Achttiende zondag 2014

‘Toen Hij bij zijn landing dan ook 
een grote menige zag, kreeg Hij diep medelijden 
met hen, en Hij genas hun zieken.”
( Mt. 14: 14 )
 
 
Welkom,
In de kerk waar je nu komt, zul je voelen dat velen naar elders zijn vertrokken om de zo gewaardeerde vakantie te genieten. Wij hier, zijn meer thuis,...We waarderen het, gewoon thuis te zijn en hier elkaar te ontmoeten als een groot iets. 
Even bij elkaar, weg vanuit ons huis, hoe goed dat we het waarderen. Contact maken, de anderen zien, ieder met zijn of haar gave.
Bovendien zijn we hier in de Naam van de Heer, iets vertellen, hoe God er is, onzichtbaar en toch werkelijk. Iedere gelovige mens weet dat, het komt van die goede God.
We horen het in de eerste lezing een aantrekkelijke verkondiging door de profeet Jesaja..Komt naar het water, als je dorst hebt, hier kun je , ook al heb je geen geld, drinken en kopen en genieten waar je ook maar naar verlangt.
Bidden we eerst, dat we alles  zuiver kunnen gaan beluisteren en zien!
 
HOMILIE
 
We worden de hele dag overstelpt met reclame....in de krant en tijdschriften, de radio en het meest irritant op de TV! 
Alles is nieuw, en modern, dan ga je met je tijd mee.
We lazen in de profetie van Jesaja....Komt naar het water, drinkt, als je dorst hebt, en het geeft niks, als je geen geld hebt, en je hoeft echt niets te betalen. Luistert naar Mij, dan eet je wat goed is.....
Met dat warme weer, en je hoort spreken van drinken, dat valt ons nu op, en je krijgt ook elke dag wel ergens te horen: jullie oudere mensen moeten heel veel drinken.....
Zo spreekt God tegen ons , zoals Hij altijd dat doet met zijn Woord. We horen geen stem, maar het is voorgelezen, uitgesproken ... Kom en drink.
Als het over geloven gaat, geloof in God, in Jezus denken we meestal het eerst: o, nu MOET IK zeker iets gaan doen, dat me moeite kost....
Als we denken aan bidden,,,, dat is voor ons vragen, vragen voor mensen aan wie we dat beloofd hebben voor hun ziekte bijvoorbeeld....
Maar, vandaag leren we een heel ander aspect van geloven en bidden... Niet wij moeten beginnen met bidden, met praten tegen God, nee Hij begint....Kom en drink....
En wat we gehoord hebben in het evangelie valt het mij in dat stukje altijd op: Jezus, God kreeg medelijden  met de mensen die Hij daar zag en Hij genas hun zieken....
Niemand heeft nog iets gevraagd...en Hij is er, Hij staat klaar.
 
God spreekt veel meer dan je denkt tegen ons....Het gaat hier over drinken en over dorst en over geen brood bij je hebben ...Hij geeft, Hij geneest, ieder krijgt wat hij of zij nodig heeft.
Bij alle verhalen en wat we horen over oorlog, wreedheid, vervolging en strijd....de moderne mens lijkt de weg kwijt...weet geen raad, men komt erachter dat je met grote monden niets bereikt en zelfs niet met harde wapens...de industrie van het geweld draait toch maar weer door.
God heeft medelijden, en wat we hebben is dorst naar liefde en vrede, 
Bidden vraagt niet van ons vele woorden, en dat het lang moet duren, ....Nee even stil, zoals twee weken geleden een minuut stilte.....
En dan is God nabij....ik heb gebeden toen, omdat ik dat geleerd heb...en dan is de minuut voorbij, en dan kun je alles anders zien wat je die middag met al die doden te zien kreeg, en het ging om mensen, want ondanks de hitte gingen ze naar de wegen om bij die mensen te zijn....
Je komt dan anders terug, je ziet ineens die goede drang opkomen,.....
En terug naar God die spreekt tot ons...Kom maar, je hoeft niets moeilijks te doen, even stil dat Hij tegen je kan zeggen, dat IK houd van jou ...
En ik denk dat God er achteraan ook zegt....vertel dat tegen de mensen, de apostelen gaven Jezus brood ook door, Ik wil praten maar ze kennen me niet,,,maar jij moet het gaan vertellen, doorgeven, dat niets kost, als je drinkt van God .....word je anders!