A-05/02/2017 - 5e zondag door het jaar
 
 
“ Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan
niet verborgen blijven als ze boven op een
berg ligt.! “
( Mt.5:14 )
 
 
WELKOM
 
 
Ja, als altijd zijn we begonnen met het kruisteken en met de geladen woorden: de Genade, de goedheid van Jezus Christus, de Liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal!……Woorden die je vaak horen kunnen slijten, we menen het allemaal goed, maar erbij denken wat het eigenlijk betekent….
Daarom is het geod te beginnen met ook naar elkaar rond te kijken…we herkennen elkaar, we zijn van hetzelfde geloof, we komen om de lieve Heer….Ja, en dat wordt gezegd bij elke Mis….jullie, wij, zijn allemaal van de Heer…..En zoals we zullen horen in het evangelie: dat het zout uit de pot zijn kracht ook kan verliezen…..We hebben veel in en met ons als ieder ik en vooral gelovigen.
Beginnen we daarom maar met onze schuld te belijden en vooral dat we het kostbare wel eens uit het oog verloren hebben.
 
HOMILIE
 
 
Een preek, woorden van een priester of diaken, moet boeiend en begrijpelijk zijn voor ieder, maar vooral moet een preek allereerst gaan om God, die in Jezus bij ons IS en kwam….God werd mens om ons hart te kunnen raken op dezelfde manier bijvoorbeeld als verliefde mensen dat aan elkaar te doen.
Dat begint met …. de naam van je geliefde , of met een naam die jullie apart voor elkaar gebruikt op bepaalde momenten…..Hier link zijn Naam : Jezus.
En die Naam zegt: God houdt van jou zoals je bent.
Dat gaat Jezus in zijn Woorden vandaag vertalen: En het PROBEREN Jezus te vertalen kan ons de werkelijkheid van zijn WOORD dichter bij brengen…. Jullie bent het zout der aarde….. Jullie bent het Licht der wereld…..En Jezus pakt ons bij de arm en zegt:….denk na over een gewoon iets….In MIJN tijd op aarde was ZOUT heel kostbaar en schaars…..en je had het nodig om vooral vlees en andere levensmiddelen SMAAK te geven, maar ook, dat zout ons smakelijker doet eten….
Voor ons NU  is ZOUT eigenlijk helemaal anders….we worden gewaarschuwd voor teveel…..Mijn moeder zei; pas op niet teveel zout op je eitje strooien, er is zoveel zout, miljoenen strooien ze op de gladde wegen.
 
Maar hoe zout nodig is , daar vond ik een verhaal van in een preek…ik was aan het bladeren op internet in preken en vond daar wat een pastoor had ervaren: Het is al weer wat lang geleden, maar altijd onthouden, ik was Marinier en tijdens een parade op Curaçao voelde ik me in de hete zon duizelig en misselijk worden. Ik hield het vol . maar meteen naar de parade kreeg ik zouttabletten, en daarmee was het probleem opgelost…ik kreeg meteen mijn krachten terug.
En nu denk ik hoe vroeger, bij gebrek aan koelkasten, werd alles gauw gepekeld om het maar goed te houden.
 
Jezus is heel simpel dicht bij ons, als Hij ons praat over het nog hebben van zout, willen we goed kunnen meedraaien in het dagelijks bestaan.
Je bent het zout der aarde…..wij moeten dus een gewone goede dosis innemen, en dat is bijvoorbeeld:de bijbel opslaan, en Zijn woorden lezen…..wij Katholieken doen dat veel te weinig…..Nee, het hoeft niet krampachtig…maar zoals je een beetje zout op je ei strooit …. en het eten ervan wordt echter, geeft inspiratie …..
Je bent het zout der aarde….Jezus vraagt ons om je heen te kijken of je met een  woord, of wat te doen, als iemand niet geod vooruit kan….. zo geef je pit aan je naaste.
Ik kan zo doorgaan met allerlei voorbeelden, maar ik kom weer terug wat we iun het verleden te weinig deden….terugkoppelen naar Jezus, die niet ergens vaag aanwezig is, maar met ons mee loopt en mee doet bij alles ….
Daar moeten we om bidden, dat Hij ons doet SMAKEN……hoe dichtbij Hij is bij alles, om de kleine dingen van elke dag beter te kunnen doen.
 
Ja, en ook nog dit: zout wordt ons mensen afgeraden, want het zit overal al teveel in……Nou dat zout met SMAAK van Jezus…..daar mogen we meer van nemen! Amen