Roepingen zondag

HIJ HAD OOK VOOR MIJ…….
 
komende zondag 17 april wordt wereldwijd gebeden om ROEPINGEN, …we gaan de Heer vragen om jonge mensen het hart te openen en hun leven te wijden aan de mensen van de kerk, dat ook, maar alle mensen voor wie de deur, dit jaar bijzonder open staat.
Kerken zijn leeggelopen….zijn niet meer voorzien van dienstdoende priesters en diakens, ….. We kennen het verhaal uit het verleden hoe in ons land ook , vele jonge mannen en vrouwen uitgetrokken zijn over heel de wereld om goed nieuws van Jezus te gaan vertellen en delen met mensen ver weg.
Maar ook in ins land waren velen die heel hun  leven hebben gegeven aan de zorg voor zieken, gehandicapten…..Veel van die huizen hebben een andere naam gekregen maar veel van onze ziekenhuizen en instellingen zijn gesticht en gediend door talloze onbetaalde krachten, jaren lang. Mooiwerk….wordt ook nu gedaan in verzorging en verpleging, door manen en vrouwen, en toch is er nog juist in deze tijd plaats voor mannen en vrouwen die zich full time, religieus willen inzetten…. 
 
Elke roeping komt van de lieve Heer, maar Hij wil dat we zelf er om vragen…priesters en religieuzen dus onder andere in onze parochie, in ons dorp of stad’
 
Ik vond in een foldertje van het Huis van de Roeping in Utrecht dit gedichtje…..
Denk er bij in dit heilige jaar van God die Zich ons toont aan de wereld als de barmhartige:
 
Barmhartige God,
Steeds dieper dringt u mijn leven binnen,
U was daar altijd al,
maar ik was zelf vaak afwezig.
 
U liet zich daardoor niet weerhouden,
U zag mij en wachtte
als een geduldige Vader
op de thuiskomst van zijn kind.
 
Maar nu lijkt het wel of steeds meer begint te vragen:
Mag ik je levensgezel zijn?
Wil je mijn barmhartigheid doorgeven?
Ga je met Mij mee op pad?
 
Dat benauwt me soms.
Ik weet niet wat ik dan moet achter laten,
maar toch vervult het me met vreugde en hoop.
Blijf bij me op deze weg.