A-25/06/2017 - 12e zondag door het jaar
 
“ Ieder, die Mij bij de mensen bekend maakt.
zal Ik als de mijne erkennen, 
bij min Vader, die in de hemel is. “
( Mt. 10: 32 )
 
 
 
(Martelaren van Uganda)
 
 
INLEIDING
 
Een gewone zondag zou je het kunnen noemen……En toch zijn  we bij elkaar , ja hoe ieder van ons als GELOVIGE hier zit,  met wat in ieder van ons hier leeft en bezig houdt. WELKOM dus, met je verhaal dat je draagt, ….Nu we niet meer in de zaal van het Laar elkaar zien, toch ben ik blij dat zo velen de moeite willen doen hierheen te komen.
Vandaag kunnen we over Gods Woord hier delen……en ik heb vast een zin van wat Jezus ons wil zeggen uit het evangelie van vandaag geplukt:
“ Ieder die Mij bij de mensen bekend maakt,
Zal Ik erkennen als de mijne, bij mijn Vader die in de hemel is…….”
Misschien schrikken we daar wat van……zijn we hier? Dat is toch al mooi, maar moeten wij soms gaan preken over Jezus? Hem bekend maken? En dat in deze moeilijke tijd, dat zoveel mensen zeggen niet meer in Hem geloven.
Weest gerust, we gaan er toch over nadenken en het evangelie begint straks met de woorden: mensen , weest niet bang voor mensen die je lichaam kunnen geweld aan doen, maar niet de ziel….
Heer Jezus help ons om ons voor te bereiden op wat we hier met U en elkaar kunnen gaan beleven.
 
HOMILIE
 
 
Beste mede-gelovigen, 
 
We krijgen in het WOORD van GOD vandaag bemoedigende woorden mee. In de eerste lezing komen we de profeet Jeremia tegen, die bij ons het werkwoord mee brengt…hij is aan het jeremiëren….Een profeet, die de zijn Joodse tijdgenoten moet waarschuwen…..En als dank wordt hij door vele zoals hij vertelt, een vreselijke lastpost, dat moeten we maar wegwerken….Jeremia is een gelovig mens, en we horen hem ook zeggen: De Heer is bij mij als een machtige strijder…..ik ben veilig bij Hem.
 
Ja, zo worden we in het stukje evangelie binnengeleid, waar enkele keren door Jezus tegen ons gezegd wordt: weest niet bang voor de mensen…..en al kunnen ze,  net als bij Jeremia,  van alles doen…..je lichaam doden, maar aan je ziel kunnen ze je niet raken!.
Ja, dat geloof…..Als we ons nu goed voelen, en veilig, en zien we niks op ons afkomen, en zijn we gezond, dan kunnen we zeggen: ja , ik geloof, ik vertrouw op Jezus die voor ieder van ons bezorgd is zoals God de vader geen mus op de grond zal doen omkomen…
GELOVEN……ja, als we het hebben over martelaren, zoals er in deze tijd méér zijn dan ooit….als je in Jezus, in God gelooft, dan kost je dat je leven.
We kennen de verhalen over de 19 martelaren, die vast hielden aan hun geloof …bij hen ging het over twee dingen….Geloven dat Jezus werkelijk aanwezig is in de heilige Eucharistie…..
Hier in het altaar liggen de relieken van 22 martelaren uit Uganda…er was in hun tijd een pedofiele koning aan de macht en hij wilde een harem met jongens voor zich……Als gelovigen konden ze zich zo aan de vorst binden, afgezien van de waardigheid van de mens, zoals God die geschapen heeft.
En ze weigerden, ook al werden ze bedreigd en hun leiders ook….een grote groep werd levend verbrand, en anderen met wapens gedood.
Als ze op het moment nog ‘ja’ zouden roepen dan zouden ze  nog losgemaakt zijn van de brandstapel…..
 
Ja, en dan zit ik hier als gelovige…iemand die zegt: Jezus is mijn Redder en verlosser, Hij heeft ons gered door zijn lijden dood en verrijzen….Hij is mijn hoop, en zeker als dit leven ten einde loopt.
Ik hoop dat jullie dat met me mee kunnen zeggen en hopen……
Wat doen wij met ons geloof? Wat stellen we voor als gelovigen in deze wereld  van nu?
Ik zal je meteen geruststellen….Jullie zijn hier, jullie zijn binnen, jullie, wij zijn van goede wil.
Maar we hadden het over martelaren, die alles er voor over hadden voor hun geloof?
Uit hun verhalen voel je en hoor je dat God hun kracht gaf om vol te houden.
Maar aan ons, en daar moeten we eens meer over nadenken…hoe we antwoorden op wat Jezus ons vandaag vraagt….
“ Ieder, die Mij bij de mensen bekend maakt.
zal Ik als de Mijne erkennen, 
bij mijn Vader, die in de hemel is. “
 
Wij moeten de mensen van nu de Naam van Jezus, of liever de PERSOON van Jezus in wie God van ons houdt…. die moeten we bekend maken!!!! 
En je kunt vragen: moeten wij dan preken? Dat hebben we aan diakens en priesters en vrijwilligers over gelaten, pastorale werksters en werkers?
WIJ, IK, en dat in deze tijd, dat je met Jezus niet aan kunt komen, want de mensen lachen om religie, lachen om God…..
En toch geeft Hij ons die woorden…..en er staat bij, dat we dan groeien, meer begrijpen in onszelf van Hem die Liefheeft….
Ik denk, dat je al over Jezus praat door gewoon je goede dingen te doen, attenties, bezorgdheid tonen….en dan vragen ze …hoe kun jij dat? En dan hebben we al een antwoord: omdat ik In Jezus, in Gods liefde geloof en daar in leef!
En als we niks nog durven zeggen, of kunnen….Jezus draait zich niet voor je om…..Hij geeft nog meer kansen, en ook kunnen we vragen: ga nog eens met ons mee……En bidden: Heer Jezus, u die ons toch hebt verlost en bezorgd bent om al die mensen in mijn familie, in mijn straat….luister naar mijn hart voor hen…Ik wil U, wel, zoals U met me wilt…Kom ons te hulp.