C-30/10/2016 - 31e zondag door het jaar
 
 
 
“ De Mensenzoon is gekomen om te zoeken,
en om te redden wat verloren was.”
( Lc. 19,9-10 )
 
 
 
WELKOM
 
We moeten het doorbreken bij ons samenkomen, dat we niet goedbedoeld maar even zeggen: van harte welkom allen hier……Bij ons mensen gaan woorden gauw ‘gewoon’ zijn, zelfs woorden als ik feliciteer je, ik condoleer je met het afscheid dat je moet nemen van je dierbare.
En dat geldt ook voor de woorden die aan WELKOM bij elke Mis voorafgaan: De genade van onze Heer Jezus, de liefde van God de Vader en de de genade van de  Heilige Geest……
Dus kijken we elkaar bewust aan, blij om ieder, en vooral ook: ieder die het geheim van Gods leven in zich mee draagt.
Zo gaan we danken, en luisteren en veel vragen, want wij mensen hebben veel  noden, om ziekte, om het gemis van een dierbare, en van alles wat er in ons leeft……zelfs: God geef me meer geloof!
Vragen we eerst maar om vergeving aan God en aan elkaar.
 
HOMILIE
 
Het bekende verhaal van de kleine man, die Jezus wilde zien…..Het is een kort verhaal, we weten hoe het afloopt…..dat Jezus naar een man gaat, die aan geen kanten deugt…..
We moeten het ons proberen voor te stellen….Jezus komt de stad Jericho binnen, en ook de mensen  daar hebben al wat van Hem gehoord….een soort profeet, iemand van God en de meesten willen achter Hem aan, want Hij geneest…..en kwalen waren er toen nog meer als nu , waar geen dokter iets aan kon doen: blinden, lammen,  en niet te vergeten de melaatse mensen die vanwege hun ziek zijn niet eens meer thuis mochten wonen….en maar wat rondzwerven.
In de menigte is dan de kleine man Zacheüs, een tollenaar, die de belasting voor de gehate Romeinen op moet halen, en zoals collega’s van hem, liet hij meer betalen en dat stak hij in eigen zak.
Hij is alleen vooral nieuwsgierig, en helemaal niet op zoek naar geloof of iets anders ‘hogers”….. Hij is maar klein, en hij weet dat de mensen hem eigenlijk niet moeten zien , ….. en daarom loop hij naar een wilde vijgenboom langs de weg,,,,want dan heeft hij uitzicht en de mensen zien hem niet tussen de takken en de bladeren.
En dan gebeurt wat niemand verwacht….Jezus ziet het mannetje,  en Hij noemt hem bij zijn naam: Zacheüs , kom eens voor de dag, en vlug ook, want vandaag moet ik in jouw huis de gast zijn…..
Eerste reactie van de massa is natuurlijk: wat moet die Jezus bij die man, de zondaar, de oplichter….We kunnen ons dat commentaar wel voorstellen.
Maar Zacheüs is geraakt, ineens kan hij zich bekeren en wil alles terug geven wat hij teveel gevraagd heeft aan mensen en zijn kapitaal gaat naar de armen.
En dit WOORD VAN GOD SPREEKT HIJ ook tegen ons NU !
We houden ons meestal wat ver van die Jezus, zo hier met anderen dat gaat wel, en we bidden wel….maar op afstand blijven we, want dat HOGE van Jezus lijkt ons te ver…..En wat er bij komt we hebben zoveel mensen om ons heen, die niet meer in hem geloven…..en wij durven niet praten met de mensen over ons geloof, dat we verliefd zijn op ja, de Zoon van God , Jezus….
En die mensen zijn ver van God en gebod….
En toch hoeven mensen niet van alles te doen voor Hem, niet eerst veel bidden, want Hij Zoekt ons, Hij is op weg naar ieder van ons. Maakt je hart open en laat het tot je doordringen, twee dingen:
Och, Jezus we zeggen niet veel, en we denken dat het ‘hoog” moet zijn, maar u wilt met ons praten , zoals we zijn , zoals mensen die van elkaar houden met elkaar praten. Och Heer, geef het ons…en kom bij ons binnen zoals bij de heidense Zacheüs.
En het verhaal zegt ook nog iets tot ons voor al die anderen, ongelovigen… Jezus wil dat wij tegen de anderen zeggen…..Geloven gaat niet om allerlei dingen die je nog niet weet, het gaat om JOU…..Ja, God zoekt je en vraagt je: " Hier ben ik voor jou zoals je bent…mag ik binnen komen…gewoon, en je hoeft nog zelfs niet die aparte dingen al te kunnen die Zacheüs, ineens van de goede Geest kreeg…..Begin maar met mijn naam, zoals ik jouw naam altijd in Me zeg…..Amen
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb