A-06/08/2017 - 18e zondag door het jaar 
Gedaanteverandering van de Heer
 
“ Deze stem hebben wijzelf uit de hemel
horen klinken,
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons het woord van de 
profeten nog meer gezag.”
( Petrus 2, 18-20 )
 
 
WELKOM
 
Hoe goed, dat ieder van u er bent, om samen mee te doen. We komen hier om de goede God te danken, en  bij Jezus onze verlangens neer te leggen op het altaar bij de gaven van brood en wijn, waarin Hij voor ons levend en tastbaar er is. In gedachten gaan we met Jezus de berg op, zoals we in het evangelie horen, en in de tweede lezing horen we St. Petrus in zijn brief spreken van wat hij op de berg mocht ervaren.
Daarom is het goed dat we bij het begin van deze viering, allen die  ons dierbaar zijn , alle parochianen, allen die in onze straat wonen met ons meenemen in gebed. En ook ,als we eerst onze tekorten bij de Heer brengen doen we dat ook voor die van alle mensen……We belijden onze schulden, vertrouwend op Gods barmhartigheid.
 
HOMILIE
 
Ja, het lijkt goed te passen in de vakantietijd: het evangelie  …… IK ben blij dat we dit gedenken, dat vast staat op 6 augustus, en dat die datum hoog feest betekent! Het is een FEEST bijzonder voor ons, en ik zou vandaag eigenlijk het liefst dit verhaal willen brengen bij mensen die in deze tijd worstelen met geloven…..? Dat er een hemel is……dat er een levende LIEFDE LEEFT voor en met ons, die we nu niet kunnen zien…. Wie gelooft, moet  in deze wereld van nu geloven tegen de stroom in van ontkenning…Dat we elkaar ginds nog eens tegen zullen  komen. 
Op het ogenblik vind je het programma op de TV: de slimste mens…In dat program, een soort quiz, zeg maar, is een rol bedeeld aan een gezette oudere oud-hoogleraar…..met een mopperstem, en hij komt, zo te horen, het beste voor de dag, als iets over geloof en kerk in een vraag voor komt. 
Opvallend zegt het publiek en de leider van de quiz er niet veel op, en hij denkt na de gemaakte stilte: dat heb ik toch maar heel wijs gezegd!
Het is een  dag om mensen mee te nemen,  de berg op….. met Jezus, en met die beste vrienden……Maar laten we het verhaal van Jezus nu onder elkaar, als mensen, die in Hem geloven, tot het onze maken.
Eerlijk gezegd, ik zou met twijfelende mensen, de tocht de berg op ECHT WILLEN meemaken…..En voor mezelf kan ik zeggen: heel; dankbaar heb ik mijn leven lang in ups en downs in de kerk in die Jezus mogen blijven geloven, en TOCH ben ik iedere keer blij, dat ik dit verhaal kan grijpen, om het toch op mijn manier met die leerlingen ook nog eens mee te maken.
Jezus neem de drie apostelen :Petrus, Jacobus en Johannes mee…….Hij weet, wat met name deze drie van dichtbij werkelijk gaan meemaken, als Hij de weg gaat van het Kruis en dood zal gaan.
Even de sluier van WIE HIJ werkelijk is, EVEN voor de mannen oplichten…..Jezus begin anders te worden, te stralen, zijn kleed helder wit…..Ineens zien ze Hem anders, en toch is en blijft Hij Jezus……
Ze zien de twee grootste profeten bij Hem, Mozes, en Elia…….mensen die in hun leven met God spraken zoals een mens met de andere mens  spreekt…..
IK kan het me indenken NU een beetje….alles wat lastig, moeilijk is, is even weg voor je gevoel en Petrus - wij weten dat hij de eerste paus zal zijn, de eerste onder de gelovigen….Het is goed dat we hier zijn…laten we dan hier blijven en we zullen tenten voor u en Mozes en Elia opzetten…….
Ik kan me best voorstellen, dat een visioen geweldig aangenaam is……En dan wil je niet meer dat het af loopt.
En zij krijgen de stem te horen, bevestiging voor als het hierboven voorbij is: Dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in Wie ik mijn welbehagen heb….Luistert naar Hem……Dan stil, hoe lang , weten we niet…..
Jezus raakt hen aan….Staat maar op, en weest niet bang….
En vandaag hebben we het nog eens uit de mond van Petrus horen voorlezen wat hij later in een brief schreef: Deze stem hoorden we toen we met Jezus op de berg waren…..
Het was en is een werkelijkheid voor Petrus en Jacobus en Johannes….
Toen zei Jezus onderweg naar de werkelijkheid naar beneden: praat er met niemand over totdat ik opgestaan ben uit de doden……
Dan moeten jullie vertellen dat ALLES ECHT IS.
Zo zitten wij hier….dit verhaal, ook van en voor ons en in ons…..Even stil, misschien kijk je naar Zijn beeld aan het kruis, of je doet je ogen dicht. We hebben als katholieken altijd beelden in de kerken gehad, om ons te helpen vast te houden…Jezus IS ER OOK NU, en BLIJFT met en bij ons…..En we moeten dit verhaal nog eens en nog eens lezen, en dan gaan vertellen thuis, of waar je anderen ontmoet…ik heb het gezien, nee, anders dan je denkt…maar GELOVEN kan in je groeien, en kijk elkaar aan, ja datzelfde draagt ieder van ons hier op haar of zijn manier al in zijn hart en leven mee…de schat waar het vorige week over ging…..Houdt HEM vast, Jezus blijf bij ons. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb