A-30/11?2019 - 1e zondag van de Advent

“Weest ook gij dus bereid,omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht.
”    ( Mt. 24,43-44 )

“ Gij weet, dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken.”                        ( Rom. 13: 11 )

 

Ja, dierbare mede gelovigen, we hebben het nodig denk ik vandaag tussen jullie hardop te zeggen: we hebben het nodig om ALLES wat God Doet en gedaan heeft met en voor ons mensen, ieder van ons op zich ook nog eens apart…en dit laatste een inhoud om echt even stil van te worden! Het hele jaar draait om God de Vader- Schepper…..En de Zoon, Jezus, komt in ons vlees en bloed om alles van ons te delen, de vreugde van wie ieder is, en mag zijn en geliefd wordt maar ook de pijn, lijden en de dood…die Hij komt overwinnen.We hebben het jaar van de gelovigen voor 2019 afgesloten en nu lijken we op mensen, die voor het bord staan met alle gebeurtenissen uit ons verleden met Jezus, en we wissen het even, en we beginnen te schrijven opnieuw….
Ja de geschiedenis kunnen we niet opnieuw gaan schrijven met de  nog te gebeuren dingen……..Gods liefde, God die in de geschiedenis met onze voorvader Abraham over Zichzelf is gaan praten…..en die verhalen staan kostbaar in het eerste deel, dat wij Oude Testament noemen.
En dan de geschiedenis van Jezus, Hij die de Verlosser van eeuwig verwacht en aangekondigd….we krijgen nu eerst een kleine vier weken, om dat alles nog eens samen te gaan beluisteren….En dat staat prachtig verwoord in de evangelies, en de brieven, de Handelingen en het boek van de Openbaring. Vandaag gaan we herinneringen laten binnen komen, en de heilige Geest zal ons helpen, wat en hoe? Zo gaat het boek van Mattheüs vandaag op zondagen in de vieringen van dit nieuwe jaar, open…..We lezen, we horen woorden van Jezus zelf……en Hij neemt ons bij de hand te beginnen  met de geschiedenis van Noach. Hoe het gegaan is, heel lang geleden, toen Noach met zijn ark na de ramp van de zondvloed…..strandde op de berg Ararat….voor een nieuwe start van Gods Schepping. Mensen voor de zondvloed waren mensen, los van de levende God,  van dag tot dag maar niet zoals God het verlangde….Waar in vele films en tv-programma’s vol staan van mensen, die elkaar ontmoeten, verliefd worden, naar elkaar grijpen, willen delen, praten van Liefde en toch leeg zijn: Jezus spreekt er over hoe mensen van dag tot dag, willen huwen en gehuwd worden, en alles willen zoals wij het ervaren eten drinken, op zoek naar zaken waarvan ze denken dat ze helpen gelukkig te zijn, man, vrouw, kinderen. En Jezus zegt ons tegelijk waar Hij ons aan doet herinneren…..na Noach waren er zijn drie zonen, en ze gingen weer van het een naar het ander…Mensen na mensen…..en Hij, als we zijn stem zouden horen, zou Hij ons net als in de tijd van Noach het NIEUWS LATEN HOREN van WAT WIJ , over heel de wereld, de geschiedenis  NU beleven 2020…….een nieuw jaar…..We leven op de aarde, van NU…..
En ons wordt gezegd: ja, IK KOM….Hoe vaak het leek vast te lopen in oorlog, en vervolging, noem maar op, en geen voedsel, en hoe anderen kindsoldaten moeten worden….Dan de Natuur met alle problemen, en ons menselijk omgaan de eeuwen door nu al steeds meer berovend met de goede gaven die er in voorradig zijn. ADVENT….Jezus komt….opnieuw gaat Hij niet alleen zo maar vertellen maar ons meenemen in zijn leven van Kind tot Volwassene, van Hem die kwam genezen, die kwam troosten, En we moeten in ons zelf al die dagen nadenken….biddend om te geloven….EN JEZUS wil vooral in deze tijd IEDER zijn STEM laten horen….en dat we als kerk te weinig hebben herhaald dat Hij wil dat je meekomt, want Hij heeft je lief, Hij kent jouw gaven en Hij wijst ieder een goede plek om de aarde nieuw te maken….en voor elkaar goed zijn , samen ZIJN LICHAAM zijn, Zijn kerk, Hij die leeft in ieder van ons. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb