C-30/06/2019 - 13e zondag door het jaar

 

“…Tot een ander sprak Jezus: Volg MIJ’

Deze vroeg: laat mij eerst teruggaan om

mijn vader te begraven….”

( Lc. 9,59 )

 

 

Ja, we zijn hier op deze zondag bij elkaar en de liturgie laat ons, na iedere lezing, ook horen: Zo spreekt de Heer…..

Op deze zondag voelen we wat warm en gauw afgeleid…en daarom wil ik in een paar regels ons wat mee geven…..

Het evangelie van Lucas begint vandaag met een periode uit de tocht  die Jezus kwam maken MET ONS MENSEN…..

Ineens komt het bij Jezus op….ik kom overal onder de mensen, maar vanaf Nu ga ik OP WEG naar JERUZALEM en daar ga ik ook mooie dingen  meemaken, maar ook mijn vreselijke lijden komt op me af en de dood tegemoet…..

Mensen, Samaritanen, mogen de Joden niet, en omgekeerd, en als dan de twee broers Jacobus en Johannes daar komen vragen ze aan de Heer, …moeten we bidden dat er vuur uit de hemel komt om die mensen eens mores te leren…

Nee, dat wil Jezus niet op de WEG

Hij gaat verder, legt niets op, geeft goede raad, en verkondigt Gods liefde.

En dan horen we Hem praten ook tegen ONS NU, bijvoorbeeld: 

Hij ziet iemand, en denkt, dat is een goeie…en Hij zegt…Kom, ga je ook met me mee? 

De man zegt, JA, maar ik kan als als ik mijn  vader begraven heb…..

Och, zegt Jezus, dat komt allemaal ook. 

Maar we lopen nu door het mensen-leven en komen van al die mensen tegen, met goede plannen, en anderen kunnen niet goed mee, of hebben pijn.

En als  jullie dat zien, dan moet je Mij erbij halen, , …of ik VRAAG je, om dat of dat voor Mij en met Mij te gaan doen….een relatie, een gezin stichten, of een roeping waarin je vrij blijft van relatie om je in te zetten voor anderen …..Sommigen zal Ik het laten VOELEN, of de heilige Geest trekt aan je, om dat of dat te gaan doen…maar net zoals het verhaal van dit evangelie begon: Jezus zelf, gekozen door de Vader in de Hemel gaat er voor , en als wij geroepen worden, en we JA zeggen, dan wil Hij graag dat we dat ook gaan doen…..

 

Beste mensen, als we dat zo van Jezus horen, klinkt dat bekend in de oren….Jezus vraagt aan ons, Hij zegt wat goed is en wat niet….en veel mensen beginnen goed, maar ze houden niet vol  of kunnen niet meer verder. Dat hebben we bijvoorbeeld in deze tijd mee te maken, dat zelfs mensen die leven in het huwelijksverbond het niet met elkaar volhouden, of verleid worden ……

En ja, ook als we Nu HOREN, dat mensen het niet volhouden, praten we er misschien al gauw over met kritiek….moet je hun nu zien….!

Vandaag moet ik er dus ook bij zeggen, dat Jezus die veel en alles vraagt voor wat we beloven, HIJ zal jou, ons, niet verloren laten lopen, en we moeten met elkaar zoeken om die mensen op te vangen.

En ik moet er dit nog eens bij zeggen: wij hier samen geloven in Jezus, Zoon van God…..maar WIE is die Jezus in mijn leven? Is Hij ver? 

We bidden wel, maar er lijkt zo gauw afstand….

Jezus wil juist in deze tijd , dat wij als kerk, U als IEMAND aan kunnen roepen.

Dan zullen we ons Zijn kracht voelen.

In de eerste lezing lezen we van heel lang geleden, toen God nog NIET GEKOMEN WAS IN JEZUS, dat de Heer God op zoek was naar mensen, om te vragen…..

Elia, oud geworden voelde dat hij ging sterven en hij komt langs een boerenzoon, met een groot bedrijf…Voor hem was het een TEKEN dat hij ELISA  moest zegenen hij  gooide hem zijn bovenkleed toe, om priester en profeet te worden , hem op te volgen.

Elisa zegt ook heel menselijk ja maar,…kan dat nog niet wachten en mijn ouders begraven, dan ben ik vrij man….

Elia zegt dan, nou ja goed, blijf dan maar thuis, ik heb je niks opgelegd om mij op te volgen….

Elisa zal gebeden hebben, en hij voelt ik moet het doen…En twee van de ossen slacht hij om zijn knechten nog een volle maaltijd voor afscheid na te laten.

En zo werd hij een profeet, van wie wij NU NOG kunnen lezen in het O.T. hoe een mens die kiest voor God liefde en steun krijgt.

Er is wat te doen, ROEPING, kijken wat we doen, en als het zwaar is och: we hebben ook wel meegemaakt als de profeet om bemoediging te krijgen, of we gaan er voor bidden vandaag……Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb