B-05/04/2015 - Eerste Zondag vanPasen

 

 

“ Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,

en te getuigen, 

dat Jezus de door God aangestelde rechter is

over de levenden en de doden.”

 

Ja, goed dat we elkaar mogen begroeten op de eerste dag van Pasen, Pasen 2015…Ik zeg er het jaar- tal bij en de datum: 5 april, want dit Pasen is voor ieder van ons ANDERS, NIEUW…..

Ja, toch hetzelfde verhaal, en wij de zelfde mensen, maar zoals alle cellen van een lichaam steeds worden verbonden en vernieuwd, zo groeien we als mensen tegenover elkaar, en ook tegenover de goede God.

Pasen vertelt in de natuur al van nieuw, jong leven, een  nieuwe start, en ons zingen en bidden en luisteren hier ook!

Het wordt dus mooi, van harte gewenst vooral omdat je er bent, en SAMEN om de levende HEER JEZUS .

 

HOMILIE

In ons parochieblad staat een voor mij waardevol artikel in zoals hij zijn artikel noemt: Oproep tot het nieuwe leven….. over Pasen en de Paasverhalen. De man heeft de moeite gedaan, om het nog eens allemaal goed na te lezen…… En daar reikt de lieve Heer ons aan: Oproep tot het Nieuwe leven.

In het verhaal dat we op deze eerste Paasdag hebben gelezen, moet dat nieuwe nog gaan beginnen, maar het Graf wordt door Magdalena open en leeg aan getroffen …. 

Ze had Jezus zeker wel horen zeggen, dat Hij weer zou LEVEN, maar als je naar een graf gaat om na de feestdag op Sabbat een dode lichaam nog wat gaan verzorgen….. Dood is dood, hoe verdrietig het ook is…..

Maar het verhaal brengt toch al nieuws, want als Simon en Johannes zijn binnen gegaan, noemen ze wat ze zien: netjes opgerolde doeken, en de doek voor Jezus’ hoofd apart…..

We gaan bij de vieringen nu ook andere dingen horen……Het gaat niet erover: je moet geloven, ook al zie je niet. Nee Jezus laat zich zien, en dat niet alleen, en Hij zegt: kom maar en voel maar en steek je handen in die wonden van mijn lijf die ik tot in mijn hartstreek heb opgelopen.

Voel maar, kijk,….en dat is de boodschap voor ons. Niet de woorden die straks van de paus verwacht worden: dank voor de mooie Nederlandse bloemen, maar ….ik geef je door: er is IEMAND voor je, die leeft, midden in de wereld van NU !

Ja, leven….. En de lieve Heer komt ons tegemoet, ons mensen die NU HIER op DEZE PAASDAG bij elkaar zijn. Het kan zo zijn, dat de gewone dagen van ons drukke bestaan ons niet veel doen denken aan Hemel, aan eeuwig leven. Misschien als iemand die je lief is gestorven is….Want dan komt de vraag: wat nu ? en: als hij of zij dat zo gedaan heeft, is het dan afgelopen, is alles maar herinnering.

Zeker, in deze tijd, dat we omringd zijn met mensen die zijn gaan twijfelen aan ons geloof….

Je kunt zeggen, als je nog eens de eerste regels van het evangelie van vanmorgen in de hand neemt…we zijn op weg naar het graf, …. en daar lopen we vast op de plek waar de lieve onzichtbaar ligt.

Bij ons biedt de Heer zich ook nu aan, het graf is open…. de verhalen beginnen met deze ervaring en al die andere in de evangelies, en in de brieven van Paulus….Jezus, de Heer, opgestaan….de mens  is gemaakt door Hem en om Hem voor een nieuw leven…. 

Bij dit verhaal past eigenlijk niet, dat we het woord twijfelend in de mond zouden nemen. ….Hoe kan het dan ? Hoe zal het met ons gaan, als we denken over onze lijven en leden die zo niet blijven bestaan?

Wat we in het verleden te weinig hebben gedaan, is de Naam noemen van Hem die zich bekend maakt als de levende Heer….Er is een IEMAND, die je aanspreekt….Het is en  het kan gaan zoals u, jullie hier zitten, levend in een relatie of met liefde en vriendschap….. Liefde en relatie kan denk ik gauw uitdrogen als we niets meer tegen elkaar zeggen….of als we alleen maar zakelijke dingen , en het weer kunnen bespreken zoals bij de kapper…..

Hem aanspreken, en zelfs op bepaalde momenten te kunnen voelen, dat Hij er is…..en ook dat ervaren , dat Hij er is, met elkaar doorgeven, NU , vandaag, als we bidden en dadelijk zingen wat we geloven, maar ook gewone dagen, op een gewoon moment.

Kom, Heer in ons Leven!

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb