B-28/10/2018 - 30e zondag door het jaar
 
“ Jezus vroeg hem:
Wat wilt ge dat ik voor u doe ?
De blinde antwoordde Hem:
Rabboeni, maak dat ik zien kan!
En Jezus sprak tot hem:
Ga, uw geloof heeft u gered. “
( Mc. 10,51- 52 )
 
“ Als God ons thuis brengt uit onze 
ballingschap, dat zal een droom zijn”.
( ps.126 -antifoon )
 
INLEIDING
 
De Genade van onze heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen…
Zo , ieder begroetend, nog eens gezegd:  
Wie en Wat er in ieder van ons leeft als gedoopte!
Maar iemand zei eens: het zijn WOORDEN,  die ons vertellen : God is nabij, naast je. Maar we zijn af en toe geneigd uit te roepen wat de Heilige Teresa van Avila in de Middeleeuwen uitriep: Ik wil God zien!
Jezus is gekomen, en ook als God als MENS komt is Hij aan een tijd en volk gebonden…We kijken elkaar aan, en dat we elkaar als gelovigen zien is al weer een stapje verder.
Maar vandaag komt Gods WOORD naar ons met Jezus, en zijn ontmoeting met de blinde bedelaar uit Jericho, de Bartimeüs. Ik wil daarom eerst bidden, dat Hij zich kenbaar maakt niet alleen met een verhaal van lang geleden, maar als JEZUS VAN NU, die is en komt onder ons  in het WOORD, en straks tastbaar in de Eucharistie.
Bereiden we ons voor op zijn bijzondere komst vandaag met vergeving te vragen voor ons kleine geloof.
 
 
HOMILIE
 
Ja, dierbaren we krijgen een positief verhaal van Jezus mee, als Gods Woord, en in de eerste lezing wordt  ons, vanuit de profeet Jeremia, al aangekondigd: In tranen gingen mensen en ze kwamen getroost thuis ! JEZUS is alles…..Maar we kunnen aan de BOODSCHAP voor ONS voorbij lopen, met het lezen, wat verwonderd kijken dat de mensen niet willen dat een arme bedelaar een eind moet lopen ; Jezus ontferm U over mij…..maar hij geneest en kan zien, en hij gaat vol vreugde met Jezus mee op weg naar Jeruzalem.
Maar God wil ONS NU HIER aanraken, mij, jou en iedereen…….
Ik zou het liefst even de bijbel open doen bij Lucas, als hij vertelt hoe op de eerste Paaszondag ’s avonds de leerlingen bij elkaar zijn samen met Maria en de vrouwen….en ineens staat Hij in hun midden….Ze schrikken wel, en dat zouden wij hier ook wel doen…maar Hij is er……en spreekt iedereen aan, en kijkt iedereen aan, Hij leeft en Hij is het, kijk naar de tekens van de wonden.
Hier in de kerk kijken we onwillekeurig naar voren, toch rond het altaar…wat licht van Kaarsen.
En we lezen Jezus in Jericho, omstuwd door mensen, die willen kijken , naar Hem,…wie is Hij? Hij is het….en we horen, hij heet Bartimeüs, de bedelman roepen…Jezus , ontferm u over mij.
Ja, beste mensen en die woorden klinken ook nu voor ons, dus niet alleen als het verhaal van toen, maar Nu aan ons gelovigen….het Woord heeft geweldige kracht…..Misschien zijn er onder ons ook die oog problemen hebben en het ook tegen Hem willen zeggen….Kyrie eleison…woorden van de bedelaar, die we elke mis zeggen of zingen.
Maar anderen hebben ander zorgen en dingen in hun lijf misschien, en zorgen om mensen…..
En in het evangelie staat Jezus stil……en Hij vraagt: breng die jonge man eens hier……Hij springt en rent naar hem toe….
En Jezus vraagt: wat wil je dat ik voor je doe?….. wij denken misschien: zijn blindheid is het ergste dat hij mee maakt en hem tot bedelaar maakt….maar Jezus…….zegt ook NU TEGEN ONS: wat wil JIJ, dat ik voor je doe?
Ja, ik weet het, ik heb het te weinig verteld in de preek…..zo spreekt de Heer!
En daarom doen ook WIJ MISSCHIEN TE ZAKELIJK: voorbeden noemen.
Jij mag je hart luchten , en Hij staat er voor stil……en zoveel mensen weten dat helemaal niet. Ja,  HEEL VEEL MENSEN hebben het geloof gezien als van alles moeten doen of : niet mogen…….
Zoveel mensen kennen Hem niet en wij mogen Hem aanhoren en het vertellen straks aan anderen, en we rijken hun het boek met verhalen over GELOOF van jonge mensen van nu aan.
En wie er op 30 september bij waren , waar we het feest vierden van Gods gave aan iemand die 65 jaar al priester mag zijn.
En we hebben Jezus toen aangeroepen en bezongen met de woorden die hij ons ingeeft: zend uw Geest o Heer, kom bij ons.
Doen we dat nog eens met wat je hart Hem wil zeggen, bij de voorbeden en als je de hostie ziet en op je eigen huid en hand krijgt. Zeg dan: hier ben ik Heer, dank U….Blijf bij ons. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb