C-02/10/2016 - 27e zondag door het jaar
 
 
“ Geef ons meer geloof….
DE Heer antwoordde: Als je een geloof
had als een mosterdzaadje zou je tegen 
de moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou gehoorzamen.”
 
OPENING
 
 
Ja, we zijn er weer bij elkaar….van harte welkom….Willen we bijzonder denken aan de mensen die er niet kunnen komen, en ook degenen die het geloof in deze zijn kwijtgeraakt om welke reden dan ook….We zijn mensen van geloof en barmhartigheid, en we bidden de lieve Heer, om hen ook bij ons te brengen, en dan kunnen we elkaar versterken in het geloof.
Nooit oordelen en het goede moment afwachten dat we tegen deze of gene kunnen zeggen: je bent welkom, kom ook nog eens mee doen.
Jezus spreekt ons aan op ons geloof, een gave, maar je moet er wat voor doen, en we lezen bij de profeet Habakuk woorden die ons ook als gelovigen zullen aanspreken, als we zeggen, dat God ons niet lijkt te horen.
 
HOMILIE
 
Ja, beste mensen, die profeet Habakuk, je hoort zijn  naam niet veel, en als je het oude Testament open slaat, heeft hij van de 1700 pagina’s er maar een paar bladzijden van geschreven, meer dan 2000 jaar geleden…..En die man schrijft op wat wij nu ook nog in ons voelen opkomen, of we zeggen het tegen elkaar…Ik kan bidden wat ik wil, maar Hij luistert niet…  en waar we samen voor bidden: dat die oorlogen voorbij gaan, die mishandeling van mensen door mensen, en vluchtelingen miljoen kinderen zonder eten…Hoort u ons? En als we vragen om genezing voor een ander of onszelf…..waarom krijgen we het niet. Habakuk…Geweld , verdrukking, mensen die niet accorderen met elkaar. Hoe lang moet ik nog roepen ?
Hoe lang bidden we al voor de vreselijke moordenaars  die overal willen toeslaan. Wat bezielt die mensen.
Ja, zoals Habakuk de profeet van toen, zijn wij met onze zelfde vragen…..in 2016
 
Ja iedereen voelt dat, en dan krijgen we in het evangelie het verhaal, dat de apostelen aan Jezus vragen: Geef ons meer geloof……En Jezus geeft antwoord: ja als je echt gelooft, al heb je een geloof zo klein als het mosterdzaadje, het kleinste  plantenzaadje, dat  leerlingen goed kenden, dan zou je alles aan kunnen, verkondigt en het zou gebeuren….Zeg tegen de moerbeiboom, plant je in de zee, dan zal het gebeuren.
Dan moet er een lichtje zijn gaan branden, want de leerlingen hadden, die Jezus,
-rustig sprekend-  mensen met een gebaar of woord zien genezen!
Ja, en wij blijven ons klein vinden, want we willen eigenlijk God zien, en horen een grote heilige als Teresa van Avila, met een bijzondere toewijding aan God, nog al eens uitroepen: Ik wil God zien.
Ja, ieder van ons voelt dat ook, en we stranden vaak op het feit, dat je bidt om genezing van een mens, die ziek wordt, en die niet gemist kan worden.
Ik heb meegemaakt dat de een genas, en anderen ondanks dat vele gebeden, toch vroeg dood gingen. Ik heb vraag gebeden: waarom is die wel genezen en de andere niet?
En dan zegt  Jezus je moet me geloven….Ja, God voelt anders, en Hij werkt wel anders.
Wat me troost is de gedachte, dat al die mensen die door Jezus genezen waren, later toch ook allemaal gestorven zijn, zoals bijvoorbeeld Lazarus, door Jezus uit de doden terug geroepen….
En ik kom tot de conclusie…. we geloven, ….we zeggen te vaak twijfelend, klein als we zijn als mensen….maar Jezus is gekomen, om allen gelukkig te maken, maar niet voor nu, maar  als alles mooi en moeilijk van ons leven voorbij is, dan komt er de Hemel…..een land waar God het Licht is, waar geen stroom meer is….
En mensen van nu lachen, maken grappen tot op het toneel, de hemel, ben je gek, en als we hier de pijp uitgaan is er niks meer…..
En toch geloven….we kunnen het niet vatten, maar de band met Jezus en God de Vader, leeft in ons, en daarom fijn dat we hier samen mogen zijn, om elkaar te sterken. 
Toon Hermans , een gelovige man schreef dit op:
 
Zoals de dag
uit de nacht
treedt het leven uit de dood
er is liefde die niet sterft.
 
.Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij…
Amen