C-10/02/2019 - 5e zondag door het jaar
 
 
“ Daarop hoorde ik de Heer spreken:
‘Wie moet ik sturen?
Wie zal voor ons gaan?’
En ik antwoordde:
‘Hier ben ik; stuur mij maar.’”
( Jes.6:8 ) 
 
 
“Jezus sprak tegen Simon: Weest niet bang, voortaan zult ge mensen
vangen.”
( Lc. 5,10 )
 
INLEIDING
 
 
Ja, aan ieder van harte WELKOM…..dat wil zeggen: Je hoort erbij, dat willen we elkaar gunnen en geven, …..En als het goed is, zouden we best even nu rond kunnen kijken om even de ogen van enkelen te ontmoeten….een seintje van hoe we bij elkaar horen,… wij allen door hetzelfde water gedoopt ….en ZIE je dus die andere, ontmoet je die lieve Heer in de ogen van de anderen en de anderen in jou.
Wat welkom betekent.
Maar onder elke Mis worden nog vele anderen woorden MET ELKAAR GEWISSELD….voor de communie bijvoorbeeld: de vrede van de Heer met je!
Maar om er VANDAAG nog één te noemen:
Na ieder LEZING wordt er tegen ons, tegen ieder van ons samen GEZEGD:
ZO SPREEKT DE HEER….
Misschien hebben we er nog nooit ZO aan gedacht…..maar het wil zeggen: IN en MET  DEZE WOORDEN wil God ons aanraken, ons aanspreken, ….Ik wil jou dit GRAAG MEE GEVEN.
Met een preek voor allemaal, kan ieder aangesproken worden, en toch wil ik proberen om uit elke lezing een paar woorden NAAR VOREN TE HALEN….en jullie aankijkend toch voor jou uit te spreken.
Daarom bid ik over ons: Kom Heilige GEEST , zie ons hier bij elkaar zoals ieder is. En GEEF ieder wat U ons zeggen wil , maar ook ons samen. :En luister eerst naar ons, die het beter willen gaan horen en doen.
 
 
 
HOMILIE
 
 
Ja, ik zei het al….ik wil met ieder van ons, en ook samen…proberen te ontdekken: Wat de Heilige Geest uit de lezingen van vandaag voor IEDER van ons, MAAR OOK SAMEN…..wil zeggen.
Er is drie keer toch gezegd: Zo spreekt de Heer….
En beginnen we met de lezing uit het evangelie.
We lezen dat Jezus bij het meer in een van de twee vissersbootjes gaat zitten, dan kunnen we Hem beter zien, en zijn woorden klinken over het water duidelijk naar iedere luisteraar.
Maar eerst dacht ik: Er wordt ons niks verteld over wat Jezus aan de mensen vertelde….en als je dit leest hoor je Hem niet, zie je Hem niet….. En LEZEN over Hem, en Hij zal ons zien en luisteren, en wat zou Hij tegen ieder van ons willen zeggen?
 
Daarom bladeren we terug naar de tweede lezing, waarin Paulus ons kort herhaalt, waarin we nu echt in geloven: Jezus Christus…..Gestorven, en toch weer opgestaan, en dat Jezus Zich aan Petrus en de andere apostelen en aan een grote groep uit die tijd van 500 mensen…..en ook aan Paulus, die de mensen van Jezus vervolgd heeft……en ook hij praat tegen ons van NU over het geloof in Jezus en zijn Kerk.
Zo spreekt de Heer….maar hoor je iets? Het wordt een moeilijk verhaal : nog eens: we zien en voelen Hem niet.
En toch al zijn we maar even stil, die Jezus, langs het meer kijkt naar ieder van ons…….Maar als we iemand horen willen, bellen we op, of we zetten het geluid van de radio aan…..Hier horen we elkaar samen bidden en we proberen mee te doen….ondanks al diegene onder ons die met een probleem zitten, of pijn hebben, of dat we zoveel mensen hier bij ons in de kerk missen.
Hij spreekt tegen jou, tegen ons…en dat is een andere taal, die van het hart….van de liefde….Kun je vergelijken als een meisje verliefd is op een jongen of omgekeerd, als ze niet bij elkaar zijn, denk je toch aan hem of haar? Misschien fantaseer je een gedicht zelfs.
Jezus wacht op ons. Met bidden is het niet zo dat wij van alles uit de kast moeten halen om dat tegen Hem te vertellen……Dat mag natuurlijk, maar HIJ ZIT TE WACHTEN  om iets liefs tegen je te zeggen, of dat Hij je graag hier ziet of hoe je kunt zijn voor thuis, de anderen……
 
Ja, en dan komen we toch aan bij JEZUS die aan ieder van ons en ons SAMEN een boodschap geeft, ja, in de woorden aan Jesaja……
Wij die hier God in Jezus ervaren, kunnen zien: opkijkend naar de hostie en Hij komt straks in ons, wij krijgen een boodschap mee op deze dag NOG EENS EXTRA, en er staan woorden van lang geleden naar een man, die er alleen voor stond, om te kunnen leven met God, en ja ook over hem te praten:
En zo spreekt de HEER TEGEN ONS DUS vandaag met wat Jesaja te horen kreeg ….. Ja, wij hier, allemaal gedoopt, allemaal geloven….allemaal soms daar alleen in.
We zeggen; de pastoors moeten beter hun best doen, beter preken, en naar de mensen gaan, maar die geloven niet meer…..ik ben de enige van de klas of op het werk.
Jezus zegt tegen mij, tegen jou, tegen ieder, JUIST VANDAAG en ik wil het doorgeven op mijn hoge leeftijd en ik heb het mogen delen met ook heel veel jongeren van toen en nu.
God zegt;, Jezus zegt: Wie zal ik dan sturen?  Wie zal voor ons Gaan ?
 
En wij antwoorden: Lieve Heer, HIER BEN IK…….
ja, laten we dat nog eens ieder zeggen: Hier ben IK !