Mijn geweten

Vader God,
dikwijls ben ik in gedachten bezig en vraag ik me af:
‘wat vinden ze van mij?
Val ik in de smaak bij anderen?
Wat vindt men van mijn uiterlijk?’
Maar wat U van me vindt,
daar denken we niet zo direct aan. 


Ik wil nu eens nadenken over hoe ik eigenlijk ben,
en vooral waarom U het erg vindt
als wij mensen zondigen.
Jezus heeft ons in het verhaal van de verloren zoon verteld,
hoe U van ons houdt
en dat daarom zonden van ons mensen erg zijn. 
We hebben 10 geboden gekregen,
een soort grondwet, waar in staat hoe we met U
en met elkaar moeten omgaan
als we gelukkig en betrouwbaar willen leven.
Die tien regels zijn als het ware een meetlat,
die we langs ons doen en laten kunnen leggen.
Op de berg Sinaï klonken ze voor het eerst,
en in het kerkelijk gebruik worden ze nu zó geformuleerd:

    

Ik ben de Heer, uw God.

 1   Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles          
      beminnen.
 2   Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken .
 3   Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
 4   Eer uw vader en uw moeder.
 5   Gij zult niet doden.
 6   Gij zult geen onkuisheid doen.
 7   Gij zult niet stelen.
 8   Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9   Gij zult geen onkuisheid begeren.
10  Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
 
Goed God, laat me niet ontmoedigd worden door de  moeilijke woorden
en de wat ouderwets aandoende vertaling.
En wat is de betekenis hiervan?
Als wij Uw woorden willen lezen, zult U wel uitleggen,
beetje bij beetje zodat ik het kan verwerken in mijn leven.
O, Heer maak me eerlijk tegenover mezelf,
en laat me het uitpraten als ik bij een van die geboden
herinnerd wordt aan iets wat ik verkeerd heb gedaan.
Ik wil eigenlijk het onmogelijke vragen:
God, laat me eens even uw gezicht zien;
ik weet dat het niet kan in dit leven,
maar u voelt wat ik bedoel....
Druk de geboden zó in mijn hart,
dat ik ze uit liefde wil naleven.