B-08/07/2018 - 14e zondag door het jaar
 
“ Hij zei tot mij:
‘Mensenkind, ga recht overeind staan,
dan zal Ik tot u spreken.
Zodra Hij tot mij gesproken had,
kwam er een geest over mij,
die mij recht overeind deed staan,
en weer hoorde ik Hem spreken.”
( Ez. 2,1-3 )
 
“ De talrijke toehoorders vroegen verbaasd:
Waar heeft Hij dat vandaan ?”
….Wat zijn dat voor wonderen,
die zijn handen verrichten? “
( Mc. 6,1-3 )
 
INLEIDING
 
Ja, ook al was het warm toen ik de woorden aan het doorlezen was, die de lieve goede God tegen ons vandaag spreekt, ik veerde er van op !…
Zo heb ik die tekst nog nooit bekeken…. Eerlijk gezegd: ik ben er nog steeds graag mee bezig met de teksten van de Bijbel, en vooral om dat met ieder te kunnen delen. En dus zeg ik nog graag tegen ieder. Ik heb  er weer nieuw, anders over nagedacht, en ik hoop dat we het SAMEN kunnen delen, vandaag ons profeet laten noemen…en  dan de mensen van Jezus’ tijd horen praten, en misschien praten ook wij soms ongeveer af en toe mee.
Daarom leggen we alles, waar we Gods liefde naar  de mensen die we ontmoeten , de boodschap van Jezus eigenlijk niet genoeg durven delen…
 
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen, toen ik het evangelie had doorgelezen, en nog eens naar de eerste lezing keek uit de profeet Ezechiël dacht ik eerst: O, die roeping van de profeet heeft men erbij gehaald, om Jezus taak en optreden te onderstrepen voor ons nu….
Zou kunnen, …..de tekst van Ezechiël is van honderden  jaren voor Jezus kwam, en die profeet kreeg de moeilijke tijd om het Joodse volk van zijn tijd moed in te spreken, want de meesten waren ver naar het oosten verbannen en hadden hem als profeet nodig om de moed er in te houden, dat ze eens terug zouden gaan naar hun eigen land.
 
Maar als je dan het evangelie nog eens tot je laat doordringen, zo ging het met mij: MOETEN WIJ IN ONZE TIJD door God niet worden geroepen , ja als profeten?
Moeten wel goed vasthouden dat profeten mensen zijn die van God een aparte taak krijgen niet vooral om de toekomst te voorspellen, maar om de mensen van hun tijd te vertellen wat God van ONS NU graag wil.
Zo zitten we hier, en laten we het ONZE WOORDEN  worden…..
De Heilige Geest, die alle gedoopte mensen bewoont, roept ons bij de naam….Ezechiël ging er voor STAAN staat er….Hij voelt: God WIL iets van mij, en wij kunnen nu laten doordringen, HIJ WIL IETS van ONS !
Ik weet, dat het voor velen vreemd , gezocht lijkt….
Als God iets wil zeggen in de KERK van nu, het VOLK GODS VAN NU, dan verwachten we: goede woorden van paus en bisschoppen en in de preek van priesters en diakens!
WIJ? “ Gewone “ mensen…..? Met ander taken, op onze jonge of oude dag, 
Maar sinds de grote vergadering, door paus Johannes XXIII destijds bijeen geroepen: het concilie…..  het nadenken van de toenmalige Bisschoppen en kardinalen kwam langzaam ook naar boven drijven…..De kerk is is niet een grote club, met leiders, die het voor het zeggen hebben,
nee ons geloof moeten we niet van buiten kennen, er veel van weten, en wie niet gewijd is moet maar slikken, en doen wat ZE ZEGGEN !
En , dat moet ik er ook aan toevoegen……Ja, we maken een slechte tijd door, dat zovelen ons hebben verlaten, niet meer gelovig zich noemen, en het verhaal van Jezus, van Gods LIEFDE VOOR ELKE MENS wordt amper nog verteld aan kinderen en kleinkinderen, en bijna NIEMAND lijkt te weten hoe het zit, en er zijn zoveel anderen problemen bij gekomen, waar mensen gemakkelijk scheiden, trouw in huwelijk of relatie moeilijk vinden, en zelf willen sommigen regelen  hoe en wanneer ze willen sterven.
EN TOCH WIJ PROFETEN ?
Ja, en God roept ons op hier bij elkaar…..
En als je het evangelie leest zie je hoe Jezus, Gods Zoon die onze menselijk gestalte aannam, dan wordt hij bekeken als iemand bij wie je vragen stelt….Hij is toch van die en die en van die familie en vanuit ons dorp, en hoe kan Hij dan die anderen dingen zeggen: goeie dingen van Liefde voor elkaar om maar iets te noemen….meeleven met mensen die alleen zijn of het moeielijk hebben…en Jezus kan daar niet veel in zijn dorp , maar toch genas Hij ook daar enkele mensen.
Beste mensen……ja, wij zijn van Hem, door Jezus door God gekozen, op ons eigen plek en waar we mensen ontmoeten…..op zoek als profeet, als mensen die namens God geroepen zijn om lieve dingen  te doen….en er hoort bij, dat we nog eens het goede moment af wachten en er voor bidden om iemand die we zo tegen komen te zeggen: kom ook nog eens mee, we hebben jou ook nodig om erbij te zijn , ja in die kerk, bij de mensen van God en voor de anderen die jou ook wel eens een kruisje zien maken ! Amen