Vijfde zondag van Pasen

C-24/04/2016 - 5e zondag van Pasen
 
 
“ Nu is de Mensenzoon verheerlijkt 
en God ie verheerlijkt in Hem …. “
( Joh.13:31 )
 
 
INLEIDING
 
 De dagen gaan snel, we zeggen het dikwijls tegen elkaar, en als je ouder wordt lijkt dat nog erger…. we gaan al aan de vijfde week van pasen beginnen. Het gaat over opstanding van Jezus uit de dood, het gaat over onze hemel, ons uitzicht voor na wat EENS zal komen na de dood, die er zo dood uitziet, zonder nog iets te bewegen …..
Omdat elke dag de moeite waard is kunnen we elkaar blij aan kijken en welkom heten om al wie er is. Tegelijk nog eens vermelden, dat velen, niet zoals vroeger, ons hier kunnen horen en bezig zien….Maar we denken aan  ieder van dit huis, die boven moet blijven nog eens extra bewust!
In het Evangelie wordt ons heel kort nog wee gezegd op deze 5e Paaszondag: De Mensenzoon Jezus is verheerlijkt ! 
Ja, het tot ons laten doordringen, en dat is meer dan ooit nodig, omdat rondom ons velen zeggen niet meer te geloven en dal het leven niet méér is dan de dagen en jaren hier.
Om Heilige Geest en vernieuw het in ons….daarom vragen we eerst om vergeving voor wat in ons tekort was en is.
 
HOMILIE
 
Ik zou vandaag eens extra naar de eerste lezing - God spreekt ons daarmee aan - met u samen kijken….Het gaat over bezigheid, en activiteiten…van Paulus en Barnabas…drie parochies bezoeken ze: Lystra, Ikonium en Antiochië….De twee gaan er heen zoals WIJ nu samen zijn om te bidden en luisteren naar Gods Woord….en de priesters Paulus en Barnabas zeggen: jullie doen het best goed, ga zo door, blijf samen komen, want dan alleen kun je het geloof bewaren….want de goede God, de lieve Jezus over wie we praten kunnen we zo niet zien met deze ogen….. en net als in ónze parochies vanNU worden de twee priesters Paulus en Barnabas daar weggehaald om op andere plaatsen het geloof te verkondigen ! Na het voorlezen ervan werd er gebeden voor  “oudsten” zo werden toen de pastoors zo zeggen wij, die verantwoordelijk werden voor de parochies.
Beste mensen we leven nog steeds in de Paastijd, en dat doen  we tot Pinksteren toe ….Het is een tijd, dat ons verkondigd wordt, dat Jezus LEEFT!
Hij is opgestaan uit de doden en Hij werkt met ons op, en als onze tocht hoer gedaan is, zal Hij iedereen opwachten, al denken we dat de eerste paus Petrus als portier optreedt.
Ja, en daar draait alles om van ons GELOOF….Net zei ik nog: dat moet VERKONDIGD worden, en dat is ook zo, en we herhalen het altijd bijvoorbeeld in de geloofsbelijdenis.
MAAR, dat weten we allemaal,    heel veel mensen zijn het geloof in Jezus kwijt…Vanaf de jaren zestig, toen en het is een proces dat al jaren aan de gang is, werd er op de meeste scholen in ons land het belangrijkste van onze  godsdienst biet meer verteld….de mensen vanaf die tijd hebben de Bijbel en de mooie verhalen niet meer te horen gekregen om een voorbeeld te noemen. Maar de verantwoordelijken in de kerk zijn doorgegaan en doe dat nu nog trouw, pauze en bisschoppen en veel priesters, met het verhaal dat we van Paulus en Barnabas hebben gehoord…..
We zeggen  dus: het moet verkondigd worden….en dat betekent niet alleen, dat een priester  of diaken herhaalt nog eens, dat JEZUS LEEFT…… En kennelijk is dat niet GENOEG……We moeten de mensen zeggen: het is een NAAM van IEMAND, die in jou leeft, die van je houdt, tegen wie je praten kunt, zoals mensen met elkaar praten…..ook al noemen we dat bidden….
In het korte evangelie zegt Jezus ook tegen ons nu……en Hij gebruikt een lief woord Kindertjes….Hij bedoelt dat Hij dichtbij is ….. Jezus zegt …toen tegen de leerlingen: ik ben hier nu maar kort te zien, en dan ga ik naar de vader, en jullie weten dat ik er ben, en wat je proberen moet zo goed als je kunt….niet alleen praten over Hem, maar liefde doen, en dat kunnen ook heel kleine dingen zijn, attenties, en als ze je vragen waarom doe je dat voor mij zo….dan zeggen we : Hij helpt mij om dat te doen…Jezus….
KOM HEILIGE GEEST, wij mensen van 2016 bidden nu al om uw Geest, uw ingevingen, uw warmte in ons te geven, ….dat de kerk, dat wij nieuw worden, nieuw in de liefde in het sterk zijn met elkaar biddend alles met Jezus……vragen om alles , ook om genezingen, om wat er in je opkomt!
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb