B-04/10/2015 - 27e zondag door het jaar
 
“  De Heer God sprak:
‘Het is  niet goed dat de mens alleen is…. 
Ik ga een hulp voor hem maken, die bij hem past”
( Gen. 2:18 )
 
INLEIDING…..
 
Goed dat u er allemaal weer wilt zijn….En ik vind het goed om vandaag eens met Jezus over de relatie van man en vrouw na te denken. Eigenlijk vind ik dat er te weinig over gepraat wordt en ik ook dat er weinig huwelijken in de kerk bevestigd worden….Het gaat iedereen aan, juist omdat we allemaal uit een relatie geboren zijn, en ik denk de meesten van u getrouwd zijn, of jammer genoeg door het overlijden van je kostbare helft nu alleen….en de talloze om ons heen, die het samen niet halen…..ellende bij kinderen die onder de scheiding van hun ouders lijden….En toch, Jezus luistert naar iedere nood, die gestrand is, zoals we in het evangelie zullen zien…..Laten we samen een zijn in ons bidden, voor de moderne mens, die zoekt naar geluk….toch….
Maar bidden we eerst om vergeving, om open naar het Woord van God te kunnen luisteren.
 
HOMILIE
Ja, je kunt de indruk krijgen uit de eerste lezing en het evangelie….dat huwelijk in de bijbel een   mannenzaak  lijkt te zijn: …De vrouw wordt geschapen omwille van de man, en de man verlaat zijn vader en moeder om zich te binden aan zijn vrouw…..En de Farizeeën vragen aan Jezus of het een man geoorloofd is zijn vrouw weg te sturen met een scheidingsbrief…..
Maar in zijn  antwoord op hun vraag neemt Jezus het voor beiden, man en vrouw op…..wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. Het huwelijk is een verbond van man en vrouw, dus gelijke wederhelften !
 
Als Jezus iets gevraagd wordt over Joodse voorschriften, gaat Jezus ook altijd terug naar het oude verbond, de voorschriften die Mozes heeft opgeschreven, maar hier gebeurt er iets anders in het evangelie als ze een vrouw bij Hem brengen die betrapt is op overspel, en nu met deze vrouw…. Hier lijkt het dat Jezus een andere weg gaat zo lijkt het…..Want Mozes schreef voor: iemand die overspel pleegt moet dood gegooid worden met stenen.
Jezus schrijft, zo staat in een ander evangelie, in het zand….en de mannen, en Jezus zegt tegen die mannen: wie zonder zonde is mag de eerste steen op haar gooien…..
En als Hij met de vrouw alleen is, -het verhaal is u wel bekend - dan zegt Hij tegen haar…Heeft niemand u veroordeeld? Ik doe dat ook niet, en ga heen, maar zondig niet meer……
 
Jezus heeft woorden van vergeving, wil met iedere zondaar praten, MAAR als het gaat over het huwelijk is Hij strenger dan Mozes wet, en zeker als het gaat om de rechten van de vrouw….Wat God verbonden heeft mag een mens niets scheiden…..
Hij geeft aan de relatie van man en vrouw een heel bijzondere opgave, een kracht, een liefde die anders is, en de mensen te boven lijkt te gaan….Deze twee zullen één vlees worden…..in het begin heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
 
Om ons heen wordt in de moderne wereld alles maar weggestreept wat moeilijk is… De mensen vooral Nederland voorop zegt, als het moeilijk is, meiden we het GEDOGEN….maar laten begaan… Gedogen voor drugs, moet kunnen…prostitutie, maken we een wet voor, abortus en euthanasie……wat voor soort relaties er zijn ze worden: huwelijk genoemd…..Er gaat een schakelaar om in onze maatschappij….
En ik kan redenerend met de moderne mensen het nog erger maken door te zeggen: Heeft Jezus het niet door, hoeveel huwelijken kapot gaan, nu meer dan ooit ? 
Weet Jezus niet wat er in relaties van man en vrouw gebeurt: dronkenschap, Nee, geen mannenzaak, want Jezus neem het voor beide kanten op: ‘wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt maakt zich schuldig aan echtbreuk, geweld, misbruik?
Moeten ze ondanks dat bij elkaar blijven ?????
Vraagtekens…..en toch spreekt Jezus ons aan, in ons hart……Nee, Hij laat je best uitpraten als je het niet eens bent…maar Hij komt vertellen, dat het geheim van God is: LIEFDE en TROUW….en Jezus laat in zijn leven zien, dat Hij er voor gaat, om die liefde voor te leven….ook als Hem dat een kruis kost, dood, en spot en vervolging !
In onze dagen wordt binnenkort een vergadering van bisschoppen met de paus gehouden juist over het moeilijke, en de vragen…..
We moeten mee bidden , met hen, en aan het eind de 18 oktober wordt om een voorbeeld te kunnen geven een echtpaar,man en vrouw heilig verklaard…de vader en moeder van Theresia van Lisieux …..
Afschaffen : trouw….kan niet….Meegaan met de stroom? kan ook niet….God alleen kan ons het bijbrengen, bidden we om de heilige Geest.
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb