A-Pinksteren 2017 - 1e zondag van Pinksteren
 
“ Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’
tenzij door de heilige Geest.
Er zijn verschillen gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening,
maar slechts één Heer….
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring 
gegeven tot wel zijn van allen. “
( 1 Kor.12: 4-12 )
 
 
WELKOM, vandaag heel bijzonder met het Pinksterfeest, de Komst van de Heilige Geest…..Ik weet dat vele gelovigen met alle goede wil het verhaal vandaag meelezen over het eerste Pinksterfeest. ….. Dat er veel mensen in Jeruzalem waren, omdat in dat weekend de joden het oogstfeest vieren. En ook  is er het verhaal, en dat komt ook naar ONS NU toe…Maria en de leerlingen zitten in de bekende zaal, waar Jezus afscheid nam de avond voor zijn lijden en dood….
Er wordt verteld dat ze bang waren omwille van Jezus omgebracht te worden door de Joden, die Jezus ook gedood hadden …. 
En dan op die vroege zondagmorgen ; ineens steekt storm  op, bij  het huis waar Maria en de apostelen, in een zaal zitten, …. en er is vuur, vlammetjes zien ze boven elkaars hoofd,  en ineens beginnen ze te praten en  te zingen, enthousiast, en ze zeiden  dingen in andere talen, raar ….en ze voelen zich blij, er is vreugde….en  zonder angst doen ze de deuren open , naar buiten om het tegen al die mensen te gaan vertellen…. Jezus Leeft! Het leven eindigt niet op dood, maar op leven, en die Jezus is opgestaan en roept jullie ook om mee te gaan….anders wordt het, alles anders ….
Ja, verhaal van TOEN …. en wij….. Waar zijn de gaven , die aparte dingen? Toch? of alleen TOEN?
Laten we stil worden en bidden om de storm in ons hart, om vreugde extra vandaag …. Kom, Heilige Geest, en begin met ons te zuiveren van wat zondig, onvolmaakt is.
 
