A-23/08/2020 - 21e zondag door het jaar

 

 

“ Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen……”

( Mt.16:19 )

 

 

 

 

 

 Dierbare medegelovigen, 

 

VANDAAG kunnen we na de lezingen zeker zeggen….zo spreekt God de Heer….u, jullie hebben allemaal wel een of meer sleutels bij je, misschien wel op zak, van de brievenbus, of de voordeur….ik ook nog steeds een hele bos van de kerk in Aalst. God gaat iets tegen ons zeggen, waar je misschien nog nooit aan hebt gedacht: God spreekt tot mij, met of door een sleutel.

We hoorden dat Jezus in het evangelie tegen Petrus zegt: Ik zal op jou Mijn kerk bouwen, als een steenrots, en Ik zal jou de SLEUTELS geven van het Rijk der hemelen…..Zo zien we Petrus ook dikwijls afgebeeld…..En als we over de hemel praten, dan staat Petrus aan de deur…..Hij mag en moet ons binnenlaten!

Ja, als we dit evangelie horen dan zijn we geneigd om bij die Petrus stil te staan….je zou ook kunnen denken aan Franciscus de paus,  die NU de verantwoording heeft…..

Misschien denken we dan ook gemakkelijk…..ja, de lieve Heer spreekt tot ons, spreekt mij aan over degene, die in de kerk de verantwoording heeft om bijvoorbeeld namens God tot ons te praten over : hoe we met de natuur omgaan, hoe we andere mensen vol respect behandelen moeten, en dus niet neerkijken op anderen, omdat ze anders gekleurd zijn, of onze taal maar moeilijk aangeleerd krijgen…..

DEGENE die de SLEUTEL als voorbeeld gebruikt is Jezus…..

En Hij spreekt ons er dus over op aan, gemakkelijk zo’n woordje dat iedereen in de zak heeft, zoals ik al zei.

Daarom is in de liturgie van vandaag ook een stukje tekst van de profeet Jesaja, om ons te laten zien dat Jezus ons dat voorbeeld geeft, zoals toen in zijn spreken tegen Petrus…..

Jezus geeft het voorbeeld over Shebna, de grote man lang geleden , die de VERANTWOORDELIJKHEID had over de hogepriester van de Joodse tempel: Jesaja moet tegen hem en het volk zeggen: jij hogepriester, jij met je hoge baan die je misbruikt, Ik zeg door Jesaja de profeet: MAAR Ik ga Eljakim aanstellen in jouw plaats, IK ga jouw taak aan hem geven,hij krijgt jouw mooie kleed, en je sjerp geef ik aan hem..en Ik zal de sleutel op zijn schouder leggen……

Men heeft voor deze viering uit het oude testament het voorbeeld gehaald van de profeet Jesaja, die namens de Heer een hoge ome, die er niets voor doet zijn ontslag te geven……

En wij horen NU VANDAAG JEZUS ZEGGEN: tegen Petrus….Ik ga op jou mijn kerk , de rots bouwen, en ik geef jou de sleutels om open te maken en te sluiten…….

JA,, en ik moet toegeven, dat ik zelf vroeger deze woorden las, en dacht: dat geldt voor Petrus, en als je door kijkt naar NU,  voor Franciscus onze paus van nu…..

Maar…..God spreekt tot ons, Jezus zegt  dat aan de andere leerlingen….maar ook aan ons, en wij zitten hier als GEDOOPTEN, wie we ook zijn…en als je gedoopt wordt dan word je van Jezus, die in jou komt wonen, en bij ieder van ons, en dan begint dat geloof in de Hemel ook echt…

En op de achterkant van het boekje hebben ze een stukje gezet uit de eerste brief van SINT PETRUS….die hij later schreef…

Ja, mensen, gelovigen in Jezus: Elke gelovige, elk van ons wordt geroepen.

ja, bij je naam wordt elke dopeling gevraagd: hoe wil je heten als mens van Jezus?

En natuurlijk heeft iedereen een andere taak net als Petrus toen, de eerste…aan wie als eerste het geloof in de kerk werd gegeven door Jezus….en ook wij allemaal, ieder krijgt op zijn eigen manier wat BIJ ONS PAST de SLEUTEL, van het Hemels koninkrijk….

Misschien er nog nooit zo aan gedacht …..ja ….jij hoort erbij…en we weten allemaal van Petrus hoe hij destijds ook tekort schoot en Jezus verloochende; die KEN IK NIET……

En ik ben echt overtuigd dat de Heilige Geest ons doet ontdekken, dat we ieder onze eigen sleutel hebben om met Jezus om te gaan…en Hij praat met ieder van ons zoals ik. En als we samen bidden ook goed, maar als je alleen bent, slaapt of droomt of lijdt….die sleutel van Zijn stem, van Zijn liefde past precies bij jou, en bij mij een andere…allemaal een eigen deur in het huis en op iedere deur past alleen onze eigen sleutel.

Dit geloof , dit omgaan met Jezus hebben we niet genoeg verteld en begeleid de jaren door…vandaag dus een nieuwe dag

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb