A-14/06/2020 - 2e zondag van Pinksteren - Hoogfeest Sacramentsdag

 

“Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.”

                                                                                         ( 1 Kor. 10: 16-17)

 HOMILIE

 

Dierbare mede gelovigen,….. Ja, op deze zondag vieren we Sacramentsdag….eigenlijk stond de afgelopen donderdag daarvoor, maar vroeger een vrije dag, en je ziet met namen in Limburg nu nog dat mensen vrij nemen om met het Heiligste dat Jezus ons naliet de straten op te gaan….in een optocht van onze goede wil en mensen langs de straten en versieringen bij en rond het huis, maar de monstrans werd gedragen door een priester, daar boog men voor, of we knielden als de lieve Heer bij ons, bij mij langs komt.

Bij de Hervorming zijn deze gebruiken anders geworden, omdat men meer ‘symbolisch’  over de Eucharistie denkt, zoals wij die nu nóg beleven….!

Op deze zondag Sacramentsdag zullen de eerste dertig personen, die naar de Heilige Mis komen, vanwege de veiligheidsmaatregelen van het Coronavirus, de heilige hostie ontvangen.

 

Daarom wil ik graag met u, nadat we dit hebben meegemaakt, nog eens terug kijken naar deze laatste maanden, zeg vanaf maart tot nu en misschien nog langer in het jaar 2020…..

De bisschoppen hebben zoals in de vele andere landen, er veel over nagedacht: er moesten maatregelen genomen worden vanwege besmetting, en dat raakt ook ons HEILIGSTE dat we hebben…..

 

En dan wil ik terugkijkend en me realiseren, dat VOORAL DE LAATSTE TIJD in het deelnemen aan de zondagse Heilige Mis…….de mensen niet naar voren gingen om de heilige Hostie te ontvangen…..waardoor vele kerken gesloten bleven, en waar een kerk open was door een  bisschop of priester de Hostie werd genuttigd, om zo aan niemand met het HEILIGE ook de besmetting door te geven!

Het is voor wie geloven, dat de Eucharistie Jezus onder en in ons brengt, en-  DAT NOOIT VERGETEN- want de gelovigen, die Hem ontvangen en tot en met Hem bidden op die momenten….bidden ook voor alle anderen die DIT GEHEIM niet meer kennen.

In de parochie van Aalst zijn we in het jaar 2000 begonnen om  op elke eerste zondag van de maand, voor allen mensen in al de straten van het dorp, te gaan bidden….En ieder maand zorgt een groepen parochianen, dat er een brief rond gaat in enkele straten..... ….en zo verder in de volgende maand mensen uit andere straten…. en zondags in de kerk wordt er gezegd dat we bidden voor ieder die in een van de huizen woont en dat het het met ieder goed mag gaan, en we gedenken met namen mensen in problemen, dus ook vooral zieken !!! 

 

JA EN NU VERDER NA DIT JAAR VAN CORONA……IK ZEG HET ER NOG EENS BIJ, DAT CORONA, VERTAALD IN HET NEDERLANDS: KROON…..

Op vele KRUIZEN binnen en buiten, zie je Jezus dikwijls ZO afgebeeld, dat hij daar dood lijkt te hangen, maar toch iets stralends heeft….en van de doornenkroon, heeft men de kroon gemaakt voor IEMAND die het overwonnen heeft…..

En die Jezus hangt daar, ook hier boven in de kerk…als IEMAND DIE ONS ALLEMAAL TOT ZICH WIL TREKKEN, en ons aan Zijn Hart drukken.

Och dierbaren gelovigen, we weten het allemaal, dat sinds de jaren ZESTIG van de vorige eeuw, men ons geloof bij de tijd wilde brengen en zoals ieder weet de liturgie is veranderd, we moeten er aan wennen, maar we kregen ook mooie gebaren en erg mooie gezangen, en dat we elkaar de vrede wensen, voordat we de communie  gaan ontvangen…..

MAAR, we hebben zoveel meegemaakt deze maanden, zoveel mensen te vroeg zien sterven, zoveel verdriet, , en we hebben ook gezien dat mensen naar de kerk kwamen om te beginnen met een kaarsje aan te steken voor iedereen …en even stil waren, zag je ook…..

In iedere mens leeft wat!!

En vandaag zal ik het u gewoon zeggen: KUNNEN WE NIET EEN GOEIE START MAKEN op deze Sacramentsdag, om voor onszelf die Jezus bewuster te gaan ontvangen, in ons…Hij wil ons op de eerste plaats zeggen…wat ieder van ons aan liefde heeft of goede dingen doet, met en om die Jezus, en om de mensen goed te doen, dan wordt het weer warmer, en gaan we er anders mee om.

Opnieuw, en het verhaal nog eens vertellen: wat die communie is…op het laatste avondmaal begon Jezus er mee met de 12 apostelen, iets van zich zelf mee te geven, van Zijn Hart, en Hij brak het brood en deelde uit, en gaf de beker rond…..

Als je na de Mis thuis komt bidden we, …Jezus kom thuis bij ons, opnieuw, en dat we zo met elkaar aan tafel gaan, de gewone maaltijd…en dat U met Uw Liefde, ons hebt gegeven om zo thuis elke dag dichter naar elkaar te mogen toe groeien. DANK U WEL