heb ik wat korte woorden gewisseld met een sterke stoere,  nieuwe grootvader, .... en anderen,  die soms zeggen: wat mooi, wat een wonder. Maar ik heb er ook naast gestaan, elkaar even bij de arm vastpakken, zonder woorden .....
 
 
Ja, we hadden het misschien niet in de gaten, maar hier gebeurde  bij dat water en woorden van de doop en bij al die mensenliefde  er omheen... hier is nu echt God erbij, hier is Jezus zelf.
En één keer, toen ik een wat groter jongetje mocht dopen, begon hij te roepen toen het water nog niet opgedroogd was: “ wat is dat mooi! Wat is dat mooi “.... en bij ons rolden tranen  over de wangen ....
Jezus sprak door hem... Ik hoop dat ze het nog weten en die jongen is nu groot en zie je hier niet dikwijls, maar Jezus heeft hem aangeraakt.
 
Ik neem geen tijd  om van alles te vertellen over de strijd tussen mensen over meer, en minder, hoog en laag..... Daar zijn we denk ik allemaal nog wel goed in.
 
Maar Jezus wil je raken, gewoon in die vraag: waar heb jij het onder weg in je leven over? Weet je dat je dieper mooie dingen hebt, misschien nog nooit of niet uitgepakt?
En God buigt zich naar ons toe nu. Mensen  van deze tijd voor wie geloven zo moeilijk lijkt en onder druk staan, en hoeveel problemen er bij ons opkomen aan twijfels, vragen?
" Ja, Heer, hier zijn we dan, we willen naar u luisteren, ieder van ons. Misschien hebben we al lang nooit meer iets tegen u gezegd, wat we toch bidden noemen?
We zijn hier, minder dan eerst, we vragen het ook voor al die anderen, onze buren, vrienden, familieleden , kinderen .....
En we vragen blijf tegen ons zeggen wat buiten aan de kerkdeur hangt: uw eigen woorden tegen de mensen van nu KOM ... En ZIE......
Jezus u hebt ons lief,  u hebt ons graag, ondanks  dat we  zelfs misschien er niets nog bij voelen. 
Dat voelen doet u in ons .... Precies zoals dat jongetje hier bij zijn doop hard begon te roepen: wat is dat mooi, wat is dat mooi..... Geef dat ons, dat hebben we nodig en dat vragen we dus maar. Amen"
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb