B-04/03/2018- 3e zondag van de veertigdagentijd
 
 
“ Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest
in Jeruzalem was,
begonnen er velen in Zijn Naam te geloven
bij hete zien van de tekenen die Hij deed.”
( Joh.2:23 )
 
INLEIDING
 
 
Na de zegevolle woorden over ons te hebben mogen uitspreken, ….dat IEDER van ons God in Zich draagt : Vader, Zoon en Heilige Geest…..Geladen woorden  die je haast niet durft of kunt vatten,….. 
Daarom vertaal ik het met het woord: WELKOM………Fijn dat je er bent, en dat je inbrengt en deelt met alle anderen hier wat je vanuit de lieve Heer in je hebt mee gekregen!
Het is al de derde zondag van de veertig dagen……En Gods WOORD laat ons nadenken op weg naar het Paasfeest over HOE we in deze weken ons voor- bereiden om ons PAASBESTE KLEED, de mooie kanten van ons hart te herontdekken ….Ik zou zeggen….we dragen schatten in ons hart om voor en met elkaar voor God lieve mensen te zijn.
Je kunt ook zeggen in de Woorden komt Jezus ons tegemoet……en niet om opmerkingen  te komen maken, maar zijn arm om je heen slaat om Zijn Weg mee te gaan.
Daarom , lieve God vragen wij eerst om vergeving, om wat aan ons donker maakte voor U en onze medemensen. 
 
HOMILIE
 
 
Ik herinner mezelf er aan, dat we ons bewust zijn na elke lezing en horen zeggen: Woord van de Heer, of gelijkluidend: zo spreekt de Heer.
We hebben ook op deze zondag waardevolle woorden gehoord:waarin de goede God ONS HIER SAMEN ,en ieder op elk plaats aanspreekt….Zich laat horen, ons wil RAKEN…..
Dat zijn we, dacht ik , in het verleden wel wat kwijt……De preek moet duidelijk vertalen  over wat moet of wat beter is,….een verhaal erin, en na kunnen vertellen…..
Maar …. hebben we geleerd om te durven, wat we voelden toen Jezus in ons sprak….wat we tegen Hem terug hebben gezegd….?
Het klinkt erg  privacy, in onze tijd, is het een heilig woord geworden…..Maar missen we nou net de KANS om met elkaar te DELEN waar JEZUS ons allen aanraakt, en dat iedereen op eigen manier ontvangt…..We zijn samen één Lichaam toch?
In de eerste lezing hebben we een goed voorbeeld mee gekregen:
We worden aangesproken op de tien geboden, bekend al vanaf het Oude Testament, waar Jezus Zich duidelijk over uitsprak.
Ik denk dat de meeste van de ouderen onder ons, de tien geboden nog kunnen opnoemen. Wij werden ermee opgevoed, die in vragen van de Catechismus ons werden bijgebracht. Ik denk dat de meeste jongeren van nu  moeite zouden hebben om ze op te noemen.
En daar komen we denk ik wat de lieve Heer ons vandaag wil meegeven….Wij leerden vroeger VOORAL, als het ging over geboden als ontrouw in je relatie, in  je relatie met je ouders, om er maar een paar te noemen….En we moesten vooral van tijd tot tijd nadenken. Of en HOE we ons schuldig maakten aan het niet volgen van de richtingwijzers die God ons mensen mee geeft. 
DENK ik er aan terug, dat ging het vooral om je MAG NIET, je MOET…..plicht, en daar zit veel in, maar ik las dezer dagen een gebed waarin iemand tegen God zegt….ja U geeft ons de geboden, en mensen die het goed menen leggen ons uit wat goed en slecht is, het zijn meesters of onderwijzeressen ….die vertellen het wel, maar het blijft droog in mijn hart…Ik wil horen, dat U tegen me spreekt…wat U graag wilt, en dat U IEMAND bent die van me houdt, en dat U als het moeilijk voor me is om iets goed te doen, bijvoorbeeld de waarheid spreken, dat U me helpt en dat ik als ik het toch niet deed U ooit vergeving ga vragen.
Tegenwoordig lachen mensen ermee, dat we naar de biecht gaan, omdat we van en door een priester willen horen dat U Heer het weg streept wat verkeerd in ons was.
Beste mensen……Ik denk dat de lieve Heer Jezus ons moderne mensen naar een andere school stuurt…..niet om te zeggen : het is allemaal zo erg niet ….bijvoorbeeld, vroeger was dat heel slecht als je in een relatie met een ander ging……
Hij laat Zich horen….of liever, we mogen ontdekken, dat bidden er is, dat HIJ er is om naar je te luisteren, en je helpt……
We moeten  er bidden voor elkaar en voor onszelf, dat we Jezus  leren kennen , die met en naast je mee loopt…..Ik zag een stuk van een program over jongeren die met elkaar op vakantie gaan, en boven dat programma stond in de gids iets van : zuipen, en vrije liefde……
Ik denk, dat iedere jongen of meisje die denkt op zoek te zijn naar liefde er hopelijk achter komt, dat het anders kan zijn of WORDEN….
 
KIJK, en nu hier vandaag Gods WOORD wordt voor gehouden, gaan  we als mensen van die tijd er anders tegen aan te kijken.
Nee, we schaffen ze niet af, maar, -hoe zal ik het zeggen - we gaan HOREN hoe GOD er anders over praat……
WE noemen het GEBODEN…. klinkt nogal streng, maar ze werden aan het Joodse volk al mee gegeven als RICHTINGWIJZERS, zo worden ze NU VAAK vertaald……God spreekt ook ONS vandaag nog aan met de eerste woorden:
Ik ben de Heer, uw GOD, die u uit het slavenhuis van Egypte heb weggeleid….en nu ben je bevrijd van allerlei andere goden, en andere manieren van leven zodat je die  in praktijk kunt brengen, en je mag een nieuwe WEG gaan….als je wilt weten: Jezus zegt: Ik ben van God, dan vind je Mij op jouw weg door trouw te zijn aan wat Ik jullie mee geef.
Ja, vandaag mogen we opzien naar Hem, en in het evangelie komen we Jezus tegen, die kwaad wordt op mensen, en een zweep maakt om dieren en geldwisselaars de tempel uit te jagen…..Moeten we dan toch BANG voor Hem zijn? Dat zeker niet…. In de tempel lieten de priesters van toen geldhandelaars en mannen die offerdieren verkochten, en ze vonden het goed ondanks die heilige plaats, en er  geld voor aannamen voor eigen zak…..
Hier is Zijn vrede, hier kun je opkijken naar Hem, en als je thuis geen bijbeltje hebt neem je boekje gerust mee, en blader die eerste lezing eens door….en ga op zoek naar Iemand die je liefdevol aankijkt, je wil helpen om er iets van te maken…van die geboden……
We komen veel te kort, mensen die de weg kwijt zijn zonder Hem, en relaties die zo goed bedoeld begonnen……En als we mensen tegen komen die zich mislukt zouden voelen, begin met een gebedje in jouw hart, en vertel hoe we allemaal het moeten zoeken en ZULLEN VINDEN ….eindelijk IEMAND MET EEN HART!