C-28/02/2016 - 3e zondag veertigdagentijd
 
 
 
“ Toen bedekte Mozes zijn gezicht,
want  hij  durfde niet naar God op te zien…”
( Ex.3:6 )
 
 
WELKOM….ja, ik kijk vandaag even over allen heen…goed voelend dat we aan elkaar gegeven worden in ons geloven, onze band met de lieve Heer. Maar we moeten vandaag ook eens speuren naar wie niet komen, zonder daar een oordeel over hen uit te spreken, maar we zouden zo’n kracht erbij krijgen als er méér ook zouden komen.
We hebben bij geloven het nodig dat we elkaar stimuleren en aanvoelen, dat God die we niet kunnen zien werkelijk onder ons is.
Maar jammer ook, dat veel mensen de weg kwijt zijn, en als we rond kijken en luisteren naar nieuws en berichten, weten we dat de hele mensheid er vreselijk aan toe is. Grote landen met hun leiders weten er niets tegen ….verhuizing, vluchtelingen, mensen die vreselijk vervolgd worden om hun geloof….Moge de Heilige Geest ons helpen bij ons samen bidden nadenken….
 
HOMILIE
 
Beste mensen, we zeggen dikwijls tegen elkaar….vanuit de Hemel hoor je niks…God zwijgt….en toch spreekt Hij ons aan, zoals gelovigen dat toch graag willen ,,,, en ieder keer als we bij elkaar komen wordt het Boek open geslagen, en er uit voor gelezen en bij het Evangelie gaan mensen die dat nog kunnen er zelfs bij STAAN, want die woorden zijn nog meer rechtstreeks van God, namelijk wat Jezus ons kwam zeggen.
Gewoon voorlezen is niet voldoende…Ik moet en mag voor u een paar dingen  uit de lezing naar voren halen.
Ik denk dat de Heer in het evangelie, het tweede stukje, ons wil bemoediging geven….Jezus vertelt over de vijgeboom waar niks aan groeit….En iets wat niet groeit moet eruit…. Ik hoor hier meteen bij deze tekst, wat wij denken over ons geloof en kerk-zijn in deze tijd, wat we kwijt zijn….het is niks meer, hoor je zeggen en velen blijven maar thuis…En toch zegt de wijnbouwer: laat hem nog een jaar staan, de grond omspitten en mest geven….en als hij het volgend jaar nog niets aan vrucht geeft, dan kunnen we hem omhakken!
……Ja, zegt de Heer tegen ons…..doorgaan, bidden dat de anderen geraakt worden, dat ze moeten komen, al doen ze het maar voor de mensen op de vlucht….God wil op aarde goed doen, maar altijd MET ONS…
 
Dat hebben we nog een keer te horen gekregen in het verhaal van Mozes die met zijn kudde in de woestijn bezig is…en God maakt om ons mensen iets duidelijk te maken met tekens…… Mozes ziet vuur uit een doornstruik , die toch niet verbrandde…..Hij wordt nieuwsgierig…Hoe kan dat? Hij weet nog niet wat wij nu wel weten…daar in de grond zit veel olie, en die begint soms aan de oppervlakte te branden door de hitte van de zon….
En de nieuwsgierige Mozes hoort zijn naam noemen: Mozes….Mozes.
Hij verschiet er wat van…Hier ben ik…. Ik ben hier en ik zie wat er met je volk gebeurt….Ik kom helpen en Ik heb jou nodig om hen te bevrijden..
 
Beste Mensen, dus eerst de boom…laat staan…het komt wel weer goed, en God spreekt ons aan..Hij roept ook ons bij de naam…en tegen ons zegt Hij: wat er allemaal gebeurt in de geschiedenis van de mensen van deze wereld, nog nooit was het zo erg….Ik roep jou…en God wil dat we samen bidden, dat we met God de wereld willen bevrijden en nieuw maken.
 
Makkelijk onthouden…..als ze over de kerk hebben of iets anders in de wereld….God roept, Hij roept je naam. We gaan de derde week in van de vasten en van het heilig Jaar…waarin God Zich kenbaar wil maken aan ons, dat Hij ieder lief heeft, dat Hij ieder wil vergeving schenken, dat we met elkaar het nog beter gaan doen…..
Je hoort je naam, je moet je naam vaak invullen of zeggen…..Zo dichtbij is de lieve Heer
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb