B-10/05/2015 - 6e zondag van Pasen

 

“Terwijl Petrus nog aan het spreken was,

kwam de Heilige Geest plotseling neer over

allen die naar de toespraak luisterden.”

( Hand. 10:45 )

 

“ De Helper, de heilige Geest,

die de Vader in Mijn naam zal zenden,

                                                                           Hij zal u alles leren en alles in herinnering

                                                                           brengen, wat Ik u gezegd heb.”

                                                                           ( Joh.14:26 )

INLEIDING

 

We gaan met grote spoed op weg naar Pinksteren, en vandaag in de lezingen komen we Hem tegen, de Geest.......Goed dus dat ieder van u er is gekomen, om samen te bidden om die Geest, maar ik denk, vooral om juist met elkaar na te denken: Waar is Hij, Wie is Hij? Moet ik er wat mee doen? Om het zo maar recht voor de raap te zeggen.

Daarom gaan we luisteren wat ons vandaag daarover wordt aangereikt....Wat wil God ons, mij, over Hem zeggen ?

Vele vragen nu al, en daarom bidden we eerst maar om in rust te kunnen luisteren ....en om vergeving, waar we tekort hebben gedaan aan God en onze naasten.

 

HOMILIE

 

Ja, dierbaren, ik zei al: we gaan snel naar Pinksteren en de naam van de Heilige Geest wordt al goed vandaag genoemd. We komen in de eerste lezing die Geest ook tegen, gewoon tussen mensen die bij elkaar komen als gelovende mensen onder leiding van de bekende apostel petrus, de eerste paus.

Het verhaal daarvoor is wat ingekort, en daarom moet ik wat uitleggen om zo met die woorden dichter bij ONS HIER te kunnen komen.

Petrus had al een boodschap uit de hemel gekregen, in een visioen,  en van mensen die op zijn logeeradres in Joppe hem kwamen uitnodigen om naar een heidense Romeinse officier en zijn familie te komen…ze wilden geloven in Jezus….Petrus ging er dus heen, het kon gewoon niet dacht hij, want als jood dachten ze zo op dat moment….dat Jezus er alleen voor hen was, en alleen voor hen gestorven en verrezen.

We moeten dus in de gaten houden: wat hier gebeurt: TOEN, is wat we NU HIER ook doen…Er komt iemand namens de lieve Heer binnen bij een familie en wat vrienden, ….

In het verhaal is dat Petrus…en hier de priester, die nu tegen u praat.

Petrus en ''ik nu hier' we mogen, we kunnen met u praten dat het leven méér is dan onze persoon, ons samen leven hier, er is een God, die gekomen is in Jezus, die ons leven is komen delen, alles mee gevoeld heeft tot in zijn Lijden en Dood….en Hij brengt uitzicht, voor DIT LEVEN, en dat niet alleen, maar ook om onze tijd op aarde in geluk en liefde door te brengen….

En God is dus zo bezig met allen en met ieder apart,,,en  dan onder dat praten van Petrus, kwam de Heilige Geest plotseling neer…….die naar de toespraak luisterden….

Toen en NU onder ons ook…..Het si bekend dat de Geest kwam en komt soms voelbaar bij ons mensen, gewoon in jouw persoon, je kunt ineens je er goed mee voelen met dat geloof, met wat we hier nu betekenen voor elkaar.

We kennen het verhaal van Pinksteren, over de storm die opstak en vuur dat zichtbaar neerdaalde over Maria en de apostelen.

Heilige Geest …. de liefde, de troost, het geloof, dat Jezus er is….dat leeft in God en die God deelt alles van zijn binnenste, van Zijn Hart met ieder van ons.

Moeilijk met woorden te zeggen hoe dicht God in en bij ons is…en Geest heeft niks te maken met veel geleerd hebben, of even weten, het is zoals liefde, iedereen kan liefde krijgen en beleven.

Afgelopen zondag heb ik in Oisterwijk een meisje van 18 mogen Vormen….en ook daar was het te volgen, kregen we de H.Geest geschonken: Ja God is onder ons, bij haar , maar ook bij iedereen die hier is….en ik heb toen de woorden hardop gezegd en gezongen: Zend uw Geest o Heer kom bij ons, …simpel, en dan geeft de goede Geest ons aan…ja het is goed dat we hier zijn, dat we leven met de Lieve Heer!