A-08/01/2017 -
Openbaring des Heren - 
 
 
“ Sta op, laat het licht u beschijnen…. 
de zon gaat over u op, en de glorie
van de Heer begint over u te schijnen….”
( Jes. 60: 1-2 )
 
 
 
WELKOM
 
Ja, beste mensen, op ons boekje staat geschreven, wat we vandaag BELEVEN……De Openbaring des Heren….wat oudere taal, maar je kunt het voor ons vertalen als: de komst van Jezus als mens op deze aarde..wordt aan mensen van NU, vers in het jaar 2017….ons verteld.
Als ik ervoor gaan zitten, en ga nadenken, hoe ik Gods Woord voor u en jou moet vertalen, dan bid ik eerst, dat de H.Geest me leidt, en dat Hij me helpt Jezus jou te doen voelen als heel dicht bij die iets tegen ons samen en tegen ieder van ons NU wil zeggen.
We noemen het feest van vandaag ook: DRIE KONINGEN…..en we krijgen het verhaal over mensen van toen, uit een heel andere wereld dan waar Jezus werd geboren….en we leren hoe God toen al begon met ZIJN VERHAAL MET ONS MENSEN als eerste verteld aan de Herders, mensen van buiten het geloof om zo maar te zeggen, en dan die wij Drie Koningen noemen…wetenschappers, mensen die de natuur onderzochten en verrast waren over de sterrenhemel……ook hen kunnen we noemen als mensen van een ander geloof.
DE kinderen die bij ons komen zingen aan de deur, hebben een lied van een hoed…een verhaal waar de boodschap helemaal niet in leeft. Ik heb wel eens kinderen binnen gelaten en wat getrakteerd en hun toch iets verteld over hoe die mensen zochten en hoe zij met die kleren aan, aan ons moeten vertellen, dat Jezus er is.
We gaan op zoek…en vragen God en elkaar eerst om vergeving
 
HOMILIE
 
Ja, bij de kinderen die als Drie Koningen verkleed langs de deuren gaan, och, doe de deur niet dicht, ook als ze maar komen schooien om wat centen of snoep…..Ze hebben  dat zo mee gekregen…..Anderen komen voor het GOEDE DOEL …. ook zij kijken je vol verwachting aan…..
Het verhaal van de drie Wijzen dat is de geschiedenis van mensen op zoek naar de ster, naar het geluk, of hoe je het vertellen wilt….Waar is de Koning der  Joden?
Van de ene kant wil ik met u niet van de stal weglopen, van Maria en Jozef en vooral van het Kind,,,,ze komen voor Hem…ze vallen voor Hem op de knieën en geven het beste wat ze hebben.
Ook zij blijven daar en ze zien een Kind….en WIJ die NU Driekoningen vieren, meteen wordt er bij gezegd, ook na het verhaal over de herders…..De OPENBARING des Heren……God maakt zich bekend, laat zich zien….Maar hoe dan roepen de mensen van ons, als ze nog willen luisteren naar het verhaal, dat er wel in ons geheugen staat, maar och, dat is misschien alleen  zo maar?
Even terug naar de moderne mensen, die je over God en hemel en schepping hoort praten: het is allemaal overal geworden, een OERKNAL deed alles wat we om en in ons genieten, in mensen en dingen zien…..komt uit een zo maar een oerknal. En daarmee zijn ze tevreden, en ze denken dat ons verhaal over de Schepping waar ZIJ om lachen, is een heel ander verhaal. Ons Scheppingsverhaal maakt ons open voor het ontzaglijke, wonderlijke, ons verhaal gaat over God die Zich laat zien in alles, in natuur, waar de mensen over kunnen leren dat alles voorzichtig en dankbaar te gebruiken, of ongebruikt te laten.
De Heilige Johannes II zei destijds daarover: och, laat de mensen het noemen of ervaren zoals ze dat zien, en ja er ligt in alles wat bestaat meer verborgen dat we nog niet ontdekt hebben…..Voor ons komt de Heer ons tegemoet in alles wat Hij schiep….
Ja de Wijzen uit het Oosten onze Driekoningen wilden de WARMTE VAN GODS LIEFDE voelen,  van wat er schuilt in de sterrenwereld en op de aarde hier….En ze komen bij het kind.
En dat gebeurt ons NU ook weer, och God dringt niet op, bied bescheiden zichzelf aan….En je mag naar Hem kijken, zo klein als Hij kwam, en daarna ga je iets tegen Hem zeggen….wat we bidden noemen.
KIJK op de achterkant zoals een bekende Engelse Kardinaal Newman bad:
Leid me , vriendelijk Licht door ’t duister om mij heen, wijs Gij de weg! En we zeggen uw Naam: Jezus onze Heer. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb