Kerstmis

A- Kerstmis - 24/12/2106 
 
 
“ Hoor daar is mijn lief!
Kijk, daar komt hij aan:
springend over de bergen,
over de heuvels komt hij aangesneld.”
( Hooglied 2:8 )
 
 
WELKOM…..
 
 
Ja, op deze dag vooral, wil je IEDEREEN dat woord toeroepen: Het is goed dat je er bent….we vieren niet alleen samen wat we bij dit feest kunnen “uitbeelden”, maar we moeten,  kijkend naar de stal en vooral naar het CENTRUM: het KIND , ook elkaar nog eens bekijken.
Degenen onder ons die samen hier zijn met geliefden, met wie je je familie vorm of zelfs een gezin…….
Maar dit gaat over grenzen, ook als je naast iemand zit, of mensen om je heen ziet die je niet kent…..een kind kijkt je aan, ….maar dit kind dat Jezus heet lijkt als baby je nog niet te kunnen onderscheiden met de pas geboren ogen…en het gaat hem , zoals wij dat doen bij een kraamvisite, de baby , niet alleen mogen vasthouden, maar de kleine voelt jouw warmte van jouw hart!
 
Sint Franciscus  heeft in zijn tijd bij mensen die kwamen op Kerstmis, alles uit de stal gehaald om het mysterie tastbaar te maken. En dan NOG: NIET ALLEEN kijken, maar aan gesproken worden, met je Naam.
In de Bijbel in het oude Testament al, maakt God zich aan mensen bekend….en telkens roept Hij de mens bij zijn Naam….en altijd , dat vind ik opmerkelijk, twee keer…..Bijvoorbeeld de jongen in de tempel …. hij lijkt te dromen, of denkt dan: de baas ELI de priester roept…..Nee, leert hij van die oude man: als je het wel hoort : je naam te noemen….Samuel, zeg dan: hier ben ik.!
 
Het is  misschien de eerste keer in mijn lange jaren dat ik Kerstmis vieren mag, met velen, en we zingen,. we luisteren, 
maar NU valt het me op, dat ik voor hemzelf kijkend naar de stal…..ineens denk en zeggen moet….. Hij roept ons, ja, maar Hij roept jou. met je naam.
dat zijn we niet gewend….We maken van een feest, zittend met velen  hier,wat we kunnen…..maar God wil ieder aanraken, 
Dat je  je de moeite waard zult vinden….ja, ik weet het: we hebben van alles wat tekort en zijn of erger soms wat we mensen aan kunnen doen door zo maar wat te zeggen…..en toch.
Als dit kind groot is, kijkt Hij altijd als hij praat tegen mensen de kring rond….ieder krijgt zijn warmte en liefde.
DE Boodschap is wereld -wijd, het gaat vandaag op over vrede, over welvaart, over geluk van mensen, die men elkaar toewenst……
En ook vorsten of presidenten, die zeggen geen geloof te hebben, willen toch juist VANDAAG spreken, de geboorte van Jezus, de komst heel nabij aan ons God Zelf die mens wordt, en die in de geschiedenisboeken  vermeld wordt.
 
Beste Mensen, laten we ons aanraken, zingen we mee, bidden we, kom al kun je niet elk woord mee krijgen……Eigenlijk hoef je niets te zeggen…laat ja aanraken, of alleen maar kijken naar Hem….en Hij is bij je binnen en Hij gaat met je mee, ook als er mensen hier natuurlijk zijn met pijn en problemen…..Ook jij krijgt een passend woord.
We hebben het gehoord in het verhaal: de Herders  krijgen het eerst een uitnodiging en dat waren de mensen van TOEN, die van geloof niets wisten, die buiten schuilden, die bij de mensen niet mee telden.
Veel mensen die NU kerstmis tegen komen, en toch samen een mooie diner aanrichten, ook als ze zeggen: niet meer te geloven …… Dat hebben ze vast te pakken en als zie naar elkaar kijken  en ontdekken, dat ze van elkaar houden…..Jezus raakt ieder.
Wij die geloven kennen allemaal mensen die Jezus niet kennen, die alles mee draagt van ons mensen……vragen we voor ieder die er niet is, dat zij Hem leren kennen mogen.
Het zijn arme woorden van mij, maar toch ik sta hier en Hij geeft me taal, en Hij legde zijn liefde in mijn hart om dit met ieder hier te delen!