A-29/10/2017- 30e zondag door het jaar
 
 
“ Gij zult de Heer uw God beminnen
met heel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand…..Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”
( Mt.22:37-40 )
 
 
 
WELKOM
 
 
Van harte welkom in deze viering, ieder die gekomen is, om samen het Geloof in de levende God te beleven….. De woorden klinken misschien wat moeilijk, want God in wie we  willen geloven, die we willen dienen, we zien Hem niet, we horen wel zijn Woorden straks voorlezen, ……we zien op naar de Heilige Hostie, als het heiligste, het meest nabije dat we samen als gelovende eigenlijk hebben.
Jezus komt ons tegemoet met de twee voornaamste geboden…Gij zult de Heer uw God beminnen….en uw naaste als uzelf.
Ik zei al: misschien toch nog moeilijke woorden, of ook woorden die we kennen en willen beleven……
Ik denk dat we vandaag geroepen worden samen hier het geheim van God te vieren, en ook een geheim waar we steeds in kunnen groeien en beleven….Vooral ook omdat het onze taak is om anderen te verkondigen, God is ons, jou nabij.
Daarom bidden we U Heer, dat we bij het begin van deze viering onze zonden betreuren, en ons te weinig hebben laten doordringen van uw  geheim in ieder van ons.
 
 
HOMILIE
 
 
Ja, vandaag spreekt Jezus ons aan over het voornaamste woord dat er voor de mens bestaat: God  beminnen met geheel uw hart, geheel je  ziel en geheel je verstand……en  het tweede gebod is daarmee gelijk: je moet je naaste beminnen als jezelf.!
Ik denk dat het goed is voor ons mensen van nu….om niet even ons lesje op te zeggen….We zijn geneigd, als we deze bekende woorden van Jezus horen,
om te zeggen: Ja, ja, prima….dat weten we al, en dat proberen we zo maar ook te doen…….
Ook als burgers van Nederland zou je daarna ook kunnen zeggen….het hoort bij een christelijk land, en aan de wetten van ons land houden we ook vast.
Ik heb ook deze keer na zoveel eerdere malen nagedacht, wat de lieve Heer ons eigenlijk nu wel wil zeggen….Kijk als we beginnen met even terug te lezen, wat er in een van de oudste boeken van het Oude Testament staat, dan wordt de liefde tot de naaste… toegelicht…b.v weduwen en wezen geen onrecht aandoen, dat zijn de meest kwetsbare mensen van onze maatschappij om zo te zeggen, en tegelijk wordt er bij gehaald: denk er aan, dat je fatsoenlijk met je medemens omgaat, dat RAAKT OOK GOD, ……en God zal jou als je het niet doet er zwaar op aanspreken….
We zien en weten het hoe het gaat tussen de volken waar we elke dag te horen krijgen hoe mensen met mensen omgaan……onrecht, wreedheid, pijn…en we krijgen er nog beelden bij…..van de week nog : ergens in Syrië vrouwen en kinderen 130 in getal….we hoorden de koningin van Jordanië hele reeksen misdadigers veroordelen, die zelfs pasgeborenen wreed ombrengen.
Kijk, hoe wij het doen, ook al zijn we daarbij van goede wil……..Wat Jezus ons zegt wordt gelezen en beluisterd, en toch gaat het voorbij……
ER ZIT EEN BRON achter dat alles….Als God ons vandaag zegt, dat Hij in ons denken en doen de EERSTE wil Zijn, en ook ons beleven van de naastenliefde die met mooi gepraat niet mag stoppen.
God praat ons over de liefde die Hij van ons vraagt en voor zijn schepselen….maar de liefde komt EERST VAN HEM, zijn LIEFDE …Hij is de eerste, de schepper……Als Hij in ons op zoek gaat naar liefde, dan heeft HIJ eerst ONS lief, hij heeft eenieder lief, WIL ONS REDDEN EN GELUKKIG MAKEN……
Nee, we mogen opkijken naar BOVEN even maar…..dat HIJ er is voor MIJ…En aan die Farizeeën , gelovige Joden, geeft Jezus antwoord: kijk naar MIJ, Ik ben MENS  geworden, Zoon van God. Geen mooie praatjes……KIJK naar MIJ.... die jullie straks aan het kruis wensen en laten ophangen…..
Beste mensen, het ligt anders, juist in deze tijd met zovelen die God niet willen kennen, en denken dat het DENKEN over GOD bij ons begint. Iedere mens, die Hem nog niet of niet meer kent…..De lieve Heer vraagt, dat we van zijn LIEFDE getuigen aan wie we ontmoeten, of iets liefdevol kunnen zeggen op hun zware weg….Amen