C-24/01/2016 - 3e zondag door het jaar

 
 “ Ezra….de priester en schriftgeleerde zei 
met de landvoogd Nehemia en de levieten:‘ Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd.
Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.””
( Nehemia: 8:9 )
 
“ Toen begon Jezus hen toe te spreken:
Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
( Lucas 1.21 )
 
BEGROETING.
Ja, we zijn er, en ieder is belangrijk, zoals God met u en jullie is….Daar staan we eigenlijk te weinig bij stil. Meestal wordt in de kerk alleen die vooraan staan gezien, de helpers en helpsters …..maar zoals we in de tweede lezing horen: we zijn allen van één lichaam, je kunt het ook zo zeggen: elk uiterlijk is het verhaal van een mens, en dus het verhaal van de lieve barmhartige God.
Dus ….. welkom….  We gaan nadenken over Gods boek, …. waar zijn verhaal met de mensen in geschreven staat….maar uit dat Boek komt vandaag, en daarmee spreekt  de Heer ons NU aan…God, in Jezus , een van ons geworden, die tegen ons zegt: Kijk nou…hier…wat je allemaal hoort…is in vervulling gegaan, Kijk naar MIJ.
Mooie woorden, en buigen we ons voor de goede God om Hem en ook elkaar eest vergeving te vragen.
 
HOMILIE
We beleven het Woord van God, dat ons wordt voor gelezen met de nodige zorg….. Vandaag komt het in de lezingen nog wat dichterbij, zoals we horen  in de eerste lezing….Ik moet er wat bij uitleggen, dan versta je dat verhaal ook voor ons nu beter….Zoals u weet zijn de joden enkele keren uit hun land weggevoerd naar het oosten waar ze in een vreemde land met andere godsdiensten terecht kwamen. En de gelovigen raken het kwijt, bidden en lezingen raken ontwend. We horen nu dat op een geven moment ze toch weer naar Jeruzalem mochten terug gaan, en als ze dan in eigen land zijn en hun tempel weer opbouwen, komt er al wat van het geloof terug, en…de bijbel rollen die kwijt geraakt waren werden gevonden en plechtig voor gelezen, zoals we dat horen….een opleving van geloof komt terug…en de mensen ontdekken wat je kwijt bent in je gewone leven als dat diepere van  het geloof in je hart er niet meer is.
Wij nu merken dat ook in alles , hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen het goede zijn kwijtgeraakt, …. de meeste kunnen er niets aan doen….. en in onze dagen kunnen we bijvoorbeeld de verhalen uit de bijbel ook niet meer vertellen aan onze kinderen…..
 
En zo komen we vandaag heel actueel bij de LEVENDE GOD TERECHT, die ons MENSEN van NU direct aanspreekt…..
Dat moeten we tot ons laten doordringen……Het lijkt te gaan ook hier over WOORDEN, over verhaal, maar we moeten het goed  lezen hoe Lucas het verteld wat hier gebeurt….in de  tweede helft…Jezus, de Zoon van God neem het boek aan waaruit op sabbat werd voorgelezen…… Jezus opent de bijbel in de boekrol van de profeet Jesaja….die in zijn tijd al sprak over een IEMAND, die zou komen om armen de Blijde Boodschap te brengen….geen arme mensen meer, die van alles tekort komen, en gevangenen die vrij kunnen worden en blinden die kunnen gaan zien……een IDEAAL….
En dan komt de BELANGRIJKSTE ZIN, en je zou kunnen zeggen: de Kortste preek die je maar kunt indenken: en er staat: ‘ Toen begon Hij hen toe te spreken….Het Schrift woord dat jullie zo juist hebben gehoord is thans in vervulling gegaan…..”
EN HIER spreek God ons toe…..ook ons mensen van deze tijd…..Ja, en er wordt niet alleen  voorgelezen, neen GOD, JEZUS praat tegen ons: wat je nu hebt gehoord gaat nu in vervulling….
 
In eerste reactie kijken we er zo wel van op….. God , Jezus, spreekt ons aan…
Die woorden staan er ook in je boekje, en we horen het allemaal en het komt bij ieder binnen….En we denken het misschien weg te schuiven…juist nu de kerken worden gesloten en mensen zijn weggegaan en kinderen het niet horen en mensen zonder geloof blind blijven….en gevangenen blijven in de bak zitten, als ze het niet te horen krijgen dat God hen toch lief heeft ondanks alles…..En de paus roept ons op tot een heilig jaar,  toch een nieuwe start, toch weer durven geloven, gaan bidden, een paar woorden maar is Hij al blij….En we bidden ook, dat mensen zullen genezen en armen het beter krijgen, en niet meer weggezet worden……..
Ja, zo begint het opnieuw, God wordt niet moe, heeft medelijden met de mensen, ….en we gaan aanraken die verstard zijn, en zoeken naar goede woorden om elkaar te vertellen…er is te doen …vertrouw er op!
En denk maar aan de mensen die hun geloof opnieuw ontdekten in de bijbel , en ze krijgen te horen van de leiders: Komt, gaat nu blij lekker eten, en deelt met wie niks hebben, want deze dag is de Heer toegewijd….de vreugde die de Heer u geeft moge jullie kracht zijn…. God begint opnieuw, een heilig jaar, vragen om  genezen en aangeraakt te worden ! Amen