B-15/11/2015 - 33e zondag door het jaar
 
 
“ Maar na de verschrikkingen in die dagen, 
zal de zon verduisteren en de maan zal geen 
licht meer geven;
de sterren zullen van de hemel vallen en 
de hemelse heerscharen zullen in verwarring 
geraken.
Dan zullen ze de Mensenzoon zien komen….”
( Mc, 13;24-26 )
 
 
WELKOM
 
We leven in de herfst…..ook in dat deel van het jaar zullen er mooie dingen zijn, zoals de prachtige tonen in de natuur….. Maar we treffen elkaar hier onder de wens : WELKOM, in merkwaardige gebeurtenissen onder de mensen  in vele landen en streken ….. DE hele dag komt er donker nieuws.We mogen ons hier nog veilig voelen, en we zetten ons vandaag hier neer om toch, tussen alles wat donker lijkt samen te lokken als dreigende buien, HET positieve naar boven te halen,,, en dat positieve is niet een HET, maar de MENSENZOON…..en Jezus spreekt ons persoonlijk aan, ja, ons mensen van dezer tijd 2015!
Bereiden we ons voor op Zijn Woord door ons te zuiveren van wat kwaad in ons kan zijn, of onvolmaakt jegens God en elkaar.
 
HOMILIE
 
Laat ik eerst maar een paar woorden van Jezus naar voren halen: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
In deze tijd van het jaar, wordt het zogeheten kerkelijk jaar binnenkort afgesloten om weer op te gaan in de Adventsweken naar Kerstmis toe.
Er is toekomst….er is een Mensenzoon, er is Jezus….
Het zit ons niet lekker om aan einde te denken….het eind van ons leven hier is misschien wel waar we maar niet aan denken, omdat zoveel ons hier thuis dierbaar is…Begrijpelijk…Liever denken we ook niet aan Natuurrampen, waar je overal van hoort, het hele jaar door…en niet te vergeten oorlog, wel ver van ons bed, dachten we….maar talloze vluchtelingen overstromen ons Europa , en ook ons land……En die mensen, voor hen lijkt alles voorbij….en ze komen het hier zoeken, veiligheid, vrijheid, door kunnen leven met hun dierbaren.
We praten er wel over, maar liever niet te lang of bij het nieuws gaan we toch maar snel naar een andere zender….
Want we kennen de eindigheid van het bestaan en van elk leven: alles gaat voorbij. 
Daarom is het goed er samen toch even bij stil te staan……en HEM aanvaarden, als DEGENE die over allen en ieder waakt en bezorgd is en blijft!
We zijn hier bij elkaar als GELOVIGEN, die leren durven toch positief ervaren!
En wat gaat er in ons om? 
Is ons leven vol respect? 
En hebben wijzelf respect voor onze aarde en ons milieu? Zien we om ons heen, dat mensen er maar op los bouwen….., vernietigen wij  mensen, om plaats te maken voor wat wij willen? Is onze maatschappij een aards paradijs vol heerlijk leven of een sleur put vol miserie? En waar verblijven, ons gezin, onze buurt, ons werk, onze Kerk? Proberen wij op zijn minst alles zo goed en zo zuiver mogelijk op te bouwen, of leven wij er maar op los?
 
Ik denk, zo te voelen zoals we hier bij elkaar zijn, dat we veel geleerd hebben om met de aarde voorzichtiger om te gaan, en dat ik niet denk dat wij er maar op los leven….maat het is wel om ons heen.
 
Wat we nodig hebben te midden van alles….om te beginnen dat we ons geloof meer tot ons laten door dringen….
Klinkt misschien wat raar, het zo te zeggen….bij de meeste is het zo, dat we geloven, maar omdat we God en Jezus niet zien is de relatie voor de meesten…wat ver… Heel veel goede gelovigen, bidden wel, dat wil zeggen….gebruiken de mee gegeven woorden van het Onze Vader en misschien  gebeden die we in een een boek tegen komen, en wat we hier in de liturgie samen vragen en danken…..Dat is allemaal uitstekend, maar de meeste gelovigen staan nog al DROOG.
Als je in iemand gelooft, die je ziet, kun je praten, alles zeggen, vragen ….mooie momenten hebben.
God is er en wil niets anders dan NAAST ons zijn,. BIJ ons zijn, dat we zijn Liefde ervaren, ook al zien we Hem niet zoals hier elkaar.
Ik denk, dat we dit in deze tijd nodig hebben….Roepen om God, laat iets van U zien, , iets voelen, iets bij elkaar meer ontdekken, en  aan elkaar kunnen geven en beleven….en niet te vergeten al die mensen die Hen niet kennen…..
 
We hebben een dubbel taak in ons leven van NU…….We mogen niet alleen vragen, dat HET geloof in ons mag groeien tot een levend geloof, een weten dat er IEMAND naast en IN ons is……Jezus, die aan het eind van de tijden zal KOMEN.
Maar we hebben ook Hem uit te dragen naar anderen toe, te midden van allerlei angstige gesprekken en mensen die lijden om wat gebeuren gaat met henzelf, bijvoorbeeld al er ziekte komt.
We worden geroepen tot mensen van HOOP tussen velen om ons heen.
Roep Hem bij zijn Naam, zoek een lied, dat je aanspreekt, verschillende componisten zingen van Jezus, de Heer, de Enige die Alles redt en thuis brengt!