HOMILIE
 
 
Pinksteren wordt ervaren als een moeilijk feest…..Je lijkt er geen vat op te krijgen…En toch…..De Geest van God daalde neer…. we vieren het feest met het VERHAAL….. positieve dingen….de leerlingen veranderen op slag, naar buiten, voelen zich andere mensen ……..
Maar als dát ons Pinksteren is, vallen we gewoon gauw stil ,al rijkt de liturgie mooie teksten aan , en ook stuiten we op een massa mensen, die bij elkaar zijn voor het Joodse oogstfeest…….Mensen met vragen…Hoe kan dat…? Mensen uit allerlei landen …. lopen te hoop en gaan aan  die  onopgeleide Galliërs vragen….wat moeten we doen?
Ja, en ik ervaar het beschrijven van die vele verschillende mensen met hun vragen….en zo RAAKT GOD ONS MET DIT VERHAAL: we zien aparte dingen, en mensen die spreken over grote daden van God……  nu nog in ONZE WERELD, waar uit God verbannen wordt, mag je niet noemen, of wel erom lachen.
Pasen is achter ons, we hebben het beleefd als gelovige mensen rondom en met iemand, die LEEFT….., we hebben kunnen zien dat in dit land 500 songvolwassenen zich hebben laten dopen, en velen in andere landen zo’n 3000 in een land als Frankrijk.
En wat gebeurt er nu vandaag in en met ons, als de heilige Geest nu neerdaalt over ons? …. Voelen we iets, ervaren we? En als je zulke vragen stelt, zijn dat vragen van ja zo maar zwakke gelovigen….We moeten zien….
We mogen het roepen zoals eens de H.Teresa van Avila tot God riep: IK WIL GOD ZIEN.
Pinksteren is geloven dat van alles met, ja met ons , kan gebeuren….
Kijken we elkaar eens rustig aan…..En Zie het wonder, al zijn we dan met niet zovelen…in ieder leeft de Naam: God, Vader, Jezus, de Zoon, en de HEILIGE Geest….. En we kennen elkaar …. en we zien de andere graag, maar wat in de eerste lezing gebeurde: we denken samen erover, HET IS OOK VOOR NU dat GELOOF,  dat VUUR, die GAVE in ons, en dat we op onze manier IEDER van ons zijn GAVEN van de GEEST ontvangt….
Bij het me voorbereidend op dit Pinksteren, dat ook de paus met extra genodigden van heel de wereld en uit ook andere kerken……nu aan het vieren is in Rome....Ik dacht : hoe kunnen  wij nu goed samen bidden om de Geest in onze zo moeilijke tijden voor kerk en wereld?
Ineens herinnerde ik me, dat ik twee jaar geleden door de hulpbisschop werd gevraagd om namens hem in Oisterwijk een meisje van 18 jaar het Heilig Vormsel te gaan toedienen….een hele eer……en even terug in die Johannes parochie …… Ze wilde niet toen ze 12 was; maar geraakt door een drang naar ontmoeting met de lieve Heer vroeg ze aan de diaken daar…. en de diaken was ontroerd en verbaasd en zo op die zondag bij elkaar….Het was niet met Pinksteren, maar een gewone zondag in de Meimaand. 
De meeste parochianen wisten er niets van…ze zullen mij herkend hebben…..en ik kondigde  het bij het begin van de Mis aan…..Hier is Lotte, met haar ouders, die mee gekomen zijn hoewel ze het geloof niet mee gekregen  hebben en haar zus…..maar ze staan van harte achter haar stap.
Toen kwam het moment……het verhaal van Pinksteren was gekozen, en ik zette me neer….en dan zie je al die mensen naar je opkijken…..Ik zei: ja, we willen nu dadelijk allemaal naar Lotte kijken….als ze hier staat, maar ik denk ineens…; ik ben zelf gevormd, al toen ik zeven jaar was….en de meesten hier…en we dragen ik denk bijna allemaal de handoplegging en zalving van de Heilige Geest…de zalf is opgedroogd, en het water van onze doop ook, maar hier zijn we, ieder is door de gave van de Geest:  iemand van Jezus……Dat zeg ik verkeerd…ik zie jullie en ik moet zeggen…Hij kijkt naar ieder van ons en dus ook nu naar Lotte…Het wordt nieuw dat Pinksteren….maar we zijn geen toeschouwers we dragen het in ons hart.
Ik denk dat het goed is, dat we samen de Heilige Geest roepen om hier nu neer te dalen over ons en in ons. 
Ik zou zeggen: laten we dat zingen met een heel simpel wijsje: ZEND UW GEEST , o Heer, KOM BIJ ONS…..en we herhalen het, zing maar mee, en we zijn dan eens samen en Lotte erbij……
Ineens was het Pinksteren, zo als ik het lang niet mee maakte….En dan gaat die Geest naar ieder van ons…zoals Jezus naar de mensen tastbaar ook ging…en hen aanraakte, de handen opleggen, maar vooral zegt die Heilige Geest…jij bent er, jij met jouw naam, en je hoort erbij in Gods leven…en ieder krijgt nu wat zij of hij nodig heeft….wat we hebben laten liggen
Er is iemand die ergens mee in de knoop zit, en al weet je niet wat te zeggen…De Geest raakt je aan…Hij wordt ook Trooster genoemd, en vertrouw Hem, Hij is er voor jou….
Zoals we hier bij elkaar zijn met onszelf en met onze aanleg en gaven…Bij sommigen legt Hij het in je hart om straks misschien iemand te bellen met een goed woordje…iemand anders heeft de gave de oude Bijbel vandaag nog eens extra te openen en te lezen , en te delen met iemand anders, …..De geest heelt ons in onze harde oordelen over mensen, en jij krijgt de taal om wat meer liefde uit te te spreken naar je geliefde….Die Geest gaat rond en ziet hoe ze gehecht zijn aan allerlei aardse dingen, van drinken enz,…of we kunnen delen met die arm zijn….
We denken en roepen tot de Geest om naar hen te gaan die dat  warme van geloven kwijt zijn en die hier zo zelden met ons komen delen…..
KOM HEILIGE GEEST….en nogmaals zongen we toen in Oisterwijk dat simpele lied…….Er is  hier veel  licht en kijk naar het altaar hier waar de 22 lichtjes branden bij de resten van 22 jongens en mannen, die  door de kracht van de Heilige Geest hun leven gaven en van ver Uganda hier met ons bidden voor NU ….
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb