A-16/02/2020 - 6e zondag door het jaar 

 

“ Geen mens kan het zich  niet voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben!

…..Aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de Geest  van God doorgrondt alles,zelfs de diepste geheimen van God.”

( 1 Kor.2:-11 )

 

 

 

HOMILIE

 

(De Woorden van Jezus, zijn hier bij elkaar gezet, en we hebben geluisterd, mee gelezen, en toch is het dan moeilijk, om het hier voor jezelf even gauw nog eens te zeggen., de belangrijke woorden die Jezus spreekt ….Hij noemt ze WETTEN  …..Hij wil tegen zijn apostelen toen , en ONS NU nog eens op het hart drukken: WAT GODS LIEFDE van ons VRAAGT, : Wat bij een goede mens hoort…..)

En ik heb de woorden gelezen, en nog eens, en gedacht: er zijn ouderen en jongeren, en misschien kinderen, en dan wordt het misschien moeilijk, maar als ik die belangrijke WOORDEN OP DEZE ZONDAG als priester wat kan uitleggen….

En INEENS dacht ik wat Jezus zegt in het evangelie van Johannes. Op de laatste donderdagavond dat Jezus met de twaalf apostelen alleen was…..Ook toen had Jezus lang met hen gesproken over alles wat Hij, die drie jaar dat ze samen optrokken ,NOG EENS ZEI:…."Ik heb de dingen die GODS LIEFDE van ons vraagt…..die heb ik al dikwijls uitgelegd, maar toch ZEG IK JULLIE NU….

Als IK niet meer op de aarde ben. en jullie mijn stem niet meer ZOALS NU ZULLEN HOREN, DAN  zal de Vader in de hemel JULLIE IN MIJN NAAM zijn HEILIGE GEEST sturen, en die  Geest zal ieder van jullie, en ook SAMEN, ALLES helpen te begrijpen, wat IK Jezus jullie verteld heb.

Als we  vandaag bij elkaar zijn IS die HEILIGE GEEST ook NU HIER om ook ons het GOEDE NU IN ONS HART MEE TE GEVEN !

….Ja, dat verhaal van die Geest kwam op het Pinksterfeest, toen alle leerlingen met Maria en andere mannen en vrouwen bij elkaar waren in die zaal, INEENS  KREGEN ZE HET DOOR, HET INZICHT……alles van Jezus zich herinneren., ZE VOELDEN in HUN HART INEENS ALLES wat JEZUS GEZEGD HEEFT EN ZE  voelen : WE MOETEN  naar buiten, naar de mensen en hun vertellen dat Jezus leeft, en Zijn verhaal voor jou, dat Hij je lief heeft, en dat je gedoopt kunt worden en in je lijf voelen vanuit ZIJN liefde!

Ik wil nu proberen , ik ben zeker, dat het voor IEDER voelbaar is….Ik  wil ik de Heilige Geest vragen bij Ons hier te zijn,  dat ik één woord of enkele woorden mag krijgen voor ieder die hier nu is, meisjes en jongens, mannen en vrouwen, jong of oud…

Ik durf dat , en jullie zullen je er bij thuis voelen, …IK HEB DAT VOOR HET EERST MET VELEN NIEUW GEVOELD EN GEKREGEN…,31 jaar geleden, toen ik in het Franse stadje Paray-le-Monial voor het eerst was ….En  ik kan proberen vanuit mijn hart, zoals de goede Geest van God dat ingeeft, woorden zeggen tegen jou, en jou, jij daar, jij oud of jij nog jong….en ieder van ons is gedoopt…de Geest kan zo maar binnen en nog beter bij al degenen die het heilig Vormsel hebben gekregen….en we bidden en ik probeer het en je zegt het in je hart maar mee: Ja, en dat BIDDEN hebben we eigenlijk niet zo aangeleerd, 

Heilige Geest van God, doe met ons zoals destijds op Pinksteren met de leerlingen…..Kom , Heilige Geest van God, we kunnen u niet zien, maar u bent bij ons, u woont in ons hart en Jezus zendt U, naar ieder van ons, JA JUIST ZOALS IEDER waar hij, of zij zit …U weet NU ELK VAN ONS warm te maken, de goede dingen in ons aan te raken, en dat we onze gedachten bij U houden…..WE zullen Jezus WOORDEN uit het EVANGELIE gaan begrijpen, 

Heilige Geest, Help ons  bidden om uw gaven in ons hart….

We willen nog meer de goede mensen worden, zoals Jezus het ons vraagt in Zijn woorden…Dat we mensen zijn die liefde vragen voor iedereen …dat  we voelen dat het kan, andere mensen worden, geen hardheid meer, en ook geen kritiek of oordeel....pesten...Heilige Geest verwarm onze harten nu op op deze zondag

KOM BIJ ONS , WE ZINGEN HET U TOE:

ZEND UW GEEST O HEER KOM BIJ ONS

 

Ja, Geest van God, uw Zoon Jezus heeft ons mensen  ervoor gepleit: eerbied te hebben voor het leven van elke mens…..En Hij wil ons hart raken, dat we Hem willen volgen en mensen respecteren….Wis daarom in ons hart uit Heilige Geest: al die negatieve woorden over anderen; woede, kwaadspreken, pesten, …dat we kunnen vergeven

Stort daarom Uw vuur uit

in het hart van alle mensen.

maar ook in de mond van ieder, 

dat onze handen gespaard blijven voor hardheid…

ZEND UW GEEST  o Heer kom bij ons

 

Vervul ons, Heilige Geest, 

en zend uw Adem Heer over hen die geloven…..

Kom over hen met uw Adem over de vele mensen

die nog niet of niet meer geloven;

geef ons de taal, allen in uw naam aan te spreken ,

Geef ons goede taal over liefde en trouw.

over allen die liefhebben, en ook over allen die 

eenzaam zijn.

 

Stort uw vuur uit over de woorden van mensen naar mensen!

geef zalig vuur over de steden van mensen,

dat ze van vrede vervuld worden,

over de wereld van mensen, die elkaar bestrijden….

En nu bidden we voor degene die nu naast ons zitten

u kent hun liefde, 

geef dat we elkaar mogen kennen en samen delen…

We zien onder jongeren die Uw Naam niet kennen,

en ik denk op dit moment aan degenen Lieve goede Geest die U al hebt laten delen, dat hun bestaan zo anders kan worden

Voor mensen van goede wil.

Heilige Geest, U wacht om te komen opnieuw in uw kerk van nu.

Dat we blijven bidden , en elkaar blijven aanmoedigen daartoe.

 

ZEND UW GEEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb