A-31/05.2020 - Pinksteren - 1e Pinksterdag

 

“Nogmaals zei Jezus tot de leerlingen:

‘Vrede zij u.Zoals de Vader Mij gezonden heeft,

zo zend Ik u:

Na deze woorden blies Hij over hen en zei:

Ontvangt heilige Geest.

Als gij iemand zonden vergeeft, zijn ze vergeven,  en als ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’”

 

ZEND HEER, UW GEEST DAN KOMT ER WEER LEVEN,

DAN MAAKT GIJ UW SCHEPPING WEER NIEUW……

Ja, dierbare gelovigen……Pinksterfeest is dit jaar op 31 mei, en het is ook anders dan Pasen…want, wat de bisschoppen van deskundigen hebben doorgekregen, is het Coronavirus nog niet geweken, het laatsten nog niet overwonnen.  We worden vanaf 1 juni slechts met 30 mensen in de kerk binnen gelaten,  dat is een noodwet van de regering, als ik het goed uitleg, voorzichtig omgaan met anderen en naar jezelf, vanwege besmetting ……

En  VOOR IK  met ieder die naar het verhaal OP ZOEK GAAN, HOE WIJ DAN?    HOE KUNNEN WIJ DIT JAAR PINKSTEREN VIEREN?......

Ik hoor allerlei stemmen in discussie…de kerk kan nu wel open, want er zijn steeds minder mensen, die het virus krijgen…..

Maar als het er één zou zijn? En als we met zo weinig mensen de kerk binnen mogen? Waarom, ook als we niet  te dicht bij elkaar zitten? En geen communie kunnen ontvangen? …Er wordt aangegeven….toch nog een veertien dagen daarmee wachten….? Vraagtekens?????……

MAAR er we zijn er dus, die ‘ja’ hebben gezegd…..

Niet veel of geen gezang ….wat verspreiden we aan ‘druppeltjes’ wat door ons enthousiasme uit longen en monden wordt geproduceerd……

Och beste mensen, wat zou ik samen graag met ieder zingen zoals we, enkele keren hebben gedaan….De PREEK onderbrak ik: het was met mijn  65 jaar priesterfeest ….ook  dus een ‘apart’ feest waar de Heilige Geest ons tot dat enthousiaste blijde zang bracht…..

Toen stond ik hier op zo’n dag -tweede Pinksterdag - midden onder u, om  te proberen uit te leggen: hoe je als een mens, toen voelend: ik ben gekozen ooit als  priester..... Dat was een extra feestdag van de Heilige Geest…..

MAAR NU ONS GROEPJE: met dertig, en wat stil, wat droog,  OP ZULK EEN DAG  ben je aan het uitleggen, dat WIJ  GELOVIGE, gewone mensen, het verhaal van de eerste lezing op je af hoorde komen…..of …toch wat klinkend als ver weg van ons?

TOEN OOK een klein groepje de apostelen, en enkele vrouwe met zelfs de Moeder van Jezus….ze zitten achter slot, bang als ze zijn dat ook zij GEPAKT kunnen worden om Jezus…..en ze bidden en luisteren naar elk geluid, ja, en er steekt buiten een storm op, en de deur lijkt los ..en ze kijken elkaar aan: vuur, blij ineens? Enthousiast, blij om elkaar hier…en het zal gevallen zijn Dat GEBED:

KOM O GEEST, O HEER, KOM BIJ ONS……

Ineens in dat verhaal zijn wij hier, we kijken elkaar aan. we zien de apostelen, het zijn maar enkele beelden, en dat van de Moeder vooraan hier naast het altaar

 

Maar…we moeten leren de Geest bij ons binnen te laten komen, en ook bij ONS SAMEN … we kunnen een paar woordjes in ons laten opkomen…zachtjes zeggen we - zingen kan nog niet-  KOM, tegen God? Zeggen we ja KOM tegen de Heilige Geest, 

En het klinkt raar als ik het zeg:maar het komt uit JOUW, MIJN  mond en uit ONS HART 

Ja, ineens kijken we elkaar aan; We horen bij elkaar,  want, al is het zo lang geleden, dat we gedoopt zijn….We zijn bij elkaar, niet omdat we ingeschreven zijn, nee, doopwater in de Naam van de Vader de Zoon en de H.Geest kwam over ons, bij ieder nog als klein kind en met je dierbaren om je heen. 

