B-22/03/2015-5e zondag veertigdagentijd

 

 

 

“ Onder degenen die bij gelegenheid van het feest

optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken.

Deze klampten Filippus aan en vroegen hem:

‘Heer wij zouden graag Jezus spreken’. “

( Joh.12:20 )

 

Inleiding:

Beste mede-gelovigen, goed dat we bij elkaar zijn. We gaan nu elke dag voelbaar, naar het PAASFEEST toe. Feest van leven, van nieuw zijn, van plaats voor iedereen, van een nieuwe toekomst, die we dadelijk in de eerste lezing horen….Bij de profeet horen we God zeggen: ik ga opnieuw beginnen met de mensen, ‘ ik grif ze in hun hart, dat ik hun God zal zijn en jullie mijn volk, en je hoeft tegen niemand te zeggen: Leer de Heer kennen…..Want groot en klein zal me DAN kennen’. 

U bent al hier, u hebt het al in je hart….alleen gaan we hier leren uitdiepen, wat God betekent voor ons….Niet een GEEST ergens, maar een God met lichaam en bloed in Jezus gekomen, dood gegaan als iedereen, maar ook NIEUW….altijd voor iedereen…….

 

HOMILIE

 

Vandaag zijn enkele gedeelten uit de Bijbel gekozen, die ons, zo voel ik het, mensen van deze tijd kunnen aanspreken.

Elke drie jaar komen de teksten op deze vijfde zondag terug. En ik vind het heel bijzonder aansprekend, waar het evangelie mee begint.

Het verhaal vertelt over de laatste opgang van Jezus naar Jeruzalem, het pasen van de Joden, waar iedereen die maar kon aan deelnam……

Er zijn ook joden uit andere landen gekomen, en met name worden een paar Grieken genoemd….land dat we tegenwoordig dikwijls horen….over de Grieken…..Het is net een stukje NOS-nieuws, dat de vreemdelingen een van de leerlingen, Filippus aansprak….Meneer, we zouden Jezus graag spreken….Kennelijk weet Filippus er geen weg mee en haalde er Andreas bij…. En als ze het aan Jezus doorgeven, dat die Grieken Hem willen spreken  dan komt Hij met het verhaal waarin Hij aankondigt wat Hem nu gauw te wachten staat. Waarschijnlijk wist Hij dat de die mannen hem kwamen vragen over zijn plannen van optreden….En Jezus zegt duidelijk wat er door Hem heen gaat, wetend wat Hem allemaal aan een vals proces met foltering en schande te wachten staat, en de dood….’ Mijn ziel is ontroerd…wat moet Ik tegen de Vader God zeggen: Vader, red Mij uit dit uur?

Ik ga met u even terug naar die vraag van de vreemden uit Griekenland: : Heer, wij zouden graag Jezus spreken…

IK vind dat een vraag, die bij mensen van nu zou kunnen horen….Met om ons heen zo vele mensen die zeggen het geloof te hebben verlaten….En wij die willen blijven, die de Heer aanroepen, tot hem bidden, hopen op zijn Hemel, getroost worden door ene God, die ons mensen zo heeft aangetrokken dat alle lijden van mensen door Hem werd gedragen….

We zouden Jezus wel willen spreken….wat zou je hem willen vragen? …..

Ik denk, nu in deze tijd  van de Goede Week die er aan komt, och Heer, wij durven haast niet aan ons einde denken….. wat staat ons te wachten….en we hebben zoveel mensen weg zien gaan….waarom kan de deur niet even open, een spleetje maar, dat we het zeker weten, dat we echt bij U binnen  mogen?

WE zouden Jezus graag spreken….

ook over wat allemaal in de wereld, wat er door mensen aan wreedheid begaan wordt, pijn, vervolging…ziektes, …mensen die kinds worden , zelfs hun liefsten niet meer kennen….

Ik heb ontdekt dat je antwoord van Hem krijgt, juist door de vragen te stellen…maar dat antwoord is anders,….dat krijg je zo stil in je hart…we kunnen de Hemel hier nog niet aan, en Jezus is ook de weg gegaan, en hier, na de vraag van die Grieken om Hem te spreken over alles….is het wonderlijk…dat kom je hier zeldzaam tegen…Vader Ik ben tot dit uur gekomen, met dat alles….en dan komt er voor de mensen ene stem uit de Hemel, heel uitzonderlijk….Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken…..

De stem zegt: verheerlijken….dat woord wil zeggen….Hij wordt weer heel, hoort erbij, ik dank hem, alles aan Hem is goed en blijft zo, Hij is van Mij…Hij is alles……

Dat krijgen we als antwoord als we Jezus willen spreken, ook achter de pijn,  ook achter de vele vragen, maar ook in je hart en Hij is bij je,,,Hij spreekt al tot je…met de taal van de liefde….Amen

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb