A-03-26/01/2020 - 3e zondag door het jaar 

 

 

“ Jezus sprak tot de leerlingen:

Komt. volgt Mij; Ik zal u vissers 

van mensen maken.”

 

 

 

 

 

HOMILIE

 

Dierbare mede gelovigen,……

 

Ik heb het wel eens meer gezegd, dat ik al heel lang geleden de gewoonte heb, om, een van de eerste taken die je te doen hebt, ik de bijbel opensla, bij de lezingen van de komenden zondag.

Amper zijn we vergeten waar het evangelie vorige week over ging, en meteen breng ik het bidden en nadenken op gang.

Je leest hier en daar wat bij de teksten die aan bod komen…..en voor die zondag drong zich de gedachte op, om vooral over het tweede stuk van het  evangelie , over de roepingen van de eerste apostelen met u wat na te denken.

Als het gaat over apostelen, over roepingen…zijn we geneigd om het wonderlijke van die eerste, gewone mannen van de kerk …en wat we kunnen achterhalen, hoe Jezus hen uitnodigde, en hoe ze op die ROEPING reageerde.

Wij NU, bidden, te weinig om roepingen voor nu…..

Maar goed……

Even thuis raken bij hoe en waar Jezus heen gaat na de moord op Johannes de Doper. En het gaat er om, dat Hij uit de invloedssfeer van de Joodse godsdienstige leiders weg trekt naar het land van Galilea….En als je dan kijkt naar de eerste lezing……Jezus gaat naar  -laat ik zeggen - het gewone volk in Galilea

En dan denkt Mattheus aan de mooie tekst die we pas ook nog hebben voorgelezen met kerstmis, een droom van de profeet Jesaja:

Want Mattheus kent de streek van vooral heidenen in Galilea, waar de profetische woorden werden gezegd;

“ Het volk dat in het duister ronddwaalt, ziet een schitterend Licht. een helder licht schijnt over hen die wonen in de land van de doodse duisternis.”

VOOR ONS ZIJN DE WOORDEN VAN JEZUS, wat Hij, vertelt, genezingen doet…. God heeft VOOR IEDER nieuws EN HIJ WIL LATEN WETEN, IK ZOU ZEGGEN: LATEN VOELEN, dat HIJ VAN IEDER VAN ONS houdt…..

En zo gaan we dus kijken naar die JEZUS…….en DUS zijn het niet alleen woorden voor die streek van GALILEA, MAAR OOK VOOR ONS!

En verder lezend, horen en zien we, dat Jezus hier in deze streek, weinig gelovigen mannen uitkiest, gaat vragen: willen jullie met me mee gaan, en de mensen  het verhaal te vertellen, dat God liefde is….dat Hij ons vraagt om mensen te brengen naar Hem, als iemand ziek is, maar ook, hoe Jezus ons wil leren, hoe we met elkaar omgaan in liefde.

Als we de namen lezen Simon, die later de eerste paus zou worden, en drie andere vissers Andreas, Jakobus en Johannes……en kennelijk raakt Jezus hen van binnen, Hij doet hen voelen, dat het goed is om mee te gaan…..

EN DAN DURF IK NU METEEN TE ZEGGEN….WIJ NU, ook weer…Jezus wil in onze tijd ook mensen aanspreken….HOE ?  Via het voorbeeld van mensen die hen stimuleren….ik denk dat ik pastoor ben geworden, voelde al jong dat is mooi en de moeite waard, omdat mijn ouders voor me baden……Sommigen durven het niet te vragen want het is moeilijk…..Ik zeg maar, Hij kan je oud willen laten worden en nu nog over Hem praten en zeggen: 

Hoe zijn mensen voor elkaar, en sommigen laten anderen met nood of honger of ziek zijn, maar staan…daar zijn “BEROEPSMENSEN voor, ja, maar ook voor jou en mij…….En bid dat een van onze jongens hier Jezus beter leren kennen, en met Hem praten, en Hem leren kennen wat en hoe Hij met en voor ons doet.

Het staat aan het eind van dit verhaal van vandaag, dat het misschien met het geloof donker is geworden, en toch wil Jezus zijn Geest sturen met dat Licht…..ja, ook al denken we: dat kan niet ….

OCH Jezus, luister naar ons, zoals we misschien wat raar opkijken met deze taal…U bent ons niet vergeten, U wil jongens voor priesters en vrouwen, die U wilt en kunt ROEPEN voor het GELUK VAN ANDEREN….GEEF ONS UW VUUR… Amen