En we denken ineens: in onze straat …zovelen, die het niet weten…Dat Jezus in hun leven kwam…...Ja, en NET ALS IN HET VERHAAL VAN TOEN IN DE EERSTE LEZING, die apostelen gaan naar buiten en de mensen gaan op hen af: Wat MOETEN WE DOEN OM ZO ANDERS EN BLIJ te worden….En wij zeggen als toen…JE LATEN DOPEN, en hier gaat de Heilige Geest dat DOEN,  en ieder kan en mag het zeggen…of wordt stil…tot dat het vuur in je komt….zoals bij de leerlingen……

Zo zijn we hier…we zien Hem niet, en Jezus niet en God de Vader niet, en toch gegeven in ons denken, in wat we geloven noemen: er is IEMAND in en met IEDEREEN van ons…in Liefde…God, en waardoor bij iedereen mooie dingen zich kunnen ontwikkelen….

 

En dan is of wordt het al warm hier binnen en in ons, als we daarom hardop durven vragen….. Ja de Geest kan binnen, en vanuit ons naar al die anderen die nog thuis zijn…..

In het evangelie horen we wat gebeurde op de eerste Paaszondag, waar de leerlingen  bang waren voor vervolging door andere Joden…..

Alles op slot en dicht, en INEENS staat Jezus daar…. En Hij zegt: VREDE…ze horen zijn stem terug!

En dan BLIES HIJ over hen, zachtjes, hier stiller, dan toen buiten de storm op stak…..ONTVANGT DE HEILIGE GEEST…..

DAT WORD VOORGELEZEN EN HET KAN GAAN GEBEUREN OOK NU MET ONS EN OVERAL ZIJN MENSEN bij elkaar, kijken één kant uit, luisteren en lezen..

Jezus komt binnen de eerste avond na Zijn Verrijzenis, de dag van de kerk 40 dagen later, en het gaat nu nog door, en Jezus staat in hun en ons midden en Hij zegt Vrede....

En we zien Hem ook zo, niet met deze ogen, maar HIJ is er, even wat stiller nog en U bent er Heer, en U bent er ook met de HELPER DE GEEST, die u zou sturen, 

Och Heer, er leeft veel meer in mensen…

We hebben dit jaar voor het eerst geen Pasen gevierd, kerken dicht, scholen, geen sport, veel minder werk…..

En je hoort nu zeggen: dat vele mensen en ook de kinderen erover spraken toen ze hoorden dat er zo veel mensen ziek waren, zo een rare ziekte?  En we hadden tijd voor spelletjes samen aan tafel, of ieder wat stiller in haar of zijn hoek met een boek..Thuis gebleven , zondags..
Iedereen weet het nog wel. 

En nu is het ook geen Pinksteren zoals we gewend zijn, de kerk vol, en soms dat op die dag kinderen werden gevormd, aangeraakt door de bisschop: ja, jij bent ook goed en je bent nodig voor de anderen, en doe het goed!

Het is anders PINKSTEREN en nog nooit hebben we elkaar zo aangekeken, en we voelen hetzelfde LEVEN, ieder is anders, niet iedereen familie van elkaar en toch….

Ja, en de Geest is er, in jou en mij en allemaal, en Hij noemt je NAAM , dat is echt IETS van God…Hij houdt van jou en ziet je graag, en …luister als je christen bent, naar Jezus, warm door de Geest…dan komen je mooie eigenschappen, nog meer in je op: hoe je lief en vriendelijk kunt zijn, en lachen, en lieve dingen doen…dat noemen ze de GAVEN van de HEILIGE Geest van PINKSTEREN

Misschien kun je het meelezen, en voel je het, al kunnen we het niet zingen, het is van jou…

 

Tongen als van vuur.

 

Plotseling kwam het naar beneden,

tongen als van levend vuur,

het zette zich op vele hoofden,

't was zó Goddelijk, zó puur!

 

Ieder hoorde zichzelf spreken,

allen in een andere taal,

met harten vol verwachting,

ja, zij spraken het allemaal!

 

Stomverbaasd luisterden de mensen

naar Gods woorden uit hun mond

en opeens konden ze begrijpen,

omdat men elkaar verstond!

 

Heilige Geest, U kwam als vuur,

als een windvlaag door de bomen,

harten werden aangeraakt,

ja, de Trooster was gekomen!

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb