Is het niet merkwaardig?
 
Een ander aspect van haar leven mag men ervaren bij het doorbladeren van alles wat geschreven en gepubliceerd werd na 1897. Vanaf haar afscheid van ons bestaan.
 
Bekend genoeg zijn de duizenden poststukken die in de Carmel van Lisieux aankwamen na haar dood. En men begon al spoedig met de eerste verspreiding van haar ‘Geschiedenis van een Ziel’. Het ligt misschien nu eenmaal in de mens dat men wil lezen, voelen, haar, of ‘iets’ daarvan, bij zich hebben.
 
Wie graag door getallen overspoeld wil worden, kan dat gemakkelijk: men hoeft maar te laten onderdompelen in de enorme veelheid aan literatuur over haar.
 
Naast het beeld van de massale verering, die, om het maar zo te zeggen wat aan ‘de buitenkant’ beleefd werd, staan de ontelbare mensen die God door Theresia hebben leren kennen. Het zijn mensen die door haar roeping de christenboodschap: God is liefde, en, Gods barmhartigheid, een plaats hebben gegeven in hun leven.
 
Om haar eigen woorden hierbij te gebruiken: “Aan mij heeft Hij zijn oneindige barmhartigheid geschonken en door haar heen kijk ik naar de andere volmaaktheden en aanbid ik die. Alle volmaaktheden stralen voor mij van liefde. Zelfs de Rechtvaardigheid (en die misschien nog wel meer dan de anderen) is voor mij met liefde bekleed... Onze zwakke natuur is Hem volmaakt bekend. Waarvoor zou ik dan nog bang zijn?”
 
In de tijd na het Tweede Vaticaanse Concilie schreef de gerenommeerde theoloog K. Rahner, dat ze (Theresia) hem irriteert, verveelt en dat ‘de praktijk’ aan de uitleg van haar woorden geen waarde heeft! Hoe zou hij gereageerd hebben, als hij had meegemaakt, dat zij in 1997 werd uitgeroepen tot kerkleraar? 
En denk er goed bij, dat dit niet is gebeurd door paus Johannes-Paulus II, en of zijn mede bisschoppen alleen. Van overal werd al jaren haar die plaats onder ons te geven!
 
Beelden en prentjes leken uit de Katholieke aandacht te verdwenen. En toch, merkwaardig genoeg, komt nu haar persoon weer naar voren. Na een periode waarin de aandacht voor de heiligen in de kerk verlegd werd, of gewoon vergeten, keert de aandacht weer terug. 
Na een periode waarin het stil was rond het leven van Theresia, werken nu anderen stevig aan de bestudering van haar teksten en het tot stand brengen van nieuwe (volledige) teksten om deze uit te brengen.