B-20/09/2015 - 25e zondag door het jaar
 
 
                      “ Zij kwamen in Kafarnaüm aan en,
                      eenmaal thuis, ondervroeg Jezus hen:
                                                                      Waar hebt ge onderweg over getwist?”
                                                                      ( Mc.9:33 )
 
 
INLEIDING:
 
 
Ja, we noemen deze komende zondag: Vredeszondag…..en dus meer dan ook zeggen we elkaar toe: welkom, ja we willen één zijn, hier samen, het EENS zijn, mensen die elkaar ook in de ogen willen zien…ieder mag er zijn en mag zich dus welkom voelen.
Ja, waar kunnen we beter nadenken over vrede als we samen zijn met de lieve Heer, onze God, die in Jezus is komen meemaken en ons laten zien wat VREDE eigenlijk is. 
Beginnen we daarom met onze schuld te zeggen naar God en naar elkaar, dat we echt vrij mogen worden van alles wat vrede in ons zou kunnen verstoren!
 
HOMILIE
 
Vredeszondag…..Ja, wat doen we er eigenlijk mee? Bij elkaar komen…..ook met mensen die ons niet liggen, of heel anders leven en denken?
We kunnen zo maar wat vage dingen zeggen, en naar elkaar dat er overal vrede mag komen, denken aan die landen waar, mensen lijden omdat de vrede wordt verstoord door vervolging, machtige overheersing, … mensen die het zwijgen wordt opgelegd, gemarteld worden, en niet te vergeten de wapens waarmee mensen, mensen naar het leven staan.
Ik kan me nog iets herinneren van de tweede wereldoorlog, dat er werd rond verteld, dat in de kerstnacht niet gevochten werd, maar als nooit tevoren.
We dachten na die wereldoorlog, dat er toch eindelijk wel geen strijd meer zo zou zijn, en kijk naar de vluchtelingen,….. het zijn er meer dan ooit, omdat er in hun thuis geen vrede is.
Misschien is het goed, om als we zo over VREDE willen praten, dat we even terug gaan naar onszelf…..is er vrede  in mij, ……
U kent dat Hebreeuwse woord voor vrede: Sjalom…… en dat betekent niet alleen: niet vechten, niet lijden bezorgen aan mensen of een mens, maar sjalom betekent ook: gezondheid, dat je je vrij voelt, gelukkig, alles waar een mens maar van kan dromen…..Ja, ze mogen mij, ik tel mee, en ook: ik wil ook de andere respecteren, ook al begrijp ik haar of hem niet, en ook al liggen we elkaar zo niet goed…..
Maar als we hier als mensen van goede wil bij elkaar zijn, zou het bij nadenken alleen over VREDE niet goed zijn, om vandaag ook eens te beginnen met hoe het in MIJ is…..heb ik vrede, en een andere vraag daaraan gekoppeld” breng ik ook vrede.
Ik kwam er op toen ik het evangelie van vandaag door las….
Er wordt verteld dat Jezus met zijn vrienden op weg is, en onderweg had Hij hun duidelijk gezegd, wat er met Hem zou gaan gebeuren…….ja ter dood gebracht worden, …maar tegelijk wel zei Hij erbij: de derde dag….zal IK opstaan.
Ja, we zijn hier goed bezig met Jezus, met God die in Hem onder ons kwam!
Maar als ze dan thuis zijn, vraagt Jezus hun: waar hebben jullie onderweg ruzie over gehad…. alleen met woorden …?
Ja, en dan hebben ze een woordenwisseling gehad over wie van hen nou eigenlijk de voornaamste was….misschien hadden ze het er ook over gehad, dat als Jezus er niet meer is, wie is dan het belangrijkste?
Ja, toch, denk ik, dat we vrede verstoren, als we over andere praten, mopperen omdat zij of hij is…..Omdat deze altijd maar vindt dat we moeten luisteren naar wat hij te zeggen heeft….kritiek, en gemopper, ook over de zorg hier….Er wordt geen koffie meer gezet: bezuinigen…..in de zorg nog wel….
En toch, als je zo met mopper dingen bezig bent, of kritiek of geroddel over mensen, dat begint in mij, en dan wordt de vrede, sjalom aangetast……
Ik zou het in de lijn van Jezus zo moeten zeggen : geen koffie meer, en dus zijn velen die hier bij elkaar kwamen, nog weer meer alleen….MAAR….kunnen we er samen iets aan doen? Toch afspreken, toch kijken of we de anderen een plezier kunnen doen, door wat wij nog kunnen, nog kunnen opbrengen?
Willen we daarover eens bidden, ….dat we vrede kunnen bewerken in onze eigen familie, in dit huis, en met degenen die we ontmoeten en tegenkomen? Het is maar een beetje, maar hier gaat dan het licht
op…..en de Lieve Heer Jezus, loopt met ons mee, en geeft ons goede woorden in!
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb