B-12/07/2015- 15e zondag door het jaar
 
 
“ Jezus riep de twaalf bij zich en begon hen
twee aan twee uit te zenden…..”
( Mc.6:7 )
 
 
 
 
 
 
INLEIDING
 
Ja, goed dat we met velen er weer zijn….en ik hoop dat ieder voelt dat zij of hij er helemaal bij hoort. En dat hebben we vandaag bijzonder nodig, zullen we samen ontdekken. Op het boekje staat aan de buitenkant:  Getuig van uw Geloof !
Dat is nog al wat en we zullen er aan moeten wennen, om juist nu vandaag het verhaal uit het  evangelie, en ook de ervaring van de profeet Amos, op ons toe te passen….Willen we bidden nu al aan het begin van ons samenkomen, dat de Heilige Geest ons daarbij mag helpen.
En maken we ook in onszelf ruimte om wat kwaad , onvolmaakt nog in ons is, uit te zeggen naar de lieve Heer en naar elkaar!
 
 
HOMILIE
 
Beste mensen, als we vandaag op ons boekje zien staan met Uitroeptekens: …..Getuig van uw geloof….of anders gezegd: jullie moeten uitdragen, brengen wat je gelooft, naar de anderen toe….
Ik weet heel goed, dat het wat vreemd op velen van ons af kan komen. ….Over geloof praten, ons geloof bij aan andere mensen doorgeven,…… dat is toch werk voor missionarissen, priesters en broeders en zusters en pastorale werkers en werksters? En moeten we de deuren langs, zoals je dat kent van de ijverige getuigen van Jehova, die als ze kunnen ook nog een voet tussen de deur zetten….je moet luisteren……
En ik zou zeggen….in GEEN GEVAL niemand onder druk zetten…en toch, komen we er nu achter, dat zoveel mensen geen boodschap meer aan het geloof zeggen te hebben….Bij en naast ons blijft Jezus staan, die Zich geofferd heeft voor ons, en aan het kruis zich liet slaan en is opgestaan om ons over dit lijden heen, ons gelukkig te maken….
 
En nu vandaag Gods Woord ons wordt gegeven voor ons NU, dan horen we dat Jezus  zo maar de eerste twaalf……uitkiest om twee aan twee naar de mensen te gaan ……om gewoon te vertellen dat Hij er is…..maar dat staat er eigenlijk niet eerst.
Jezus zegt: je krijgt macht over de onreine geesten, mensen die zouden wij zeggen vooral psychische problemen hebben, en aan het eind staat er hun succes er ook bij: ze dreven duivels uit, ze zalfden zieken en genazen hen…
 
Er wordt gezegd op ons boekje: Getuigt van uw geloof…Ja, maar toch is dat ons pakje niet aan….Maar in de eerste lezing was er de profeet Amos, die van God ook moest gaan getuigen: luistert naar God…maar hij was maar een gewone man, een boer, vijgenkweker…en toch wordt hij sterk ….En die Amos, krijgt dezelfde reactie als wij in onze maatschappij te horen krijgen:  Je mag niet profeteren, en het heiligdom is van de koning en het gebouw is van het rijk…..Ja, geloven moet je dan maar, als je het per se wilt, achter je voordeur doen…..
 
Nogmaals, klopt de heer bij ons aan….Kun je niet meer ? en dan neem ik maar twee dingen:
Als we horen van zieken, dan kunnen we toch bidden , en tegen de mensen zeggen; we gaan toch vragen om genezing, en als God ons dat niet geeft , in ieder geval dat de mensen het lijden kunnen dragen, want daar weten ze in de moderne tijd geen weg mee….
Wat we ook kunnen doen, vooral te beginnen met de kleine dingen zoals ik weet dat grootouders al doen….pak de kinderbijbel en vertel ze de verhalen……
En verder in onze gesprekken over kerk, ….als je ergens niet mee eens bent, of geen antwoord hebt
0p wat men vraagt….. Wordt niet boos, of  ga zeker niet ermee lachen.
Ook in onze tijd zal de Heer ons  tekens geven van genezing, bemoediging, opleving…. nieuw….Ja, de schat hebben we al in ons hart vanaf ons doopsel …..weinig gebruikt en te weinig vroeger gevraagd door de priesters om ook van jouw geluk te durven en te mogen praten….
God begint opnieuw…het evangelie begint vandaag…Jezus riep zijn mensen bij Zich…en zond hen twee
aan twee uit…..Toch !