.C-07/02/2016 - 5e zondag door het jaar
 
“ Simon antwoordde:
‘ Meester, de hele nacht hebben we
gezwoegd zonder iets te vangen,
maar op uw woord zal ik de netten 
uitgooien.’ “ 
( Lc. 5:5 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Ja, we gaan beginnen aan de viering van de Eucharistie in het weekend dat we het van harte gunnen het plezier in te gaan van een paar leuke dagen voor de Vastentijd….en hier in de zaal is het ook wel te zien, en dus dank aan de velen die met zoveel zorg alles versierden.!
Welkom dus aan iedereen met wat in u omgaat….Alles van ons wil God met ons delen, en we maken ons weer klaar Gods Woord te ontvangen, en de tastbare ontmoeting met Jezus in de communie.
Beginnen we dan ook vandaag met ons geweten bij Hem te onderzoeken, en bidden om vergeving, waar we die nodig hebben en willen geven aan onze medemensen.
 
HOMILIE
 
Ik heb wel eens van mensen te horen gekregen: ik wil wel geloven, maar ik zou toch wel eens wat willen voelen, of wat zien….dat zou het toch gemakkelijker maken? Ja, bij praten over geloof, en ook als we proberen te bidden: dat is praten met de lieve Heer…het tastbare moet altijd van ons komen…en Hij spreekt niet terug zoals wij mensen dat hier met ons doen.
In de tweede lezing lazen we een stukje van Paulus aan de parochie
van de stad van Korinthe, en daarin vertel hij zo maar, dat vele mensen Jezus hebben gezien, nadat Hij uit het graf was opgestaan….En hoe de leerlingen die geroepen werden om het geloof aan de WERELD uit te gaan dragen, die dat als eersten kregen het tastbare bewijs dat Jezus Leeft.
 
Maar voor ons blijft de vraag nog even staan: ik geloof, dat God er is, dat Jezus bij ons is…en wat Hij ons aanbiedt….in tekens, dat wel en in woorden…Maar als God mens wordt moet Hij dat wel in een bepaalde tijd doen…en wij krijgen het verhaal mee. zo ook vandaag, en ons verhaal is meer, want als ieder van ons luistert kan God het doen, door de Geest, zoals in het wonder van de visvangst, zomaar INEENS als wij NU geraakt worden….Ja, Hij gaat tegen ons NU zeggen: gooi het net uit….
En wij maar tegensputteren misschien, wat hebben we daar aan, dat verhaal? Maar toch, net als Petrus zeggen we dan maar: OMDAT U het zegt gooien we de netten uit.
En dan kan het gaan dagen….wij om maar weer te noemen, die zo’n moeilijke tijden door maken, in de kerk, en in de wereld met de ramp van vluchtelingen en wreedheid van mensen….en dan nog ieder, met ziekte of met je verdriet of met je naasten, of over je kinderen en kleinkinderen….
Als ik bid, hoor ik niets terug?
En toch : zoals Petrus het deed….we willen nog eens samen geloven…naar het woord …..
En moet je weten dan vragen we ook om een Wonder….. En ik vind eigenlijk, dat we veel te weinig om wonderen bidden durven….Ja, maar, dat gebeurde alleen vroeger……En toch heb ik in mijn leven, ook wat GELOVEN betreft, gezien hoe mensen, ineens toch die gave kregen, ineens konden geloven….. Ik heb het zelf meegemaakt, onder andere, dat we aan het bidden waren in Paray-le-Monial in Frankrijk  om genezing voor de vele mensen met alle soorten van ziekten en noden….En ik maakte mee, dat een nog jonge vrouw uit België, die niet meer lopen kon, in de rolstoelen zat….dat zij  weer kon gaan, en nog.
Ja, en dan komen natuurlijk ook de vragen: waarom zij wel en de anderen niet?
En toch bidden om wonderen, dat God ons raakt, waarbij wij Hem voelen mogen….
Het blijft nodig om mensen op te vangen en te verzorgen  met van alles…..En overal zijn mensen bezig….Jezus ging rond, en de mensen kwamen naar Hem luisteren en Hij kon het kennelijk niet aanzien, en Hij raakte hen aan, Hij keek mensen aan…Of Hij had een goed woord…en al die mensen zin toch gestorven en al gaan onze ziektes weg, we moeten allemaal door de deur naar de andere kant naar Hem toe….
Maar vissen blijft nodig om mensen te eten te geven, en tegen ons zegt Jezus net als toen tegen Simon….Kom jij met me mee, en jij gaat vissen, maar dan anders, om mensen bij Mij te brengen…
Och Heer, spreek uw Woord nu onder ons…..kom met uw Heilige Geest van geloof, van licht, dat we het kunnen begrijpen, dat we U dichtbij even maar voelen, bij alles, en als we niet kunnen slapen of wat we ook hebben, U bent er ook in het donker…en kijk naar ons mensen en al die mensen, en U zegt nu tegen ons, vraag voor die anderen,……Want tegen ons zegt U ook: ik maak jullie tot mensenvissers….en we durven vragen wat op ons missaaltje staat:
Heer, HIER ben IK, zend mij ook !
Amen