VerzoekerVerslagen.jpg 

B- 01 veertig dagen 2015

“ Ik zet mijn boog in de wolken;

die zal het teken zijn van het Verbond 

tussen Mij en de aarde.”

 

Welkom

 

Ineens, zijn we weer in de veertig dagen. We noemen het de vastentijd, maar misschien denken we, het is blijft aan onze buitenkant, want echt vasten hoeven we niet meer......vanwege onze leeftijd en ons gestel.

Maar God wil dat ook niet van ons, maar dat we naar hem kijken, dat we opzien naar het kruis, dat we nadenken over hoe Jezus ons lijden gedragen heeft. We worden genodigd eens een extra  gebedje, maandagavond  een keer naar de Mis beneden, of dinsdag even binnenlopen bij de Aanbidding, al kom je maar 5 minuten.

We gaan ons op goede voornemens voorbereiden door te luisteren naar het teken van de Regenboog in de eerste lezing en Jezus zegt ons: het Rijk Gods is onder jullie......

 

HOMILIE

 

Er wordt vandaag heel kort het verhaal van Marcus gegeven over Jezus, die veertig dagen en nachten de woestijn in gaat. Jezus, Hij is de Zoon van God, maar ook is Hij nu de volwassen mens....en Hij gaat in de stilte naar Zijn Vader 'God namens alle mensen van alle tijden. En Hij heeft niet de ontelbare mensen als een massa in zijn gebed, maar voor ieder van ons ....en dan schrijft Marcus erbij, dat Hij ,Jezus, op de proef wordt gesteld door de Satan !

Als Jezus onze mensheid in zich opneemt, ook helemaal mens is met ons, dan denken we aan wat het evangelie ook beschrijft, dat Hij ,de Zoon van God, het gemakkelijk heeft....Hij heeft de engelen om zich heen om te helpen....Hij kan de engelen en de dingen van de Hemel zien,als Zoon van God....en toch staat er ook duidelijk bij, dat Jezus door de duivel wordt bekoord, die hem wil verleiden.....

Wat hoort er bij, bij de beproeving van Satan.....dat God het moet aanzien, en wij mensen van deze tijd horen het de hele dag, God laat toe, dat mensen wreed zijn voor elkaar, elkaar vervolgen, ...en hier moeten we ons  afsluiten om veilig in je huis te zijn tegen criminele mensen....en ook hebben we dit van de Boze te verwachten, dat we ons niet goed voelen, als we iets van iemand moeten doorstaan aan pesten of tegenwerking, en we zijn allemaal mensen die God gewoon vergeten en alleen bezig zijn met de dagelijkse dingen.

We mogen met name in deze tijd beleven, dat God, dat Jezus voor ons kiest, dat Hij alles van ons bij zich draagt, en we zien Hem in deze tijd lopen., beladen met het kruis op zijn schouder en bloedend van het mishandeld zijn door mensen.......

Je hoeft niet veel te doen, beste mensen, gewoon weten, opnieuw weten, dat God met de mensen is, ondanks alles wat gebeurt in deze wereld.

We zijn hier samen, en God heeft het graag ons hier bij elkaar te zien, ....mensen die in Hem geloven, die Hem vasthouden, willen vasthouden, blijven geloven, blijven mee bidden....

En in de eerste lezing krijgen we het teken mee uit het oude verhaal van Noach , die na woeste tijden geland is met de ark.

En God zegt het ons vandaag weer, geeft ons moed met deze woorden in deze tijd:

Kijk naar de regenboog in de wolken..... Ja, wanneer we de regenboog zien aan de hemel vertelt het ons van de goede God, die met zijn verhaal van toen ook NU aanmoedigd: ga gerust door, IK ben bij jullie, bij jou. Amen