C-03/04/2016 - 2e zondag van Pasen - Goddelijke Barmhartigheid
 
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer
                                                                                              ongelovig maar gelovig.”
                                                                                               ( Joh.20:27 )
Welkom
 
Ja, het is nog steeds Pasen….Het feest van de levende Heer….ook al kunnen we Hem niet zien zoals de eerste volgelingen van Jezus. Daarom zin we hier SAMEN, en zeggen we tegen ieder eerst: weest van harte welkom…het is goed dat u en jij er ook bent!…Want in ons dragen we dat geloof mee, misschien voor ons gevoel als een klein plantje, zonder veel woorden…..Veel mensen zijn het in onze tijden kwijt geraakt…..We komen ook samen om al die mensen te gedenken en de Heer vandaag te bidden, dat ook zij die Jezus mogen ontdekken, want met nog meer mensen kunnen we de goede God bidden om de mensheid te hulp te komen bij onze vele problemen.
Deze zondag heet sinds  paus Johannes Paulus: de zondag van de BARMHARTIGHEID…… Dat  woord vat samen wat de goede God tegen ons mensen van NU wil zeggen: Ik houd van jullie, ik geef om jullie, ….de deur staat open…In God  geloven is niet moeilijk, Hij komt naar ons toe.
Daarom beginnen we met ons te openen voor Hem en elkaar, met eerst wat door te laten strepen wat nog ruikt naar het kwade in onze woorden en daden.
 
HOMILIE
 
Lucas vertelt over Pasen in de eerste lezing en in het evangelie….We horen woorden van Johannes wat hij schreef op zijn oude dag op het eiland Patmos.
Maar HET VERHAAL is wat God ons als nieuw mee geeft ook voor ons van deze tijd…Verhaal wat gebeurde op de avond van de eerste PAASDAG……
Ja, meestal onthouden we het verhaal over de ongelovige Tomas…..Hij staat eigenlijk een beetje voor schut, ….. de andere leerlingen hebben makkelijk denken over de man, want die hadden  Jezus al gezien, en toen waren ze overtuigd dat Hij leefde….Tomas was toen even weg, en hij vond de woorden over Jezus die dood was en weer leeft, wel wat sterk…en wij zouden zeggen: eerst zien en dan geloven.
Om ons heen, hoor je in onze dagen voortdurend ook zelfs mensen die toch bij de gelovigen willen horen: ja  maar , dat verhaal is symbolisch, het kan zo niet gebeurd zijn…
En de VRAAG, die we nu stiekem in onszelf moeten beantwoorden: GELOOF IK in die Jezus? Dat God zo met ons mensen een wil zijn, dichtbij, en goed, en vergevend, en liefde ons geven?
Ik denk wel eens, dat we wel praten over de ongelovige Tomas, maar zijn we zelf ook niet zo?
We zeggen toch dikwijls, …als het over de hemel gaat, eeuwig leven….ik geloof, maar daar is nog nooit iemand van terug gekomen.
EN GOD GEEFT ONS het gebeuren met Tomas aan ons.
Het valt me op, dat als het geloof nu zo aan de mensen verkondigd wordt, dan wordt JUIST de NADRUK gelegd op JEZUS, die aanraakt  en aangeraakt wil worden….
Tegen Tomas; kom maar hier, en raak met je vinger de littekens aan….en kom met je hand en dan kun je zien en voelen die wond van mijn zij, waar ik in gestoken ben door een soldaat toen ik al dood was…..
JA, dat is de boodschap van God…..Kom maar, voel maar……We maken het niet zo mee NU als TOMAS toen…..maar het is dichterbij…..We moeten nog meer met elkaar delen, dat we de Naam van Jezus aan roepen,, uitspreken, en DAT is HEM AANRAKEN< want dan bid je al tot Hem … En als je bij iemand komt die pijn heeft, ..dan .raak je Hem ook aan, en zeker als we Jezus aanroepen bij een zieke….En dat voelen we zelf ook van iemand.
Laatst kreeg ik een man op bezoek, die ik al jaren ken…hij is niet van onze kerk, maar Hij gelooft toch sterk in God, in Jezus die bij ons gekomen is. We raakten van alles te bepraten ook over de kinderen en over zijn vrouw, die na een lang ziekbed gestorven is…..En opeens zei hij….Heb je op je oude dag ook iets dat je in je lijf iets mankeert?
Ik zei , nou mijn spijsvertering… zou beter kunnen. 
Hij stond op om weg te gaan, en zei: ik raak je aan en bid Jezus dat Hij je helpt…..En warempel, het werd beter.
Denk vaak aan dit verhaal, aan Jezus, aan God die ons wil aanraken, en dat we andere zo ook met goedheid en liefde aanraken en goed doen, al is het maar een goed woord! Amen